torsdag 31 maj 2007

Linné-Hedersdoktor: Robert A. Weinberg

Robert A. Weinberg (Massachussetts Institute of Technology - MIT)
En av världens mest framstående cancerforskare, som bidragit till vår förståelse om hur cancer-celler fungerar och sprider sig, hur metastaser bildas och tumörer växer.

Weinberg talade bland annat om stroma-celler, dvs en sorts överlöpare/tvångsrekryterade normala celler som förser tumörerna med nödvändig näring genom att leda in blodådror till dem. Tumörer kräver näringstillförsel lika väl som alla övriga organ i kroppen och forskning visar nu att cancer-cellerna använder sig av samma sorts strategi som stamceller vid bildandet av foster för att få kroppen att utveckla blodådror in i tumören. Om inte dessa stroma-celler slås ut eller på annat sätt oskadliggörs kan cancerbehandlingen bli helt verkningslös. Faktum är att åtminstone vissa cancerformer har sitt ursprung i celler som beter sig som stam-celler, de är detta lilla fåtal muterade celler som genom delning bildar hela den komplexa tumören. Man kan slå ut 99% av tumören, men om bara ett fåtal cancerstam-celler finns kvar och får näring kan de snart påbörja bildandet av en ny tumör.

Weinberg påpkeade att man numera förstår cancer inte som bara en cellklump i kroppen, utan som ett komplext biologiskt system i sig självt. Insikten om detta gavs framförallt då cancertumörer lades under mikroskop av biologer. Tidigare hade man siktat in sig så mycket på själva kemin och mikro-biologin att man helt bortsett från den makro-biologiska aspekten av cancer. Det var mötet mellan discipliner, även i detta fall, som gav en skjuts i forskningen och förståelsen. Likt Watson talade om, så behöver vetenskapen både specialister och möten mellan specialister.

2 kommentarer:

Martin sa...

Jag vill se bilder på gamla ben och krukskärvor med breaking news om forntiden. Kunden har alltid rätt!

Asa L sa...

Åh, det kommer, det kommer... den gudarna vill bestraffa ger de vad han mest av allt önskar sig.
Mwahahahahaaaa