lördag 16 juni 2007

Till minne av Ebba During

Den 15/5 avled Ebba During efter en längre tids sjukdom, hon blev 69 år. Ebba var en förgrundsgestalt inom svensk arkeologi och personifierar osteologi för otaliga före detta studenter - inklusive mig själv. Jag hade den enorma förmånen att studera osteologi åren -96-97 på Arkeoosteologiska laboriatoriet som då var huserat i gamla stallbyggnaden vid Ulriksdals slott. Den opraktiska men underbara miljön har varit ett hem för osteologer sen Gustav VI, entusiastisk arkeolog, donerade byggnaden till Nils-Gustaf Gejvall, svensk osteologis fader och en centralgestalt inom ämnet även internationellt. Sedan några år tillbaka återfinns osteologen numera i samma byggnad som arkeologen, dvs Gamla Wallenberglaboratoriet vid Frescati.

Men för väldigt många osteologer är minnet av Ebba ändå för evigt förknippat med de lummiga parkerna runt Ulriksdal och den lilla avlånga stallbyggnaden med Lokatts-skelett i fönstret och lådor med referensmaterial av alla möjliga sorters djur, liksom vördfullt förvarade lämningar av människor vilka användes i utbildningen. Då och då tittade polisen förbi med lite skelettdelar som inlämnats av oroliga upphittare, bara för att alltsomoftast få upplysningar av en plirigt leende men tålmodig Ebba att det rörde sig om svanben eller björnben.

Ebba hörde till den alldeles för unika grupp forskare vars brinnande passion för sitt ämne också gav upphov till en passion för förmedling och lärande. På osteologen kände varenda student sig utvald och sedd från första början, och hennes entusiasm och tilltro till ämnet var lika smittsamt som bestående. Vare sig man gick vidare och blev forskare, eller om man sökte sig ut i yrkeslivet, så var man lika trevligt bemött av Ebba. Hennes bortgång lämnar ett hål och en saknad för en stor samling människor för vilka hon betytt så oerhört mycket.

Igår, fredagen den 15/6, anordnades en minnesstund på arkeologen i Stockholm, av osteologiska avdelningen. Det var en möjlighet för några av oss att söka sig tröst och styrka i gemenskap och minnen av Ebba. Både studenter, doktorander, kollegor och professorer dök upp. Det sjönk sakta men säkert in att hon faktiskt var borta. En grymt för tidig död, för en energisk forskare som nu äntligen skulle kunnat ha fått ordentlig tid efter pensioneringen att hänge sig åt sina analyser och skriverier. Vårt ämne och våra liv är fattigare utan henne närvarande. Att ändå se och höra så många som hon inspirerat och entusiasmerat var lite balsam för själen. En liten del av henne kommer alltid att leva kvar i oss. Hon tog studiet av de döda - djur som människor - och gjorde det fullt ut till studiet av de levande. Så som osteologi är, när det är som bäst.

Ebba Durings avhandling behandlade djurbenen funna Alvastra pålbyggnad, en fascinerande våtmarks-plattform från mellanneolitisk tid (ca. 3000 f Kr). Hennes för allmänhetens mest kända forskning har handlat om människorna funna på skeppen Vasa och Kronan. Hon har figurerat i otaliga populärvetenskapliga artiklar och program på radio och TV - det sista var i ett avsnitt om regalskeppet Kronan för TV1 "Svenska Slag".

Nekrolog i DN

Rekommenderas: "Benens vittnesbörd". En introduktion i ämnet osteologi av Ebba During, som kan läsas med behållning av både arkeologer och allmänt intresserade.

Inga kommentarer: