lördag 22 mars 2008

Ingen intelligens tillåten

Det finns två typer av evolutionism, grovt talat, den ena gillar jag den andra inte. Den jag gillar är den där evolutionism direkt berör det teorin i grunden handlar om: utvecklingen av alla de biologiska varelser som finns på vår planet, från bakterier, myror och mossor, till örnar, gnuer, björkar, orkidéer, krill, maskar, kvalster och maneter. Evolutionen av livsformer förklaras genom Darwins lag om naturligt urval, som kommande generationer naturvetare fortsatt att bygga på och fördjupa genom studier av DNA och fossil. Detaljer av själva processen debatteras, sker mutationerna långsamt och stadigt över tid, eller snabbt i halvstora populationer under speciella förhållanden (punctuated equilibria-teorin som formulerades av Stephen Jay Gould och Niles Eldredge). Om urvalet ska studeras på individnivå eller genetisk nivå är också något som debatteras. Att evolution skett och att naturligt urval är den främsta mekanismen är dock inget som evolutionsbiologer (eller andra vettiga forskare) är osams om.

Den mer problematiska evolutionismen är den som kom att överföras som underliggande förklaringsmodell inom anda samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Den ligger fortfarande som det mest ihärdiga paradigmet i västerländskt tänkande, både bland forskare och hos allmänheten. Vi tänker i högt och lågt, bättre-sämre, enkelt-komplext. Att biologisk evolution inte alls behöver följa sådan logik, utan istället mycket väl kan gå från komplext till enkelt, att specialisering ibland är sämsta tänkbara strategi, är svårt att få igenom i de ofta slentrianmässiga attityderna som slår igenom mellan raderna i medier och diskussioner. Inte minst när det gäller förhistorien, där man under äldre tider alltid förklarade förändring med att något bättre/starkare/mer avancerat slog ut det sämre/svagare/simplare.
I dagens läge är de flesta arkeologer mycket mer tveksamma till att använda sådana begrepp, de påträffas istället mestadels inom populärvetenskapen.
Men strukturerna är sega och hänger kvar överallt. Man tenderar att i förbifarten tala om andra kulturer som om att "de lever kvar" i äldre tider, i stenåldern/medeltiden. Mänskliga samhällen framställs inte som en förgrening, utan som en trappstegsmodell, där det enda logiska steget är att närma sig den västerländska världsmodellen (vad den nu är).

Samtidigt som detta kultur-evolutionistiska tänkande är så allmänt utbrett, så finns det ofta dålig kunskap om vad evolutionsbiologin egentligen säger om det naturliga urvalet. Vi lägger inte ned särskilt mycket tid på att förstå det i skolorna, eftersom det i vårt sekulariserade samhälle har framstått som en avklarad kamp. Att det finns kreationister i USA har tidigare lyfts fram i samma anda som att det funnits sällskap som tror att jorden är platt. Tyvärr har dessa vetenskapsfientliga rörelser inte självdött, de florerar mer än någonsin i det relativistiska och ideologiska klimat som råder i USA och nu även i delar av Europa. Intelligent design har fått stort genomslag som en pseudovetenskaplig alternativ version av evolutionsläran och penningstarka intressen har tryckt hårt för att ge det plats i skolorna, även här i Sverige där politikernas svaga attityd mot friskolorna har gett dem utrymme på diverse religiösa friskolor.
Nu under våren kommer en ny "dokumentär" från USA som utger sig för att bevisa att det finns en global konspiration att krossa oliktänkande biologer som vill studera intelligent design. De ska tydligen förföljas och tystas och inte ges sin grundlagsskyddade rätt att uttrycka sin egen ståndpunkt. Under falsk flagg har man intervjuat ett antal av de främsta evolutionsbiologerna som kritiserat deras flum-teori, inklusive Richard Dawkins.

Filmen heter "EXPELLED: No Intelligence Allowed". Uppenbarligen håller filmmakarna hårt på detta och under en allmän visning av filmen den 20:e mars, där ingen biljettförsäljning skedde utan man behövde anmäla sig i förväg under sitt eget namn, så blev en av de biologer som intervjuas i filmen, PZ Myers, dragen ur kön av en säkerhetsvakt och beordrad att lämna biografen innan han ens kommit in. Till saken hör att Myers är en av världens mest lästa vetenskapsbloggare, och han gick genast och postade nyheten på sin blog Pharyngula.
Den extra knorren var vem han hade stående bredvid sig i kön: Richard Dawkins! Och en grupp andra forskare som var i stan för The 34th Annual National Conference for American Atheists. De missades uppenbarligen av de skarpögda vakterna och tilläts komma in på visningen där intervjuerna blandades med bilder av nazisternas koncentrationsläger. Tydligen är det naturvetarnas fel att anti-semiterna försökte döda alla som kunde hållas ansvariga för Jesus avrättning...

