torsdag 27 maj 2010

En övergångsrit i universitetets regi

Idag, om några timmar ska jag promoveras. En halvgammal/halvmodern övergångsrit på disputerade doktorer - men till skillnad från disputationen helt frivillig. Promovering sker en gång per termin och inkluderar doktorer från samtliga fakultet. Jag har valt att göra detta dels som ett slags avslut, dels som en rolig grej tillsammans med mina kollegor. Det faller sig så att denna vårpromovering kommer arkeologiska institutionen totaldominera Historisk-Filosofiska fakultetens promovendi: 8 av 13. Bara tre disputerade denna termin dock, vi är fyra från förra terminen samt min gamla rumskompis Anna som disputerade förra våren och nu kände att stunden var kommen. Roligt nog är samtliga fyra avdelningar representerade: nordisk arkeologi, afrikansk & jämförande, antiken, samt egyptologi. Det lär nog inte hända igen i min livstid.

Kvällen innan promoveringen hålls en grundlig repetition och genomgång i Universitetshusets aula. Här är några bilder från det.

Hela arkeologgänget, från höger till vänster: Thomas Eriksson, Anna Karlström, Lotta Hillerdal, C-G Ojala, Åsa Strandberg, Daniel Löwenborg, Henrik Berg.


Aulan var full av doktorer som skulle promoveras, men även blivande jubeldoktorer - dvs de som promoverats för 50 år sedan.

Akademiintendent Per Ström gick igenom hela processen med hjälp av marsalkarna och lyckades även locka till en del skratt. Promoverade får doktorshatt - förutom de inom Hist-Fil som får lagerkrans. Vilket är mycket snyggare i min mening. Jubeldoktorer inom Hist-Fil får förgylld lagerkrans dessutom.

Den nypromoverade bugar inför rektor Anders Hallberg, som symboliserar universitetet. Per håller i låne-hatten som är lite för liten så att den inte trillar av

Likt ett härtåg har varje del planerats i detalj, liksom sittplatser och rörelsescheman.Här ska vi sitta om några timmar


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 kommentarer:

Daniel sa...

Härligt! Lycka till!

Eva Ahl-Waris sa...

Grattis! Våren är utbildningsriternas tid: min man promoverades till magister i fredags vid HU, se http://www.helsinki.fi/filtdkpromootio2010/