fredag 9 april 2010

Sök och du skall finna

I paleontologins vetenskapshistoria har Sydafrika en speciellt varm och säker plats. Det var här som Taung-barnet hittades 1924 av en grupp gruvarbetare, och anatomisten Raymond Dart upptäckte dess betydelse: bevis för att människans utveckling från apor gick först via upprätt gång och endast efter det via en större hjärna. På grund av förfalskningen Pildown Man som grävts upp i England (Världens Centrum) som visade det motsatta så accepterades inte Taung-fyndet (fel plats, fel utveckling) på mycket lång tid.

Dart publicerade sitt fynd i Nature. Nu publicerar Science artiklar kring mycket mer välbevarade fynd av två hominid-skelett som gjorts i närheten av Pretoria. De dateras till en något yngre period än Taung vars artnamn är Australopithecus africanus ("Den sydliga apan från Afrika") och har getts artnamnet Austraolopithecus sediba (sediba betyder "naturlig källa" i Sotho). Science publicering ligger i vanliga fall bakom en betalvägg, men i detta fall har man gjort ett undantag och genom att registrera sig på sajten (gratis) får man tillgång till artiklarna. En liten video visar även rekonstruktionen av skallen och det finns en podcast med upphittaren Berger

Lee R Berger var alltså den som fann skeletten, med benägen hjälp av sin unga son. Fyndet är ingen ren slump, Berger är paleontolog och fysisk antropolog och han letade mycket medvetet igenom detta område med grottformationer. Hans son hittade först ett nyckelben som Berger insåg måste tillhört en homionid - vilket inte så många andra skulle ha gjort. När de sedan gjorde en riktig utgrävning hittades skeletten och skallarna. Berger har tidigare jobbat med Taung-barnet och lagt fram teorin att han dödats av en stor rovfågel snarare än ett kattdjur.

Kolla gärna in Brian Switeks blogg Laelaps där han tar upp lite mer kring fyndet och ger sina egna genomtänkta reflektioner

När sådana här nyheter släpps brukar jag leka "hitta felande länken" med mig själv genom att notera alla tidningsartiklar eller nyhetsinslag där just begreppet felande länk används. Skulle kunna bli en ganska förödande dryckeslek i en del fall (som över-hajpade Ida). I detta fall verkar media hållt sig mer på mattan - delvis tack vare mer sansad press-release från forskarna och deras publicist än i fallet Ida. Som så ofta är det rubriksättarna snarare än journalisterna som faller i kliché-fällan. Svenskan håller sig helt ifrån uttrycket och i DN dyker det bara upp i rubriken på första sidan, medan artikeln pratar om en okänd länk - vilket är mer acceptabelt. Vad jag däremot inte förstå är varför de kallar arten "märklig". Den passar på det hela taget bra in i gruppen homininer som knatade runt i Afrika vid denna tid. Vilken som ledde fram till de första Homo-arterna är däremot inte helt avgjort.

Lee R. Berger, Darryl J. de Ruiter, Steven E. Churchill, Peter Schmid, Kristian J. Carlson, Paul H. G. M. Dirks, Job M. Kibii1 (2010). Australopithecus sediba: A New
Species of Homo-Like Australopith from South Africa. Science, 328, 195-204 

Paul H. G. M. Dirks, Job M. Kibii, Brian F. Kuhn, Christine Steininger, Steven E. Churchill, Jan D. Kramers, Robyn Pickering, Daniel L. Farber, & Anne-Sophie Mériaux, Andy I. R. Herries, Geoffrey C. P. King, Lee R. Berger (2010). Geological Setting and Age
of Australopithecus sediba from Southern Africa. Science, 328, 205-208


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hur seriöst är det använda Google Earth för att leta grävplatser? Låter inte så vetenskapligt tycker jag.

tingotankar sa...

Tja, vi arkeologer är vana vid att arbeta med minsta möjliga budget... :)