onsdag 19 september 2007

Finlandsexkursion Dag 2: Sperrings

På onsdagen tvingade vi vandrarhemmet att öppna frukostrummet tidigare så att vi kunde komma iväg i god tid på var fulldag med exkursioner väst och sydväst om Helsingfors - in i de klassiska fornminnessocknarna Kyrkslätt och Esbo. 1922 publicerade finsk arkeologis Fader - Aarne Äyräpää [Europeaus] en längre skrift om dessa socknars fornfynd från stenålder fram till järnålder. Inför att Helsingfors skulle stå värd för den stora Nordiska Arkeologikongressen 1924 beslöt man sig för att utföra lite utgrävningar på närliggande platser som dittills endast varit kända genom lösfyndsinsamlingar. Äyräpää begav sig till Sperrings där ett flertal stenåldersföremål och keramikskärvor hittats och startade utgrävningar, som sedan förevisades de besökande dignitärerna från grannländerna.

Aarne Äyräpää (Europaeus)


På väg mot Sperrings, som skymtar bakom huset i högra delen av bilden. På stenåldern var det en havsvik i dalen fram till sluttningen.

Platsen var klassisk i stenåldershänseende, en svag sluttning med sandig, mjälig jord som i historisk tid fungerat utmärkt som åkerjord, inte minst tack vare det mörka kulturlagret som innehållit mycket näring. På platsen fann Äyräpää, som på den tiden hade europeiserat sitt namn till Europaeus (vilket han kom att överge längre fram i sin karriär), mängder med kamkeramik som han ordnade upp i kronologiska sekvenser delvis baserat på den relativa höjden över havet. Han noterade även att den högre liggande/äldre keramiken var "grövre" och att den lägre liggande/yngre keramiken var "finare" och ansåg sig därför ha belägg för en evolutionär sekvens, även om det inte sades rakt ut. Sperrings publicerades 1930 i den danska tidskriften Acta Archaeologica och var länge avgörande för synen och uppdelningen av kamkeramiken i olika kronologiska faser. I nuläget är den bilden mer komplex och stilgrupperna har justerats en hel del jämfört med Äyräpääs - men på det hela taget en konsekvent och noggrann studie som det vid den perioden var ont om i Finland. Längst ned i slänten, nära den nutida lilla gården, hittades även stridsyxekeramik (snörkeramik), vilket också är helt i linje med vad man känner till från andra platser.

Sperrings idag. Personerna på bilden är ägarna till platsen, vars arbete i åkern betraktades med viss avund av besökande arkeologer. Mycket av boplatserna finns kvar att hitta.


Sperrings är en idyllisk liten dal, med frigående hästar och lövträdsskog, på gården har man fortfarande potatisplantering och bakom blombusken som anas i bild tvås bakgrund hittades i våras lite fler skärvor. Mycket ligger naturligtvis kvar i jorden, undersökningen var allt annat än heltäckande. någon kilometer från platsen, över nästa höjdrygg, har man nyligen utfört underökningar av mesolitiska boplatser i liten skala. Doktorand Mikael Manninen förevisar slagen kvarts som hittats på en mesolitisk lokal någon kilometer från Sperrings.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: