fredag 31 oktober 2008

Ismannens DNA kartlagt - på mödernet

Current Biology publicerade igår en artikel där ett forskarlag för första gången kartlagt Ismannen "Ötzis" kompletta mitokondrie-genom. Man har alltså fått fram en bild av vilken genuppsättning han hade på mödernet (eftersom mitokondriernas DNA ärvs från modern). Tidigare har man sekvenserat delar av detta DNA och kommit fram till att han har haplogrupp K, vilken är en undergrupp av den generellt sett vanliga väst-Eurasiatiska haplogrupp U. Men man har nu fortsatt med att kartlägga hela uppsättningen (enligt 454-metoden), och studerat hur K-haplogruppen i sin tur består av olika undergrupper inom modern europeisk befolkning.

Resultatet är ganska intressant, för det visar att Ötzi tillhör undergrupp är K1 som i sin tur inom den moderna befolkningen är uppdelad i tre olika förgreningar (K1a, K1b och K1c). Men Ötzi tillhör ingen av dessa - hans förgrening är hittills inte identifierad i moderna studier. Det troligaste är att just den matrilinjära grupp han tillhör under de 5000 år som gått sedan han slogs ihjäl uppe i Alperna genom genetisk drift och historiska tillfälligheter försvunnit ur genpoolen. MtDNA ärvs som sagt bara på mödernet, så det krävs inte så mycket för att en sådan haplogrupp ska försvinna. Att historiska tillfälligheter och mänskliga migrationer över tid kan ändra en hel del i befolkningarnas haplogrupper och genom är en viktig aspekt att ta med i beräkningen när man diskuterar huruvida förhistoriskt DNA visar att vissa personer "varit släkt" med oss eller om de ska uppfattas som "främmande".


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Martin sa...

Likadant med de gotländska gropkeramikerna, vill jag minnas -- några representerar utdöda haplogrupper.