lördag 22 maj 2010

Stenålder i Östersjöregionen: Uniting Sea II

Hösten 2001 grävde jag i Lunda, Strängnäs, med bland annat Niklas Ytterberg och Christoffer Samuelsson (rättelse: Christoffer arbetade Dalarna då) och vi bondade som stenåldersentusiaster på järnåldersgrävningar ofta gör. De berättade om de medel de fått från Berit Wallenbergs fond för att hålla i en workshop/konferens om stenåldern med tema Östersjöregionen. Vi är ofta vana vid att tänka på vårt bräckta innanhav som en åtskiljande kraft, men fram till dess att vägnät och transportfordon utvecklats ordentligt så var vatten den ojämförligt främsta kontaktvägen för människorna. Rent forskningsmässigt har tyvärr samtida politiska och ideologiska omständigheter styrt vår kunskap om förhistoriska skeenden i alltför hög grad. Vi har hållit oss inom nutida nationsgränser och från 2:a VK och framåt så har kontakterna österut genomgående nedvärderats till förmån för de västliga (det har alltid funnits lysande undantag dock).

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå händelser och skeenden under t ex neolitkum om man inte tar in vad som händer i regionerna i anslutning till Östersjön. Det går inte heller att förklaras i enkla termer som plötsliga folkomflyttningar eller ren diffusion (förflyttning av ting/idéer inte människor). Båda har säkerligen förekommit, men relationen mellan dem är komplex och kontinuerlig och närhetsprincipen fungerar inte som förklaringsmodell.

Niklas och Christoffer hade idén att samla ihop lite stenåldersarkeologer från Östersjöregionen och ge oss möjlighet att lära mer av varandra vad som försiggick på olika platser under denna period, för att öka perspektivet. Tyvärr hade de båda svårt att få tid att ro iland det hela då det väntades barn och diverse annat. Men jag såg framför mig en vinter i arbetslöshetens tecken och lovade att hjälpa till med det praktiska. Jag drog med mig Michel Guinard också och det blev ett riktigt stort, välbesökt och uppskattat möte i Uppsala vårvintern 2002. Vid det laget var jag dessutom doktorand vid institutionen och gravid, så det blev inte precis den lugna vinter jag sett framför mig.

Några år senare tyckte jag att det var dags för en ny träff och denna gång rekryterade jag Kim von Hackwitz och med Berit W i ryggen fick vi till ett riktigt bra möte i Stockholm hösten 2006. Förra workshopen hade resulterat i en bok och det ville vi att denna skulle göra också. Men då Kim hade lite mycket på sitt fat just då så trängde jag in Ludvig Papmehl-Dufay i ett hörn och fick honom att ställa upp som medredaktör. Det var inte helt lätt att få ihop projektet, och en lärdom jag fått med mig från detta är att det svåra inte är att få medel till tryckning - utan att få medel till språkgranskning. Konferensvolymer rankas tyvärr ganska lågt av stiftelser, vilket är synd för personligen anser jag att äkta möten mellan forskare ger långt mer än att förekomma i samma tidskrift. Vi hade pengar att trycka, men fick avslag efter avslag för språkgranskningen tills slutligen institutionen för arkeologi i Uppsala blev räddaren i nöden och bekostade arbetstiden för Elisabet Gren att ta itu med texterna.

Ludvig slet sedan hårt med att få ihop texter, illustrationer och revisioner i tryckbart format och resultatet damp slutligen ned i förra veckan:

Uniting Sea II. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. OPIA 51, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala

Charlotte Damm: Ethnicity and Collective Identities
Niklas Stenbäck: The Stone Age in Uppland, Eastern Central Sweden
Ludvig Papmehl-Dufay: Those who Dig will Find Out
Mikael Nordin & Patrik Gustafsson: Unto a Good Land
Mattias Pettersson & Roger Wikell: Uniting Boats
Liv Nilsson Stutz: A Baltic Way of Death?
Lukasz Pospieszny: The Neolithic Landscapes of the Polish Lowlands
Almut Schülke: Social Space in Nothwest Zealand
Kim von Hackwitz: What Makes a Place?
Åsa M Larsson & Gunlög Graner: More than Meets the Eye
Agnieszka Matuszewska: The Lower Odra Enclave of the Corded Ware Culture
Marcin Szydlowski: The Valley of the Central Obra River

Författarna har fått PDF-filer av sina artiklar och en del har redan alltså lagt upp dem på Academia.edu och DiVA. Ludde har dessutom lagt upp hela boken som PDF för nedladdning på DIVA (klicka på länken i rubriken). Om ni är intresserade av enskilda artiklar kan ni kontakta författarna och vill ni ha tag på den tryckta publikationen kan ni kontakta mig eller Ludvig (författarna har fått några extra exemplar också).

Livet har gått vidare sedan det första mötet: Kim jobbar på en av de mesolitiska grävningarna i Motala och skriver PostDoc-artiklar i Uppsala, Ludvig är forskarassistent på Linnéuniversitetet, Niklas jobbar på Bohusläns Museum, Christoffer skolar om sig till läkare och Michel börjar forskarutbildningen i Uppsala denna sommar - han kommer skriva om transport och utbyte av olika bergarter i södra Norrlands inland under stenåldern.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

1 kommentar:

Ludvig P-D sa...

Härligt! Jag har lagt in min artikel samt hela boken som fulltext i DiVA, det dröjer dock troligen ett par dar innan de syns (måste tydligen handläggas av nån på biblioteket här först).