fredag 24 oktober 2008

Vetenskapsrådets beslut om projektstöd

Vetenskapsrådet har publicerat sina beslut om projektbidrag inom humaniora-samhällsvetenskap. Det gäller ansökningsomgången med deadline den 2:a april. Som vanligt är chansen att få igenom sin ansökan ca 10%. Inom nordisk arkeologi är det bara Thomas B Larsson som lyckats denna gång (grattis): hans projekt fokuserar på relationen mellan människan och älgen i Norrland under förhistorien - en relation som gett upphov till en hel del konst i form av skifferredskap, hällmålningar och hällristningar.

För min egen institutions räkning var jag glad att se att egyptologen Åke Engsheden får försörjning de närmast tre åren med att gräva djupare i det koptiska språkets konstruktion.

Martin Rundkvist funderar lite mer kring vilka som fått pengar av VR i denna omgång.
Jag uppmärksammades på detta av att Eva Stensköld hade postat en länk på Facebook till kommentarer och reaktioner inom VR på alliansens forskningsproposition. På det hela taget positiva, men med lyfta ögonbryn över den ganska extrema detaljstyrningen och viss oro inför hur icke-naturvetenskapliga ämnen ska klara sig i konkurrensen.


Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: