onsdag 23 januari 2008

Myten om IQ


Hur mycket jag än uppskattar naturvetenskaperna så vet jag också att det finns riktigt farliga fallgropar inom dessa - särskilt när tilltron till statistik och tester uppväger sund skepsis, källkritik och kritisk tolkning. Bara för att man är en bra vetenskapsman betyder inte att man är smart tyvärr. Iallafall inte smart om allt. T o m nobelpristagare kan ha fel så det visslar om det, eller tolka testresultat efter allehanda mörkna rasteorier. James Watson, som bidrog till att identifiera DNA-spiralen, har trots en gedigen forskargärning kommit med idiotiska uttalanden om att IQ-glappet mellan afrikaner och vita västerlänningar innebär att det verkligen förekommer en skillnad i intelligens - genetiskt sett - mellan dem. Men det bästa med naturvetenskap, det som skiljer det från religion och politik, är att argument bedöms utifrån sin bevisföring - inte utifrån personlig karaktär och antalet priser hos dess förespråkare.

IQ är en intressant metod, som egentligen går ut på att visa inte hur intelligent en person är, utan förutspå hur pass väl han/hon kommer klara sig på att ta liknande prov. Jag minns själv första gången jag tog Högskoleprovet. Jag var nervös, osäker på tiden, inte helt familjär med formatet osv. Resultatet blev knappt 1,2 (av max 2,0). En termin senare tog jag det för andra gången - resultat 1,8. Jag tror inte min intelligens hoppade 0,6 bara på 5 månader. Vad som hände var att jag lärde mig vad det var de frågade efter - och jag hade grundförutsättningarna att besvara dessa frågor efter 12 års skolgång och en intellektuellt stimulerande hemmiljö.

Visst kan man säga att dessa tester till viss del återspeglar intelligens, i den bemärkelsen förmåga att ta sig fram i den moderna yrkesvärlden. Men hur pass mycket ska man lägga i generella diskrepanser mellan kön, åldersgrupper, etnicitet, klasstillhörighet osv. Dvs, hur pass mycket beror IQ på en reellt existerande, kvantifierbar förmåga som är genetiskt grundad och därför bara påverkbar till en liten del. Ska vi ge upp alla folk i Afrika som får låga resultat på våra västerländska IQ-test? Ska vi strunta i att satsa på bättre skolor för svarta amerikaner som ändå alltid får sämre resultat på IQ-testerna?

För alla som funderar kring mänsklig intelligens i allmänhet och IQ i synnerhet så måste jag varmt rekommendera en längre artikel av Malcolm Gladwell i The New Yorker:
None of the Above. What IQ doesn't tell you about race.
Gladwell beskriver framförallt forskning utförd under närapå 25 år av James Flynn - som fått namnge den för extrem-biologister så irriterande Flynn-effekten. Han visar nämligen att IQ-testresultat förbättras med 3 enheter per årtionde - för varje år blir barnen 0,3 enheter "intelligentare". Eller så är det helt enkelt så att de lär sig att göra testen bättre genom sin skolmiljö... I annat fall måste man anse att människorna på 1800-talet generellt sett borde klassas som förståndshandikappade (tyvärr Darwin, det blir specialskola för dig). Det är en oerhört intressant och välskriven artikel, som ger en mycket att fundera på och kring - inte minst hur vårt samhälle idag försöker använda kvantifierbara "objektiva" metoder att placera individer i olika fack. Mer i USA än här i Sverige, men det är nog bara en tidsfråga.

Sen måste man i grunden ifrågasätta hur vi har bestämt vad som är bevis för intelligens. Att snabbt sortera olika former och färger, eller att bedöma kommande väder i temperatur och fuktighet? Att räkna ut hur många äpplen Anna har kvar, eller att leta upp en vattentäkt mitt i en öken? Att kunna betydelsen av 500 obskyra ord, eller att navigera efter himlakropparna över ett stormade hav i en liten segelbåt?

Ett annat bra lästips är Stephen J Goulds "The Mismeasure of Man" (Den felmätta människan i svensk översättning). En evolutionsbiolog med en humanists hjärta.


Andra bloggar om: , , , ,


7 kommentarer:

göran johansson sa...

Varför är du rädd för att intellektuell förmåga, om den nu skulle gå att mäta på ett objektivt sätt, skulle vara åtminstone delvis genetiskt betingad? Och vad har du för argument för att gener inte kan påverka denna förmåga?

tingotankar sa...

Naturligtvis är delar av vår intelligens genetisk - på ett individuellt plan. Problemet är bara att IQ inte mäter detta "objektivt". IQ mäter en specifik form av intelligens som direkt relaterar till skolans läroplan.

En än viktigare poäng är i vilken påfallande mån uppväxt och miljö faktiskt påverkar hur man presterar på IQ-tester. Som Flynn visar så faller svarta amerikanska barn efter i IQ-ligan främst efter det att de kommer i skolåldern, och om man väger in att de ofta bor i problemområden, har sämre skolor och hårt arbetande ensamstående föräldrar, så är det detta snarare än genetisk uppsättning som ligger bakom den generellt sett lägre IQ:n (med många individuella undantagsfall). Svarta barn med adopterade vita föräldrar får samma ungefärliga IQ som vita barn.

Det viktigaste att komma ihåg är
1. Lågt IQ på ett test behöver inte betyda låg intelligens.
2. Miljö påverkar i hög grad vilka förutsättningar barn får att klara sig i högre läroverk. Det lönar sig att satsa på bra skola åt alla - inte bara välbeställda, vita människor
3. Vad vi idag räknar som bevis på intelligens är möjligen relevant för dagens moderna, datoriserade samhälle - men människor i andra kulturer, med andra dagliga utmaningar, kan ha minst lika högt utvecklad intelligens som vi i väst - även om det inte syns på "våra" prov, som mäter något helt annat.
4. Det absolut farligaste med IQ-test är när de används att på komplett felaktiga grunder stödja rasistiska, sexistiska och fascistiska argument.

Hampe sa...

Hej hej!

Vill bara komma med ett litet försynt påpekande att högskoleprovet inte är avsett att vara ett intelligenstest utan att faktiskt just vara ett test av hur väl vi kan tänkas klara ett liknande test i framtiden, dvs högskolestudierna.
Man kan väl diskutera hur väl det lyckas med sin uppgift i och för sig.

Sen slår det mig att jag inte trodde IQ-tester hörde till naturvetenskaperna. Det kanske det gör, när jag tänker efter!
Jag har alltid räknat psykologi till de där "underliga humanistiska ämnena". Å andra sidan har jag alltid tyckt att t.ex. arkeologi är mer av ett naturvetenskapligt ämne, så jag är ute och cyklar.

Avslutningsvis, håller med om dina punkter 1-4.
I de exempel du tar upp är grupptillhörigheten en dålig markör på intelligens. Eller vilken egenskap som helst egenligen, som inte är en ren utessendefråga.

tingotankar sa...

Hej Hampe,
Du har helt rätt i att högskoleprovet inte är ett "riktigt" IQ-test, men många använder det lite slentrianmässigt som en måttstock på allmän intelligens. Min poäng är, som du själv så riktigt påpekar, att det bara mäter sannolikhet att lyckas bra på liknande prov - inget annat.

Framförallt i USA finns det hela vetenskapsgrenar uppbyggda kring biologiska, neurologiska och statistiska analyser av intelligens. Arkeologi är i vissa länder klassat som samhällsvetenskap, i andra (som Sverige) som humaniora. Vi är den enda humanistiska grenen med egna laboratorier. Vi är naturligt tvärvetenskapliga - vilket är en anledning till att vi är bäst! ;-)

Nils sa...

Förutom en hel del logiska misstag, som att tex kalla IQ för en metod för någonting, så visar du dessutom på okunskap inom ämnet. Att du använder resultat på högskoleprovet som exempel är ett bevis på detta. Vad får dig att tro att detta prov är ett IQ test? Har du någon gång sett ett riktigt IQ test?

Att IQ bara skulle vara en av flera intleligenser faller på sin egen absurditet. Man kan visserligen sätta ordet "intelligens" bakom en förmåga, viljen som helst, och därmed lura folk att tro att det har något att göra med intelligens (Mike Tyson är enligt denna teori minst lika intelligent som Einstein då Tyson har en hög "tungviktsboxnings intelligens". Det visa dock endast att man inte förstått vad ordet i sig betyder.

Jag måste dessutom fråga dig vad som får dig att tro att skillnaden i inteligens mellan raserna inte skulle vara genetisk? Forskning har visat att mellan 40 0ch 80 procent av en människan intelligens är genetiskt betingad.

Jag förstår att det är lätt att tro att afrikaner är lika intelligenta som vita, titta bara på hur överlägset teknolgiska och rika samhällen de lever i nere i afrika samt alla de vetenskapliga upptäckter som de bidragit med. Eller nja...så rika är inte de afrikanska länderna men det är bara pga att vi vita kolonierade dem. Innan vi kom dit så åkte de runt i jetplan och surfade på internet.

Jag kan rekomendera följande artikel då den på ett bra sätt går igenom grunderna för ras och IQ http://www.realisten.se/2009/10/08/iq-och-dess-betydelse/

tingotankar sa...

@Nils - Högskoleprovet är inget "riktigt" IQ-test, men det är utvecklat och konstruerat enligt principer som har mycket gemensamt med IQ-testmetoden.

IQ är inte syonymt med intelligens, det berör bara en viss typ av kunnande och flertalet vetenskapliga studier har visat att det är bara vissa förmågor som kan mätas. T ex kan matematiskt och geometriskt resonerande bedömas väl, däremot inte alltid kritiskt tänkande eller språklig innovationsförmåga.

Forskning har visat att mellan 40 0ch 80 procent av en människan intelligens är genetiskt betingad.

Om forskarna inte ens kan komma överens om 40% eller 80% så verkar de inte ha så imponerande grunder till sina slutsatser. För det andra säger detta inget om att skillnaderna är rasmässigt betingade till skillnad från individuellt betingade. Studier på personer ur samma socio-ekonomiska grupper visar inga tydliga skillnader utifrån hudfärg.

De studier du vill vila dig emot har ofta mycket litet statistiskt värde så fort man tar in ordentliga jämförelsematerial som tar sociala och ekonomiska förhållanden i beaktande. Variationen är på individuell nivå och kan inte förklaras med mängd melanom eller avsaknad av Y-kromosom. Den som är supersmart på matematik kan dessutom vara usel på korsord, eller hopplös på att känna igen musik, eller bedrövlig på att uttrycka sig i skrift. Vem av dessa är då mest intelligent?

Jonas sa...

"Den som är supersmart på matematik kan dessutom vara usel på korsord, eller hopplös på att känna igen musik, eller bedrövlig på att uttrycka sig i skrift. Vem av dessa är då mest intelligent?"

Du har påpekat mycket vettigt och jag håller med dig i mycket. Angående ovanstående; Det är omöjligt att svara på. Men G-faktorn (generell intelligens) är väl om inte annat ett bra mått på intelligens, håller du inte med mig?

Traditionella IQ-test, t.ex. FRT, korrelerar väldigt starkt med G-faktorn och är därför enligt mig den absolut behändligaste och bästa mätmetoden för att mäta faktisk intelligens.

Traditionella IQ-test är, enligt mig, bättre på att mäta faktisk intelligens än vad BMI-måttet är på att mäta faktisk övervikt. En liten anekdot bara :)