tisdag 8 december 2009

Widgren minns Winberg

Kulturgeografen Mats Widgren skriver på sin blogg om samarbetet med arkeologen och inventeraren Björn Winberg som nyligen avled. Talande exempel på hur mycket arkeologin och kulturgeografin har att ge varandra.

2 kommentarer:

Mats Widgren sa...

Det är ingen tvekan om att den landskapskännedom som flera säsongers fornminnesinventerande ledde till, var den bästa grunden för ett samarbete mellan historisk kulturgeografi och arkeologi. Med erfarna fornminnesinventerare, som Björn, kunde kulturgeografer tala samma språk. Även om uppdragsarkeologin har blivit mycket bättre på landskapshistoria på de senaste tjugo åren så kan det inte ersätta den förstahandserfarenhet av många skilda landskap som fornminnesinventeringen utvecklade.

tingotankar sa...

Ja det var synd och skam att man inte gjorde en bättre ansträngning att föra vidare den unika kunskapen som en del arkeologer hade efter sina många år som inventerare. Fullständigt omöjligt att läsa sig till och så otroligt bra att ha. De borde kontrakterats till att ge kurser konstant. Jag blir allvarligt förbannad att den specialkunskapen nedvärderades så.

En av de absolut viktigaste kurser jag tagit som arkeolog var 10 veckor om Sveriges Kvartärgeologiska utveckling. Bara en introduktion till inlandsisen och hur den formade landskapet under och efter, men totalt ovärdelig. Tyvärr har svikande intresse från arkeologer bidragit till att den inte längre ges. Borde vara obligatoriskt i arkeologisk utbildning - och det kommer från en som innerligt hatade bara ordet morän när jag gick i gymnasiet...