torsdag 8 juli 2010

800 000 år gammal bosättning i England

Några snabba länkar till nyheten att arkeologer i Norfolk har hittat stenredskap daterade till 800.000 år gamla, vilket puttar den äldsta mänskliga bosättningen i Nordeuropa tillbaka över 100.000 år.

Vetenskapsradion
intervjuar Lars Werdelin, Wired visar bilder på flintan och Guardian har en trevlig liten video från platsen och intervjuer med brittiska arkeologer som berättar om miljön då det begav sig.

Chansen att vi skulle kunna hitta så gamla lämningar i Sverige om det var så att Homo heidelbergensis kom ända hit också är tyvärr extremt liten. Inlandsisen och avsmältningen har malt, slipat, krossat och sköljt undan så gott som allt. Men man kan ju drömma...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

4 kommentarer:

Daniel sa...

Teoretiskt sett borde man kunna hitta material från mellanistids-homo-invandringar trots förödelsen från isen. Det ligger trots allt depåer av sediment från hela kvartärtiden överallt som är uppsamlat material - inte minst i marina miljöer. Men nej, jag påstår inte att det är lätt att få fram något ur det - än mindre hela artefakter. Men om man verkligen försökte och grävde riktigt mycket i det så... :)

tingotankar sa...

Problemet är nog att även om det kan finnas stenredskap bevarade så har de dels slipats och nötts så pass av is och vatten att det inte går att säkert avgöra om de är tillslagna eller ej och dessutom är borttagna från sin kontext vilket gör datering nästan omöjligt. Det kan naturligtvis finnas fickor med bevarade jordlager men chansen att just de innehåller paleolitiska material...jag är pessimistisk.

Men om vi får fler bevis för så tidig bosättning i områden i nära anslutning till Skandinavien så kan man åtminstone spekulera i att det är sannolikt att hominider även bodde här. Varggrottan i Finland kan möjligen vara ett led i den bevisningen, men den är både yngre och osäkrare.

Anonym sa...

Vad är det osäkra med fynden i Varggrottan - dateringen eller avslagens karaktär?

http://sydaby.eget.net/eng/wolf/wolf_ralfs.htm

Enligt geologen Heikki Hirvas hörde dom äldsta fynd från Varggrottan (2 äldsäder i lag 6) till en interstadial som slutade 450.000 år sen. I såfall är språnget till Nordsjön och Norfolk inte alldeles omöjligt, eller vad?

Annars har man tydlien verifiering på åldrar från olika nivån, så som 240.000 år f.n., 130-90.000 år, 60-27.000 år och 11-15.000 år före nutid.

http://sydaby.eget.net/eng/wolf/exc2004.htm

Att man inte följt upp utgrävningarna, men låtit denna unika sajt ligga bräck dom senaste fem år, värkar med tiden lite skumt. Vet man vad finnarna väntar på...?!

tingotankar sa...

Erkänner mig villigt inte vara expert på Varggrottan och alla dylika platser är naturligtvis omdebatterade eftersom bevisen är bristfälliga. Det har varit en del frågor kring huruvida stenarna verkligen varit medvetet tillslagna, eller om det rör sig om kross-skador.