tisdag 6 maj 2008

Vetenskapsmagasin under all kritik

När jag skriver detta sitter jag på mitt arbetsrum på arkeologiska institutionen. Klockan är 22.10 och mitt huvud är på väg att explodera. Jag har nyss tittat igenom VetenskapsmagasinetSVT, som trevligt nog ligger ute på nätet för oss som kvällsjobbar. Ett program jag sett fram emot i flera veckor då det skulle ta upp de nyligen publicerade DNA-analyserna av neolitiska skelett och dessutom visa bilder från min gode vän Ludvigs grävningar på Öland (som var det enda jag uppskattade med programmet). Innan jag skriver vidare vill jag klargöra två saker:

1. Jag älskar och hyllar de bidrag de naturvetenskapliga metoderna gett forskningen i allmänhet och min i synnerhet. Jag är på inga vis en motståndare till naturvetenskap - tvärtom.
2. Professor Anders Carlsson är min totala motsats i allt vad som gäller tolkning och uppfattning om neolitikum. Alla som känner mig vet att jag stadigt hållit mig till "motståndarlaget".

Vetenskapsmagasinets program om den neolitiska kontroversen var bland det sämsta jag sett i populärvetenskaplig väg någonsin. Det gör mig ont i själ och hjärta att känna att jag skulle vilja störta in på Evolutionsbiologen här i Uppsala och fråga Anders Götherström, en forskare jag alltid respekterat och beundrat, vad de håller på med och hur de tror att det kan kallas god vetenskap!? Jag talar inte här om DNA-analysen, som jag säkert tror är korrekt utfört med en utvecklad metod de bör ha all heder för. Men man kan inte basera en helhetstolkning av neolitikum enbart på huruvida analysmetoden är korrekt. Hans och Anna Linderholms extremt bristande kunskap om den tid som de sade sig studera, är pinsam på gränsen till kriminell, med tanke på det de påstår sig kunna bevisa.

I dessa program är det alltid ett problem att inte veta i vilken mån forskarnas åsikter felrepresenteras av reportern, som i detta fall heter Martin Widman. Att han tagit tillfället i akt att brassa på alla kanoner och pukor och ta i så att revbenen nästan spräcks är tydligt. En extremt förenklad och på flera vis totalt felaktig bild av den arkeologiska debatten målas upp med bredaste och bjärtaste penseldrag. För er som tittade och ej är arkeologer kan jag bara förtvivlat försöka upplysa om att hans redogörelse var ungefär lika balanserad och korrekt som Sverigedemokraternas omtolkning av Selma Lagerlöf som nazi-sympatisör. Fienden, (för här talar vi inte om några värdiga ens ett uns respekt av programmakarna) i detta fall "traditionella" arkeologer som bara bryr sig om pilar och krukskärvor och som räds och fruktar allt vad som kan kallas naturvetenskap, är totalt endimensionell i gammal hederlig polemik-tradition värdigt ett politiskt väckelsemöte - inte Sveriges Televisions vetenskapsmedia. Widmans uppblåsta retorik är klart över gränsen för det acceptabla och helt inne på det närmast ärekränkande. Inte minst den totala nations-chauvinismen, som om ingen annan hållit på med DNA och alla ute i Europa darrande väntat på just detta resultat, blev ofta ofrivilligt skrattframkallande. Om den inte hade varit så olustig.

Det finns så många problem och platta fall i den bild som målas upp att jag inte vet var jag ska börja. Här är bara lite:

1. Retoriken som används är inskränkt och närmast främlingsfientlig. Man talar om de "mystiska gropkeramikerna" från öst. Det talas om två folk, som vore de statiska enheter, där endast den ena kan vara "våra förfäder" (tänk om INGEN är "våra" förfäder...?). Som om Sverige blev till av ett rasrent folk någon gång på bronsåldern, som minsann skydde all sammanblandning med oliktänkande.

2. Både Götherström och Linderholm verkar sakna grundläggande kunskap om den tid de säger sig studera - kronologi inte minst. Trattbägarna - ja, de talar om representanterna för detta "folk" i samma termer som vore de ting. Notera detta kära kollegor: Trattbägare = en sorts keramisk bägare, inte en typ av människa. Det är sådant som inte skulle accepteras i en tentaA-nivå.
Iallafall - Trattbägarkulturen, dvs de materiella ting som sammantaget fått den beteckningen, FÖRSVINNER från våra material runt 3000 f.Kr. Gropkeramikerna FINNS KVAR fram till ca 2300 f.Kr. Med andra ord, hela idén att de senare är en "parentes" (Widmans term) som undanträngs av de högstående jordbrukarna med stenkammargravar faller på det faktum att GRK finns kvar i 700 år efter det att TRB försvunnit!!!

3. I Mälardalen finns TRB väl representerat under flera hundra år. Allt eftersom ökar kontakterna med åländska och finska områden - detaljer i keramiken förändras, yxtyper dyker upp som är nya osv. Under Mellanneolitikum A, ca 3400 f.Kr, efter 600 år av en ekonomi av kombinerad säljakt och jordbruk (ben, sädeskorn etc), börjar den domesticerade delen av ekonomin sakta försvinna. Gradvis. Samtidigt som man alltså börjar bygga megalitgravar i söder - och märk väl att TRB inte är synonymt med megalitbygge (det kom först efter 500-600 år), så ändras den materiella kulturen i Mälardalen. Keramiken har samma teknologi, märk väl, men blir allt mer olik den sydländska och mer och mer östliga drag förekommer. Liksom mer och mer föremål från den Sydnorrländska skifferkulturen.
Övergången till "ren" GRK några hundra år senare är på inga vis dramatisk - boplatser vi hittar innehåller både de äldre typerna och senare de mer typiska gropkeramiska kärlen. Mellanformen av keramiken förekommer alltså dels på TRB-lokaler, dels på GRK-lokaler. De förra är bevisligen äldre (C14), de senare bevisligen yngre (C14 + höjd över havet). Runt 300 f.Kr. ser vi hur ekonomin specialiseras, från att ha haft boplatser i kustbandet med en del tamdjur (främst grisar), vilda landdjur, och säl och fisk, så förekommer nästan bara ben av säl och fisk - i mindre utsträckning gris och landdjur.

Det kan på inga vis beskådas ett brott, en invasion, i vare sig bosättningar eller i ekonomi eller teknologiskt i keramik och yxor och stenredskap. Och var ska dessa gropkeramiker ha kommit ifrån? Vi VET vad som finns i Finland och det är INTE gropkeramiker - däremot en inte helt snarlik jägarkultur vi kallar kamkeramiker - med annan keramik och andra redskap och annan teknologi. Inte heller finns de någon annanstans runt Östersjön, så om de inte kravlade upp från havets botten är hela den modellen av komplett invandring fullständigt vansinnig. Vad vi ser, tydligt, är att kontakterna mellan Östra Sverige och Finland-Baltikum var långvariga och aktiva från åtminstone 4000 f.Kr och framåt, med stor gemensam påverkan åt båda håll. Att det förekommit många giftemål emellan grupperna under dessa århundraden är helt säkert. Hur detta över tid kan ha påverkat den genetiska uppsättningen i dessa områden med ganska små populationer överlämnar jag åt en statisitiker att diskutera.

4. Det allvarligaste felet de intervjuade forskarna begår, är vetenskapligt. De har utifrån 60 (!)skelett från olika platser och från olika tider - utan direkt koppling mellan dem i de flesta fall, och vi talar tidsperioder över tusentals år här - dragit extremt långsökta slutsatser. Jag upprepar - 60 individer. För det första, de har inte analyserat en enda TRB-individ från Mälardalen. Av den anledning att vi inte har bevarade obrända skelett från dem där. De kan alltså inte alls uttala sig om de gropkeramiker som finns där 3000 f.Kr är släkt eller ej med TRB-grupperna, eller mesolitiska grupper!!! Att i det läget dra de växlarna på materialet måste nog grundas i en förställning om att Sverige är Sverige även under stenåldern och att de som bor i Västergötland eller på Öland ska vara allmänt giltiga även för de som finns i Mälardalen.

Vårt material är hopplöst fragmenterat och utspritt. Att inte ha den källkritiska integriteten att ta hänsyn till detta är på gränsen till en kriminell handling - särskilt när man så självsäkert står i TV och säger sig ha bevisat en gång för alla att en efterbliven jägargrupp invandrat till Sverige under neolitikum från Finland, bara för att gå under under övermakten från jordbrukarna. Det är sån här hybris som ger naturvetenskapen ett oförtjänt dåligt rykte inom andra forskningsgrenar och jag förväntade mig bättre. Tänk om de tog ett blad från sin egen bok och inte uttalade sig om saker de saknar grundläggande kunskaper i - jag skulle aldrig våga tala om DNA, lipider eller strontium utan att faktiskt sätta mig in i det långt mer än de verkar ha tillgodogjort sig kunskap som varenda A-student i arkeologi bör ha.

Jag upprepar igen, hur de förklarar det faktum att TRB försvinner långt innan GRK undgår mitt förstånd.

Jag är helt och hållet för en intensiv och skarp debatt om denna högintressanta tid. Men tolkningar som saknar grundkunskaper om de mest elementära fakta, total brist på källkritik och polemiska rallarsvingar som hör hemma inom pseudovetenskapen, är inte värt den digitala rymd de upptar.

Nu går jag hem och tar en stor whiskey och sätter mitt hopp till Elin Fornanders kommande avhandling istället. Och till BBC, för efter detta bedrövliga Vetenskapsmagasin kommer jag inte tro på ett ord de säger i framtiden. Skäms!


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

13 kommentarer:

Anonym sa...

"För er som tittade och ej är arkeologer kan jag bara förtvivlat försöka upplysa om att hans redogörelse var ungefär lika balanserad och korrekt som Sverigedemokraternas omtolkning av Selma Lagerlöf som nazi-sympatisör."

Ursäkta, men vad menar du med detta? Påstår du på fullaste allvar att Sverigedemokraterna skulle vara ett nazistiskt parti? I så fall tar du grovt miste. Sd är det parti som tar starkast avstånd från nazism. Partiet har aldrig haft en nazistisk politik utan har alltid varit demokratiskt, hur långt tillbaka man än går i tiden och granskar partiprogrammet.

Dock har det, tyvärr, funnits vissa klart olämpliga företrädare för partiet i dess barndomsår, men dessa är sedan mycket länge uteslutna. Ingen från den tiden är längre med i partiet sedan en lång tid tillbaka, och det är ett helt nytt parti idag. Man tar klart avstånd från denna episod i partiets historia och ber om ursäkt för densamma. Detta kan man inte säga om riksdagspartiernas historia (förutom kristdemokraterna och miljöpartiet), där man har haft tvångssteriliseringar, rasbiologiska institut och regelrätta samarbeten med nazister. Sådant har sd aldrig gjort eller stått för. Dessa olämpliga individer utgjorde aldrig majoriteten av partiet utan var en liten minoritet.

Sd är ett nationalistiskt, värdekonservativt och invandringskritiskt mittenparti som tar kraftigt avstånd från rasism, nazism och all annan extremism samt är ett fredligt och lagligt parti som respekterar demokratin och parlamentarismen och sluter upp bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Partiet har också en öppen syn på svenskhet som är oberoende av etnicitet utan som bygger på kultur. Man eftersträvar en sådan invandringspolitik som redan finns i våra grannländer Norge, Danmark och Finland.

