fredag 4 juli 2008

Riktigt Gamla Uppsala

Efter E4-projektets avslut har de arkeologiska aktiviteterna i närområdet klingat av betydligt. Men ingen sommar utan några spadtag i jorden. Just nu håller Upplandsmuseet på att gräva ut ett litet område vid gården Berget (månne ville de skämta?) under ledning av Hans Göthberg. Lämningarna är daterade till framförallt äldre järnålder, till början av yngre järnålder. En intressant period då det är mot den bakgrunden vi sedan hittar de maffiga storhögarna vid Gama Uppsala. UNT har besökt platsen och har ett litet bildspel - bilden på Hans som inte kan dölja sin förtjusning där han kramar ett gravklot i baracken är en 10-poängare!

Foto taget från norr, till vänster syns nya E4:an, till höger Nyby i södra kanten av Gamla Uppsala stadsdel. I mitten har vi gården Berget och fältet där utgrävningarna pågår. Foto från Upplandsmuseet.

I artikeln anges att det är Gamla Uppsala museum som leder grävningarna, vilket jag nog tror är ett missförstånd - om det inte är så att det är ett samarbetsprojekt med flera enheter. Ylva Bäckström som syns på några bilder är iallafall på lån från SAU - och säkerligen ganska glad att äntligen få komma ut och böka i jorden och inte bara sitta inne och räkna ben. Bra med en osteolog på plats, borde vara lag på det.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: