torsdag 7 januari 2010

Forskarassisten Antiken Uppsala

Avdelningen för antikens kultur och samhällsliv på institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet har utsett en ny forskarassistent: Susanne Carlsson.

Susanne skrev sin doktorsavhandling om de grekiska stadsstaternas politiska styrelseskick, framförallt de som fanns längs Mindre Asiens västkust och öarna under den hellenistiska perioden (ca 300 - 30 f.Kr.). Hon har även undervisat en hel del vid Stockholms universitet de senaste åren.


Inga kommentarer: