torsdag 25 mars 2010

Vrak, tandhälsa och vardagsliv

Idag kl 13 disputerar Marcus Hjulhammar på sin avhandling Stockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer. Marcus har egentligen doktorerat vid Södertörns högskola som har Sveriges enda marinarkeologiska inriktning. Eftersom högskolor har rätt att anta doktorander men inte exmainera dem så har Marcus även varit knuten till Stockholms universitet. Det här är något som kommer ändras i och med att den nya autonomipropositionen röstas igenom i vår. I framtiden kan högskolor ansöka om exmineringsrätt inom vissa utvalda forskarämnen och måste inte som tidigare bevis att de har kompetens inom en hel fakultet (humaniora, samhällsvetenskap, medicin etc). Marcus har i avhandlingen gjort en sammanställning av de båtvrak som hittats i Stockholmstrakten - det stora flertalet har faktiskt hittats på land.
Avhandlingsarbetet är också ett försök att knyta samman lämningar i form av
skeppsvrak med historiska beskrivningar av båtlivet i Stockholm, till exempel de
många målningar som beskriver staden från sjösidan. Här har han funnit en
skillnad mellan hur stadens båtliv skildras i det konsthistoriska materialet,
jämfört med vad de arkeologiska lämningarna berättar. En stor del av de vrak som
finns bevarade är småbåtar som användes till transport av avfall och till att
frakta mat och bränsle. Dessa småbåtar hade en central plats i Stockholms båtliv
och stadens utveckling, men de är relativt osynliga i konsten - på målningarna
från 1600-talet ser man i stället mycket handelsskepp och krigsskepp.
Efter disputationen kan man trilla in på ett seminarium med professor Simon Hillson, kl 15 på instituionen för arkeologi, som anordnas av Osteologiska föreningen. Hillson är en av världens ledande experter på tänder ur ett osteologiskt/arkeologiskt perspektiv och han ska prata om Reading life histories from ancient teeth.

Anledningen till att Hillson är i trakten är att han imorgon opponerar på Carola Liebe-Harkorts osteoarkeologiska avhandling:
Oral Disease and Health Patterns. Dental and Cranial Paleopathology of the Early Iron Age Population at Smörkullen in Alvastra, Sweden.
Carola har studerat en stor grupp förhållandevis välbevarade järnåldersgravar från Smörkullen intill Alvastra i Östergötland, och specifikt koncentrerat sig på tänderna och tandhälsan. Hon har jobbat tillsammans med tandläkare vid Tandläkarhögskolan också och gjort åtskilliga analyser.

osteological analyses showed that the material comprised the remains of 65
subadult individuals and 104 adult individuals of both sexes. The dental status
of most of the adult individuals was poor. Calculus, periodontitis, moderate and
severe carious lesions and periapical infections were recorded
. (...)

The recording of cranial pathologies disclosed malnutrition and upper
respiratory problems in all age groups in the Smörkullen material. This most
certainly affected their well-being. In some cases the pathology observed was
directly associated with life-threatening conditions. Analyses of combinations
of pathologies suggest that a combination of linear enamel hypoplasias and
cribra orbitalia, mainly observed in those who died before the age of fifteen,
may have been related to a lower probability of survival.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: