lördag 22 september 2007

Finlandsexkursion Dag 2: Hvitträsk hällmålning

Efter Sperrings for vi vidare till Hvitträsk, genom skarpt kuperade och klippiga områden som fick de av oss som var lite mer benägna till åksjuka att titta intensivt framför sig på vägen. Det finns ingen stor rikedom på vare sig hällmålningar eller -ristningar i södra Finland, inte så mycket heller i resten av landet. Av de drygt 80 som är registrerade finns de flesta i Östra Finland, nära de stora sjöarna där. Men vid Hvitträsk, på en imponerande lodrät klippfasad som vetter ut mot sjön Vitträsk (dåtida havsvik?) finns alltså ett par. Den bäst bevarade av dem är dessutom ganska unik för nordiska hällmålningar, en rent geometrisk, rektangulär form som ger intryck både av att vara abstrakt och att ha vissa ansiktsdrag såsom ögon i mönstren. Bredvis denna fanns en annan geometrisk bild, sämre bevarad, som liknar ett träd snarast.


Eftersom de är så unika i området är det svårt att fastställa vilken tid de härrör från. Närmaste parallell finns i det rika hällristningsområdet Alta i Nordnorge, vilken är daterad till runt 3000 f.Kr. Liknande bilder förekommer även på samiska föremål och i samiska kontexter från senare tid och brukar då ofta syfta på offerplats. Området var havsanknutet endast under tidig kamkeramisk tid (ca 4000 f.Kr?), och har i övrigt varit en avsnörd sjö med vattenleder som förbindelser.


Vår specialguide på platsen var Antti Lahelma, doktorand som är i färd med att få sin avhandling om finsk häll-konst publicerad.


Det är alltid extremt komplicerat och problematiskt att tolka och förstå forntida konst, särskilt i dessa kontexter som är fristående från boplatslämningar och gravmaterial - bara att tidsbestämma dem är ibland den främsta svårigheten. Är målningen stenålder och i samma tradition som Alta och liknande platser från denna tid? Är den från järnålder/medeltid och hemmahörande i samisk tradition - och vad gör den få i denna extremt sydliga miljö? Vad syftar den till, vad betyder den, hur har den uppfattats?

Som en extra krydda upptäcktes målningen 1911 av ingen mindre än Jean Sibelius, Finlands store kompositör. Forntidsintresset var ju stort hos de intellektuella vid den tiden och många tillbringade sin fritid med att ströva runt i naturen och intervjua lokalbefolkningen om intressanta fynd och platser. Just detta område har länge varit populärt för sommarvillor och vistelser för överklassen och den intellektuella eliten och en stor byggnad i närheten användes som hem för diverse konstnärer och författare.

Namnet är i sig intressant - det är ju ett gammalt svensk-namn men betydelsen i sig kan syfta på kvarlevande kännedom och sägner om de märkliga målningen. Antti diskuterade huruvida "vitt" i Vitträsk inte alls syftar på färgen utan på den gamla beteckningen för "de osynliga", oknytt, vättar - vittra. Med tanke på att folk bör ha noterat målningen, som visserligen ligger oländigt, men inte svåråtkomligt till, så är det en stor sannolikhet. Faktum är att den andra kända hällmålningsgruppen i denna del av Finland finns på en annan lokal vid samma sjö - som vi besökte härnäst.

Inga kommentarer: