torsdag 31 maj 2007

Linné-Hedersdoktor: Robert A. Weinberg

Robert A. Weinberg (Massachussetts Institute of Technology - MIT)
En av världens mest framstående cancerforskare, som bidragit till vår förståelse om hur cancer-celler fungerar och sprider sig, hur metastaser bildas och tumörer växer.

Weinberg talade bland annat om stroma-celler, dvs en sorts överlöpare/tvångsrekryterade normala celler som förser tumörerna med nödvändig näring genom att leda in blodådror till dem. Tumörer kräver näringstillförsel lika väl som alla övriga organ i kroppen och forskning visar nu att cancer-cellerna använder sig av samma sorts strategi som stamceller vid bildandet av foster för att få kroppen att utveckla blodådror in i tumören. Om inte dessa stroma-celler slås ut eller på annat sätt oskadliggörs kan cancerbehandlingen bli helt verkningslös. Faktum är att åtminstone vissa cancerformer har sitt ursprung i celler som beter sig som stam-celler, de är detta lilla fåtal muterade celler som genom delning bildar hela den komplexa tumören. Man kan slå ut 99% av tumören, men om bara ett fåtal cancerstam-celler finns kvar och får näring kan de snart påbörja bildandet av en ny tumör.

Weinberg påpkeade att man numera förstår cancer inte som bara en cellklump i kroppen, utan som ett komplext biologiskt system i sig självt. Insikten om detta gavs framförallt då cancertumörer lades under mikroskop av biologer. Tidigare hade man siktat in sig så mycket på själva kemin och mikro-biologin att man helt bortsett från den makro-biologiska aspekten av cancer. Det var mötet mellan discipliner, även i detta fall, som gav en skjuts i forskningen och förståelsen. Likt Watson talade om, så behöver vetenskapen både specialister och möten mellan specialister.

2 kommentarer:

Martin sa...

Jag vill se bilder på gamla ben och krukskärvor med breaking news om forntiden. Kunden har alltid rätt!

tingotankar sa...

Åh, det kommer, det kommer... den gudarna vill bestraffa ger de vad han mest av allt önskar sig.
Mwahahahahaaaa