onsdag 10 oktober 2007

Finlandsexkursionen Dag 2: Bonde-konung, finsk frilla och förrädare

Vår händelserika exkursionsdag i Finland började så sakteliga lida mot sitt slut, men inte förrän vi tagit en kort vända på Brobacka fornstig i närheten av Karis. I sin helhet går stigen i flera kilometer i ett naturreservat, med bevarade ängsmarker, järnåldersgravfält och torplämningar. Ett mycket naturskönt område och jag rekommenderar varmt besökare till trakten att uppleva den i lugn och ro en vacker dag. Som det var fick vi hålla det kort, solen sjönk allt mer mot horisonten och vi ville hinna med Raseborg också.
Thomas Eriksson och Lotta Hillerdal beundrar fyrkantig stensättning från romersk järnålder i Brobacka.

Inne i skogen, upper på höjderna låg alltså ett flertal järnåldersgravar, bland annat från yngre romersk järnålder, fyrkantiga med rejäla stenar. Här har till exempel ett ringspänne hittats vid de gamla undersökningarna. Om jag inte missminner mig så undersöktes delar av platsen just inför det stora Nordiska Arkeologimötet på 20-talet som även föranledde underökningarna vid Sperrings som vi besökt vid dagens början. Inget som lite grupptryck och internationell konkurrens för att få bidrag till undersökningar av fornlämningar.Efter detta for vi alltså iväg till Raseborg, en medeltida restaurerad borg med friluftsteater på sommaren - i år med Full Monty, som tyvärr slutats uppföra vid vårat besök...

Borgen är minst sagt häftig, ett måste för alla barnfamiljer med riddartokiga ungar, och inte helt fel för oss andra. På en märklig lodrät klippa som sticker upp ur den platta omgivningen byggdes borgen på 1370-talet, då omgviningen bestod av en havsvik. Under 1300-1400-talet var den en viktig resurs i kampen om kontrollen över handeln, och i konkurrensen med Hansan. Efter hand förlorade den sin strategiska roll. För svenskar har platsen intresse därför att Kung Karl Knutsson Bonde, efter att slutgiltigt ha avsatts 1465 fick borgen och delar av området som "tröst". Medan han bodde där i några år fastnade han för en lokal kvinna vid namn Kristina Abrahamsbotter.

Han återvände till Sverige i ett misslyckat försök att återta sin tron, understödd av Sture-ätten. Hans parti stötte på hårt motstånd och själv dog han av sjukdom 1470, drygt 60 år gammal. På sin dödsbädd utförde han som en sista god gärning att göra sin älskarinna till ärbar hustru, även om vigseln i sig kanske saknade en del formalia. Det gör Kristina till Sveriges enda i Finland födda drottning - under en mycket kort tid.


I övrigt är platsen känd genom att Hemming Gadh avrättades där av danske kung Kristian II. Gadh verkar ha varit en synerligen osympatisk person, som genom märklig försorg anförskaffade sig biskopstiteln i Linköping efter att hans företrädare hastigt dött i smaband med ett besök av Gadh och Sten Sture... Han hade inte mycket för det, eftersom påven vägrade erkänna honom, så det blev en politisk bana istället där han var på Sturarnas sida gentemot unionisterna (Danmark). Det fick sitt slut efter det att han tillfångatogs av Kristian, hjälpte denne att ta sig in med sina trupper i Stockholm 1520 och sätta igång en liten upprensning (= blodbad). Gadh vann inte mycket på det förräderiet, eftersom han som sagt avrättades senare samma år i Raseborg.
Raseborg övergavs på 1550-talet och var helt övergiven i 300 år tills man på 1890-talet fick intresse för den ganska välbevarade ruinen och satte igång med restaurering. En ytterligare stor uppfräschning skedde senast på 1990-talet. Här finns rejäla murar, rum, gångar, skottgluggar, våningar, källare etc. Tidigare hölls friluftsspelen nedanför borgen på gräset, men då tyngden av besökare tryckte fram de försvarspålar som fortfarande är bevarade i den gamla havsbottnen så har man fixat en rejäl friluftsteater istället.

Enormt häftig utsikt från övervåningen på borgen.
Ett bra avslut i solnedgången av en händelserik dag. Vi återvände till Helsingfors och intog en stärkande middag av tortillas och enchiladas.
Mindre bra: Jag hittade en kackerlacka i mitt rum.