onsdag 28 maj 2008

Sökmotorer och soligt Stockholm

I tisdags var jag på dagsbesök i min gamla hemstad Stockholm. Jag deltog i den årliga biblioteksdagen för framförallt univeristetsbibliotikarier, som detta år hade tema Arkeologi. Vilka är dessa arkeologer, vad håller de på med, vad letar de efter på biblioteken...? Man hade bjudit in en laborativ arkeolog från Stockholm (Laila Kitzler), en historisk arkeolog från Lund (Mats Roslund), och hade bett om en "vanlig" arkeolog från Uppsala. Det bidde jag, i egenskap av sittande doktorandrepresentant. Med uppdrag att prata lite om hur doktorander i allmänhet inom arkeologi förhåller sig till bibliotek och den allt mer digitaliserade världen.Några av deltagarna i biblioteksdagen tema arkeologi. I mitten i röd tröja syns Britt-Marie och på hennes högra sida Lena, bibliotikarier vid Karin Boye-biblioteket i Humanistiska centrat där jag arbetar. Innan dess var de ansvariga för arkeologi-biblioteket på institutionen. För mig förkroppsligar de allt som gör forskningsbibliotikarier till en absolut nödvändighet och en oersättlig resurs.

Inledningstalare var Stig Welinder från Mitthögskolan - tillika min gamla lärare. Stig höll ett trevligt anförande, med sedvanlig torr och självironisk humor, om arkeologiska böcker - vilka som skriver dem och vilka som kan tänkas läsa dem. Han håller just nu på och läser igenom allehanda dåliga deckare och äventyrsromaner med arkeologer i handlingen (mer eller mindre), och vill gärna ha tips på böcker som har med bibliotikarierarkeolgiska institutioner. Har ni läst nåt sådant så låt mig veta. Stig passade också på att i förbigående ge en liten känga åt Riksantikvarieämbetets nya skyltning vid Ale Stenar som ger lika vikt åt Bob Linds lösryckta fantasier som seriösa forskares underbyggda teorier.

Sen pratade alltså jag en kort stund om alla konstiga typer av arkeologer som forskar i allt från diskursanalys, till fytoliter, till GIS. Tog tillfället i akt att böna och be lite om stöd från univeristetsbibliotekens organisationer i kampen för Open Access i vetenskapliga publikationer. Laila gav en intressant inblick i hur livet på landet genomgår en stor förändring tack vare internet och digitalisering. Boende två timmar från storstaden som hon är, med barn och hus, så behöver hon allt mer sällan ta den långa dyra resvägen in till biblioteken för ett par timmars desperat kopierande. Istället kommer hon åt mycket via datorn och sparar både tid och nerver på detta sätt. Hennes grannar är också allehanda forskare, konstnärer och fria företagare. Landsbygden har en framtid! Mats pratade om hur bildarkiven som nu finns tillgängliga på Historiska museets hemsida kan bidra till att helt nya forskningsprojekt drar igång - t ex hans eget om förekomsten av praktyxor i järn under vikingatid i SV Ryssland, Finland och längs svenska kusten.
Sen fick vi lite korta introduktioner till söktjänsterna som nu finns på RAÄ och Historiska. Fornsök, Kulturmiljösök och SIS (Sök i Samlingarna). Det bästa är att man jobbat hårt med att länka ihop de olika tjänsterna, så att en sökning efter en plats i Kulturmiljösök kan ge uppgifter om antal fynd, mängd ben, fotografier osv. Att sätta mig in i alla dessa nya godbitar är högst upp på min prioriteringslista - efter den där avhandlingen...

Vitterheten visade upp digitaliserade Fornvännen också och diskuterade de läxor de lärt sig under hela det jätteprojektet. Tydligen ska det nu finnas medel, möjligen, för att göra samma sak med Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar (eller KVHAA som man säger om man inte vill vricka tungan). HURRA säger jag!! Dessa innehåller en påtaglig del av den forskning som ligger till grund för hela den svenska arkeologin och är ofta småkrångliga att få tag i.
Efter dagens begivenhet var över släntrade jag hem längs Strandkajen i majsolens glans och sniffade tjärdoft från den ankrade segelfartygen. Halv fem en tisdag och Stockholm var fullt av glada människor som spatserade, satt och solade sig eller tog en öl/fika. Säga vad man vill om glåmiga nordbor, men vi vet att uppskatta en fin försommardag.

Strandkajen 2008 05 27


Andra bloggar om: , , , , , ,

3 kommentarer:

Daniel sa...

Mats Roslund minsann - gammal lärare till mig. Liten värld.

Martin sa...

KVHAA:s handlingar? Nja, jag tror de syftade på tidskriften KVHAA:s Månadsblad, en av Fornvännens föregångare.

tingotankar sa...

De SA Handlingar...men det var kanske en tungvrickning. Nåja, månadsbladen är ingen dum idé heller, och när man betat av dem kan man gå vidare till Handlingarna. Varför skulle de inte omfattas?

Verkade alldeles färskt att de fått medel för detta projekt.