Tänk dig för innan du skriver sådant grovt förtal! Sedan kan du ju också gå till originalkällan och läsa Björn Söders tal för att förstå i vilket sammanhang det sades:

http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=992

Anonym sa...

Just det, jag glömde att skriva att Sverigedemokraterna av idag är Sveriges mest Israelvänliga parti. Har du någon kommentar till det?

tingotankar sa...

Jag är helt övertygad om att SD stöder att alla olika folkslag får ett eget land, med den övertygelsen att de ska hålla sig till det landet och aldrig förmörka vår farstu med sin närvaro.

Martin sa...

Haha, så Martin W menar att på ena sidan står de goda naturvetenskapliga arkeologerna, och på andra sidan står de onda arkeologiska arkeologerna som bryr sig om pilspetsar, och de anförs av Anders Carlsson!? Fan vad bra!

Låter som riktig kalkonförmedling.

Låt mig också tillägga att jag tycker att SD är ett riktigt motbjudande parti och att Israel borde välja sig en vänsterregering.

Martin sa...

Pierre Petersson är mera entusiastisk.

http://ahimkar.blogspot.com/2008/05/mjlk-och-gener-lser-gammal-gta.html

Anonym sa...

Ja, jisses vart ska man börja?

Alvastra Pålbyggnad, Häggsta mfl mfl visar ju hur TRB ÖVERGÅR TILL GRK.

Är laktosintolerans detsamma som att inte ha boskap? Det måste vi förmedla till boskapsägarna i Namibia (man kan ju sura mjölken...). Förresten finns avvikande DNA hos befolkningen på Fårö idag. Är de månne mesolitiska kvarlevor de också?

Sälreligion för att man äter säl och dessutom utan andra indikationer typ sälidoler (jag upprepar och upprepar detta men det går bara inte in)?
1. Man kanske inte äter sitt totemdjur om vi talar i totemistiska termer?
2. Om svinet upphöjts till festmat, läggs i gravar osv. kanske svinet istället borde ses som någon man gärna framhåller och identifierar sig med? Voilá, så har vi istället kustlevande svinherdar!

Jag skulle kunna orera i oändlighet och det har jag gjort här på inst idag. Det känns lite bättre nu. SVT borde skämmas att visa ett sådant praktexempel på miss i undersökande journalistik.

Det bästa var uttalandet om att det inte finns nåååågra platser där både TRB och de mystiska GRK påträffats (thumthum-thumthum).

Nu går jag på postsem och försöker vina bort minnet av programmet.

Pierre sa...

Martin: nåja, efter att tittat närmare på programet via web-tv så hittar jag också det ena och det andra man kan vara kritisk emot.

Åsa är ju oerhört mycket mer insatt i dessa frågor än jag, "min" period är huvudsakligen järnålder och medeltid.

tingotankar sa...

Som jag nu klargjort lite i nya inlägget ovan har jag efter en andra genomtitt kommit fram till att 99% av det jag anser vara dumheter inte uttalas av forskarna utan av reportern. Som sen låter forskarna svara jakande på generella uttalanden utan utläggningar. Materialet de behandlat är framförallt öländskt och i huvudsak bara giltigt för sagda ö - inte för sydsverige generellt. Denna distinktion struntar vetenskapsmagasinet fullständigt i.

Språkbruket de använder gör mig fortfarande upprörd - det är just denna överförenklade vulgär-evolutionistiska kruka = folkstam mentalitet som arkeologer kämpat benhårt mot de senaste decennierna.

Anonym sa...

Martin kanske skulle kolla sammansättningen hos Israels regering idag? Han kanske också skulle kolla vilka som satt i regering 1956, 1967 och 1973. Verkligheten, även politiken är alltid mer komplicerad än man kan tro, precis som arkeologin.

Anonym sa...

Är inte arkeolog, men har läst en flera andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Om trattbägarkulturen respektive den gropkeramiska kulturen har olika DNA, bör väl ändå den troligaste förklaringen vara att de var olika folk. Jämför med det kända "anktestet" (exempel på induktivt resonemang):

"Om en fågel ser ut som en anka, simmar som en anka och kvackar som en anka, så är det förmodligen en anka."

Visst finns säkert en del brister i programmet; populärvetenskapliga tv-program kan vara väldigt överförenklade, men att helt förkasta DNA-resultaten, är ändå en märklig attityd. I stället bör man se det som ytterligare en pusselbit att förhålla sig till. Någon slags respekt för naturvetenskaplig forskning bör väl ändå finnas?

tingotankar sa...

"Om trattbägarkulturen respektive den gropkeramiska kulturen har olika DNA, bör väl ändå den troligaste förklaringen vara att de var olika folk."

Frågan här gäller vad man menar med trattbägarkultur. Forskarna förutsätter att den etikett arkeologer satt på ett 1000-årigt avsnitt är korrekt. TRB kan delas upp i två faser - en inledande mellan 4000-3400 f.Kr. med jordbruk och en viss föremålsuppsättning. Runt 3500 f.Kr. dyker megalitgravarna upp - det är en från början separat företeelse längs Västeuropas kuster och är INTE synonymt med TRB. Föremålen ändrar utseende en hel del under denna tid, men arkeologerna har ändå valt att inte byta namn på "kulturen".

Forskarna har nu jämfört en del begravda i megaliterna under mellanneolitikum A då denna variant av TRB finns kvar (och vi talar här om mindre än 10 individer) med samtida gropkeramiker inom ett par ösamhällen. Det finns påtagliga skillnader - men inte totala skillnader! En del gropkeramiker har t ex den laktostoleranta genen.

Det stora problemet är just att de inte har kollat DNA på några skelett äldre än ca 3300 f.Kr. Man kan alltså inte nuläget avgöra vilken population som representerar något "nytt". Inte heller kan man avgöra om förändringen beror på nya giftemålsmönster med nya grupper, snarare än en faktisk inflyttning av en ny population.

"...att helt förkasta DNA-resultaten, är ändå en märklig attityd. I stället bör man se det som ytterligare en pusselbit att förhålla sig till. Någon slags respekt för naturvetenskaplig forskning bör väl ändå finnas?"

Har jag sagt ett annat ord!? Får jag be dig läsa igenom min text en gång till, samt den jag postade dagen därpå. Har jag förkastat alla DNA-analyser och hävdat att naturvetenskap är oviktigt? Eller har jag tvärtom upprepat på flera ställen att det är oerhört givande, men att tolkningen måste följa en vetenskaplig standard också. Bara för att det kom ur ett provrör så är det inte klappat och klart. Har nu läst avhandlingen och det rör sig om mycket få studerade skelett, från ett fåtal platser och med allt annat än glasklara resultat. Däremot kittlande intressanta resultat som bör fortsätta att studeras och testas enligt god vetenskaplig norm.

Anonym sa...

Du verkar vara mycket överspänd...

tingotankar sa...

@anonym. Kanske. Eller så var jag bara genuint förbannad av god anledning. Ibland får man faktiskt bli arg om man tycker att ett övergrepp på god populärvetenskaplig framställning begåtts. Kanske det behövs mer passion hos forskare - inte mindre.

Som jag själv noterade i inlägget ovan så skrevs det i affekt. Om du funderar lite kring hur jag gick vidare med frågan kan du läsa inläggen som följer på det, och det där jag ger en recension av avhandlingen. Så får du gärna kolla in vad jag skrivit i övrigt på bloggen under det senaste året och bedöma ifall du tycker att jag är benägen att bete mig överspänt, eller om detta var ett speciellt fall. Du har naturligtvis all rätt till din egen syn på den saken.

Sen kanske du kan återkomma med lite mer specifika synpunkter om vad du finner vara bristfälligt i mina inlägg.