fredag 19 november 2010

Sällsamma mönster

Jag vet att jag har det stressigt när jag inte ens hinner gå på kompisars disputationer. Idag försvarade Pierre Vogel sin avhandling bara ett stenkast från där jag sitter och jobbar, och jag missade det. Men eftersom sambon och kollegor bevittnade händelsen så är jag ändå lite informerad. Opponent var Håkon Glörstad från Norge - ett bra val eftersom Pierres avhandling utgår från en diskussion kring materialitet och kultur, ett ämne Håkon är väl bevandrad i.

På boplatser hittar vi rumsliga mönster av föremål, skräp, konstruktioner och aktiviteter. Inte sällan tycker vi oss se att det finns likheter i rumslig organisation mellan platser från samma tidsspann - eller t.o.m. över långa tidsperioder. Stämmer detta och vad beror det i så fall på? Varför beter sig människor inom olika grupper på ett strukturerat sätt och hur påverkar detta beteende i sin tur deras identitet? Pierre presenterar i sin avhandling Vardagslivets aktiva oförändring fyra case-studies från stenålderslokaler i Norrland, bland annat Vuollerim.

Nästa helg är det dags för en till disputation här i Uppsala. Sara Hagström Yamamoto lägger fram sin avhandling som även den har en Norrlands-anknytning men denna gång närmare vår samtid:
I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal
Avhandlingen utgår från framväxten av svensk nationalitet från slutet av 1800-talet, och i förlängningen debatterna runt andra identiteter såsom den samiska, kvänska och nord-bottniska.
Opponent är Thomas Wallerström som även han är verksam i Norge. Det finns ingen tanke bakom detta - ibland beror mönster enbart på en slump...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Daniel sa...

Intressant det där med samer, så lite man vet!

anne sa...

En slump var det....

Arkeologi är inte mitt område, jag antar att min kunskap befinner sig på Reader's Digest nivå..