Samtidigt som filmen spydde galla över hur dessa ateister hindrar det fria ordet så gick det runt vakter i gångarna och spände ögonen i betraktarna. Under frågestunden med producenten efteråt, då Dawkins och flera andra ifrågasatte den hårda klippningen och teserna som drevs i filmen, så buade folk, skrattade och vakterna närmade sig hotfullt. Utanför satt Myers och väntade på att hans familj skulle komma ut från biografen han inte had etillstånd att besöka och filmen med sig själv han inte fick se. Skenhelighet har fått ett helt nytt överjordiskt tillstånd iochmed detta.

Som väntat har händelsen slagit alla rekord på Phanryngulas hemsida, med i skrivande stund närapå 1200 kommentarer på det ursprungliga inlägget. Andra vetenskapsbloggare som deltog och som faktiskt fick se filmen har genererat högvis med trafik och debatt. NY Times har skrivit om händelsen och producenten försöker vilt att hitta på ursäkter för sin censur av sin egen film. Hans beskrivning av händelserna stöds inte på några vis av de som var närvarande. Just nu är inlägg som berör incidenten på position 1-4 av de fem mest lästa och kommenterade inläggen på ScienceBlogs hemsida och de flesta nya inläggen berör kontroversen.
No intelligence allowed indeed...

7 kommentarer:

Martin sa...

Jag tror att även samhällen genomgår evolution. Skillnaden är att de flesta kulturella mutationer saknar bäring på samhällets livsduglighet. Det spelar ingen roll om jag har trånga eller påsiga byxor. Däremot är det ickeadaptivt att ha en sedvänja där man vördnadsfullt äter sina avlidna släktingars hjärnor, och adaptivt att införa en ettbarnsregel när överbefolkning hotar.

tingotankar sa...

Det finns en skillnad på att samhällen förändras - vilket definitivt sker, och att därmed hävda att all förändring leder till något bättre. Vilket isåfall ger att de som inte accepterar sagda förändring är efterblivna och mindre intelligenta.

Det kan t ex diskuteras om det alltid är en bra idé att sätta igång med jordbruk, eftersom det leder till introduktionen av en hel del nya mysiga virus från de tama djuren, man blir mer beroende av klimatet och mindre flexibel, samt alla i en grupp behöver inte bli vinnare av att några få lyckas lägga beslag på det mesta av produkterna. Så finns t ex fall av kulturer som avvecklat odling och börjat koncentrera sig på jakt och samlande igen. Det är inte en "tillbakagång", det är en förändring.

Vi måste kunna diskutera förändringar som sker, utan att hamna i en värdeladdad diskussion om det är bättre eller sämre. Det är annorlunda helt enkelt, och för vissa var det bättre och för andra sämre. Vettiga biologer talar inte om evolution av arter i värdetermer, mer än utifrån vad som fungerar för en art för stunden. Inte universiella allmängiltiga värden, som ofta blir fallet när man pratar om mänskliga kulturer.

Kurt sa...

Tyvärr verkar vi ju även i Sverige delvis vara på väg åt fel håll. Visserligen har inte intelligent design fått något genomslag här ännu, men intresset för paranormala fenomen bara växer, och vetenskap ses all mera som en åsikt.

Anonym sa...

Media, politik, vetenskap och Gud

Ja, det är klart det är så.
Bibeln etc är ju ett sållningsverktyg.
Jfr hi hur det varit= upphöjt sig och använt bibeln i ngt sammanhang
Bättre upplysningsprojektet, meningen
Locke "visaste mannen som jordens någonsin burit" = religionsfrihet och riktig frihet
Utforska själv etc (upplysning)
Banar ju väg för "naturvetenskapligt hjärta/empati med vår plats i universum"
Erfarenhetsmässigt förebilder varit sådana

Anonym sa...

Intelligens= förstå tillräckligt mycket
Låta andra vara = hög nivå
Skriva exakt vad man kan (75% kunskap)= förledelse, osanning annars
Värderingar är svåra= döma (inte vet och "rimlig orientering om personen verkligen vill väl"
Det räcker med att tro enligt bla den kristna religionen.
Men att undervisa, komma med sanningar= varning i dom flesta religioner
Det spelar ju ingen roll om man har 200 p teologi "att använda rätt här"
Varning hyckla, spela falskt, vara falsk (utvald= komplex)
I grunden är det naturvetenskap (logik)

Anonym sa...

ulv= kommer ju med någon som kunde varit sant men inte är det (liknar det)
Sen förledelse= kommer med sämre som inte är sant
Står ju i religionen tex bhl din nästa som dig själv= ger liv

tingotankar sa...

Antingen har någon tagit min inläggsrubrik bokstavligt, eller så har det tullats lite för hårt på påsk-snapsen....