fredag 25 maj 2012

Åter till Motala

I nästa vecka blir jag fältänka igen - sambon tar sitt pick och pack och återvänder till Motala och mesolitikum. Utgrävningarna vid strömmen fortsätter även detta och nästa år och det blir säkert många intressanta resultat - även om det blir svårt att toppa skallar på pålar...

Vi som inte får eller kan delta i utgrävningarna av en unik plats med rikliga organiska lämningar med 6-7000 år på nacken få nöja oss med att hänga med i fältdagböcker på nätet och dylikt. UV Öst har nu också gjort en liten spelfilm om utgrävningarna och fynden vid strömmen. Filmen är gjord i samarbete med produktionsbolaget bringitoLife som arbetar med förmedling av historia och förhistoria. En av företrädarna är Bo Knarrström, som är välkänd för de flesta arkeologer och som själv var med och grävde ut en nästan lika häftig mesolitisk lokal i Tågerup i Skåne på 90-talet.
Information om Kanaljorden på Stiftelsen Kulturmiljövård
Arkeologi vid Motala Ström på UV
UVs blogg om Motala