onsdag 7 maj 2008

Dagen efter - DNA revisited

Okej, efter en dag av en hel del mejlande och diskussioner både på nätet och i korridorer, där jag fått mothugg och medhåll om vartannat, är jag helt mörbultad efter mitt tidigare inlägg. Efter att ha kollat igenom delar av Vetenskapsmagasinet en gång till och jämfört med vad jag tidigare läst och hört av flera av de involverade forskarena har jag kommit fram till detta:

För det första är den studie de gjort främst (uteslutande?) på öländskt material. De resultat de kommit fram till är alltså giltiga främst ur ett öländskt perspektiv. Det förklarar en del märkliga uttalanden av reportern att TRB-keramik och GRK-keramik inte förekommer tillsammans på någon lokal. Det gör de nämligen ofta på fastlandet, särskilt i Mellansverige, men även på Gotland. Fast på olika nivåer över havet eftersom de har olika datering. På Öland, som är ett minst sagt begränsat landområde, förekommer inte TRB-keramik och gropkeramik tillsammans. Forskarna talar om Öland, Widman får det att låta som om det gäller hela södra Sverige.

Analysresultaten visar att de som begravts i megalitgraven i Resmo har en påtagligt annan genetisk uppsättning än de som begravts i Köpingsvik, på det gropkeramiska gravfältet där. Jätteintressant. Men det säger inget om förhållandet mellan TRB och GRK i övriga regioner, som t ex Gotland eller Mälardalen, där det saknas bevarade människoben från tidig TRB-kultur och där TRB "försvinner" materiellt under mellanneolitikum, när man börjar bygga maffiga stenkammargravar i Västra och Södra Sverige. Det finns med andra ord inget som i nuläget kan avgöra om de som hade trattbägarkultur-föremål i Mälardalen var en annan grupp människor än de som hade gropkeramiska föremål i samma region lite senare. Rent materiellt och teknologiskt finns det inget som indikerar ett påtagligt och hastigt brott, endast en tydlig orientering österut i kontakterna under mellanneolitikum.

Resultaten av DNA-analyserna på Öland, kombinerat med dietnanalyser, och strontium som kan avslöja migrationsmönster hos indivivder, är sammantaget en otroligt intressant och givande forskning som jag redan tidigare dragit nytta av. I Vetenskapsmagasinet, av ren sensationslusta gissar jag, lyckades man dölja de genuint häftiga resultaten bakom en förvirrad och på många plan helt och hållet inkorrekt extrapolering av dem till att gälla hela Södra Sverige.

Via omvägar har jag hört att Götherström inte är helt nöjd med hur deras forskning framställdes, och också att han påpekat att deras analyser på inga vis kan avgöra varifrån gropkeramikerna på Öland har kommit ifrån - öst, syd, norr eller väst. Eller om de alltid funnits där och det är TRB som flyttat in.

Slutligen vill jag påpeka att bristen på tidigneolitiska skelett, pga gravskicket under denna tid, gör att det är omöjligt att i nuläget avgöra i vilken mån de första TRB-kulturbärarna på Öland var mer släkt med gropkeramikerna eller megalitbyggarna. Inte heller vet vi om den genetiska uppsättning som finns hos gropkeramikerna fanns kvar hos populationer i andra delar av Sverige, även om den inte verkar finnas kvar i bronsåldersbefolkningen på Öland. För det behövs långt fler studier. Som jag ser fram emot.

Nog om detta nu, tills jag fått sätta mig in i var forskarna faktiskt säger, inte vad en hämningslös reporter påstår att de säger. Jag må ha trampat på en del tår här, men ibland orkar jag inte vara så otroligt förstående och ursäktande för något som jag blivit genuint upprörd av. Inom universiteten och på grävkontoren är etik en stor och aktuell fråga - vi vet hur lätt det man säger missuppfattas och förvrids att passa politiska särintressen. Vi har fått stå vid skampålen i media flertalet gånger för att vi inte tagit konsekvenserna av detta och formulerat oss bättre. Jag skulle uppskatta om samma diskussion började föras på Vetenskapsmagasinets redaktion.

Anna Linderholm disputerar den 23:e maj i Stockholm på sin avhandling "Migration in prehistory - DNA and stable isotope analysis on Swedish skeletal material". Opponent är Oliver Craig, en mycket duktig lipid-forskare och arkeolog.


Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: