onsdag 18 mars 2009

Tipslista

Apropå argumentet att man måste skydda upphovsrätten 90 år efter skaparens död för att rädda kulturlivet och skapandet. Läs historien om Nina Paley som Emma förtäljer.

Mathias Klang har skickat ut lite information om en universitetskurs han ska hålla till hösten:
Jag har fått möjlighet att hålla en ny spännande kurs på
Göteborgsuniversitet som ska handla om människans förhållande till teknologi
ocheffekterna som uppstår genom vår teknologianvändning.
Några nyckelordinom kursen är aktuella frågor såsom FRA, IPRED, Fildelning,
ACTA...
Mer info om kursen finns här: http://techrisk.wordpress.com/about/
En blog inom ämnet finns här: http://techrisk.wordpress.com/
Ett litet klipp från kursplanen till Det Sårbara IT-Samhället:
Målet med kursen är att öka vår förståelse för den sårbarhet
informationsteknologins centrala samhällsroll innebär… Kursen ger kunskaper om:
informationsteknologins roll, ansvarsfrågor, determinism och fri vilja. Teori
varvas med samtida tillämpade studier på informationsteknologin sårbarhet, till
exempel, effekterna av nya kommunikationsmönster, artefaktens roll och
livscykel, Internets roll som samhällsförändrare.

Inga kommentarer: