torsdag 10 juli 2008

Kulturutredningens första offer

Även om jag inte skriver så mycket om FRA-lagen just nu så betyder det inte att den är borta ur mitt medvetande. Jag har valt att följa flera andra bloggares mer insatta och intressanta resonemang kring detta och de olika krumbukterna från inblandade politiker och signalspaningschefer. (T ex Emma, Rick Falkvinge, Gustaf Holmberg, Alliansfritt osv, osv, osv). Det har varit en stor glädje att se att bloggosfären i gemensamma krafter med nyligen uppvaknade tidningsdrakar håller liv i glöden. Enligt Oscar Swartz som är en av många insatta på plats i Almedalen är FRA det ständigt återkommande ämnet mellan alla seminarier. Om internet har gjort någon demokratisk skillnad i samhället så är det nog detta - det är inte lika lätt att tiga ihjäl en fråga längre bara för att den är obekväm.

Inom min bransch finns det ett annat orosmoln på hösthosrisonten: Kulturutredningen.
Denna utredning är i högsta grad relevant även för arkeologer, för där kommer förslag på bolagisering av statens grävenheter (UV) att läggas fram. Det har varit på gång länge, UV avskiljs allt mer från RAÄ och det är många helt ombord med. Framförallt för att det desperat behövs en fristående enhet som kan kontrollera och utreda arkeologiska grävningar, gävkontor och länsstyrelsernas handläggning. Vi befinner oss i nuläget i ett sorts kvalitetsgransknings-limbo. Det går dock inte att överdrvia den oro som finns runtom i landet på grävenheterna, för arkeologi är en säsongsbetonad bransch, även i den beteckningen att det vissa år inte finns några större projekt på gång i vissa landsändar. Slutresultatet kan bli små enheter med bara några få fast anställda som med enväldesrätt anställer stata...projektpersonal, och att kompetensuppbyggnaden blir lidande.

Idag meddelas i DN och SvD att inte en utan två höga tjänstemän inom kulturutredningen hoppar av, sekreteraren David Karlsson och informationschefen Yvonne Rock, med hänvisning till bristande förtroende för hur arbetet leds. Ungefär det mest fördömande man kan säga utan att använda fula ord. Yvonne rock meddelar via DN:
Jag vill inte gå in på några detaljer, men det vore mot min integritet att
fortsätta arbetet när jag inte kan stå bakom arbetsledningen.

David Karlsson:
- Det är omöjligt för mig att bidra till det fortsatta arbetet när jag saknar
förtroende för hur arbetet leds på sekretariatet.

Jag tror Wijkander tar detta med ro - han har trots allt gedigen erfarenhet av att hans personal avgår i drivor och av att få underbetyg på sina ledaregenskaper. Han har tidigare avgått som överintendent på Statens Maritima museer, och när han var överantikvarie på RAÄ under förre riksantikvarien Wegreus skrevs ett offentligt protestbrev av arkeologerna till kulturdepartementet att de saknade förtroende för honom. Första och enda gången mig veterligen arkeologer har gjort gemensam sak på det sättet. "Samarbetssvårigheter" är ofta ett ord som dyker upp i samband med honom. Fast inte med chefer och överordnade personer av någon märklig anledning - de verkar ha konstant förtroende för honom. Det har ju varit en stadig karriär uppåt i systemet trots alla avgångar. Nåt måste han göra rätt...

Kulturutredningen kommer i höst som sagt. Dags att lagra upp lite prozac?


Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Unknown sa...

Vem är chockerad?