torsdag 5 juli 2007

Vansinnets Marknad - Vinnare och förlorare

Idén är strålande: Kulturinrättningar som museer och teatrar ska minsann inte gynnas i den Heliga Marknadens Namn. Deras hyror ska vara marknadsanpassade! Hyrorna ska följa den övriga utvecklingen i området. Eftersom de är kulturinrättningar med syfte och mål att uppfylla kvalitetskrav om utbud och utbildning så är deras inkomster begränsade och täcks främst upp av anslag från Staten. Det anslaget behöver inte anpassas till marknadshyrorna, så när de stiger blir det mindre kvar i potten. Personal sparkas, satsningar läggs på is, öppettider minskar, konservering och forskning på material skrinläggs.

Hela poängen med en marknadsekonomi baseras på en förutsättning att aktörerna har någon sorts förmåga att välja eller välja bort - är hyrorna för höga? Flytta! Men flera av dem kan inte flytta, det är beslutat att de måste vara kvar och hursomhelst, en flytt av tonvis med ovärdeliga föremål är inget man klarar av över dan för en spottstyver. Och flytta var? Bygganden måste vara anpassad för verksamheten, man kan inte spela teater i en kontorskorridor i Tibble - iallafall inte om man vill dra någon publik. Etnografiska skulle säkert kunna få en skitbillig lokal i en hangar på ett nedlagt flygfält i Norrland, men deras uppdrag är att förmedla kunskap om andra folk och kulturer till Sveriges befolkning, vilket är svårt att göra om det krävs GPS för att ens hitta dom. Kulturinrättningarna ska vara tillgängliga för allmänheten, de kan inte byta ort och plats vartannat år. Och vem vill ha deras specialbyggda lokaler istället?

Men det absolut mest Kafka-artade i situationen är hur upplägget går till:
1. Staten ger anslag
2. Mottagaren betalar sin hyra
3. Statens fastighetsverk tar emot hyran
4. Staten har fått en "inkomst"
Resultat = Administrationen frodas och byråkratin växer, och de som faktiskt arbetar med att genomföra uppdragen de fått av Staten sparkas och får a-kassa istället.

Inom universitetet är det samma vansinniga moment-22. Här är det Akademiska Hus som pressar utbildningsorterna på enorma kostnader för lokaler de inte har nåt val i överhuvudtaget. Akademiska Hus gör enorma vinster medan institutionerna sparkar lärare, drar in på forskartjänster och försämrar utbildningen bara för att gå runt.

Slå fast hyrorna så att långsiktig planering kan genomföras. Dra ned motsvarande på anslagen (borde vara enklare att förutse dem också). Skär i administration och byråkrati istället, som i nuläget verkar tro att högskolor och museer är ett sorts irriterande bihang till den egentliga verksamheten - vilket är Administration.

1 kommentar:

Harald Cederlund sa...

Jepp, jepp, jepp... du skriver bra! - Men väl brett - och då menar jag inte ämnesmässigt utan rent bokstavligt - i alla fall om man har en widescreen-skärm som jag.

Du skulle behöva en ram i din bloggmall så att inte textraderna sträcks ut ända till skärmens högerkant - det blir så svårt att läsa.