tisdag 2 september 2008

Humanister och kvinnor tar över internet

Internet har växt till något som är långt mer än "bara" ett nätverk för kommunikation. För allt fler människor har det blivit en etablerad och oumbärlig del av det dagliga livet och det formar vårt beteende, våra val och vår världsbild. Datoranvändaren som en blek och socialt missanpassad man är inte längre särskilt gångbar ens som kliché. Nu visar en ny studie av NITA vid Uppsala universitet att förändringen gått längre än så. Utvecklingen på internet har under de senaste fem åren gått från att vara dominerad av unga män inom naturvetenskaplig och teknik, till att i minst lika stor mån vara driven och påverkad av humanister och samhällsvetare - en allt annat än liten andel av vilka är kvinnor. När det gäller nätgemenskap och bloggande inom universitetsvärlden dominerar numera humanisterna.

Undersökningen inbegriper 32 svenska högskolor och universitet, både studenter och personal. Två tredjedelar av de tillfrågade besöker regelbundet en eller flera nätgemenskaper:

Både kvinnor och män - från alla ämnesområden - bidrar också med eget innehåll
av typ text, bild och musik. Den tidigare dominansen av manliga tekniker är här
helt försvunnen. Uppladdning av fotografier domineras av kvinnor. När det gäller
innehåll till dataspel, programvara och film är intresset lägre och kommer
fortfarande framför allt från manliga tekniker.

(Uppsala universitets pressmeddelande 2008-09-02)


Att bidra till öppna databaser, från Wikipedia till nyhetsportaler är också mycket vanligt. Här är det fortfarande män som över lag är mest aktiva, men med undantag.
Hälften av alla studenter/doktorander läser regelbundet en eller flera bloggar och kommenterar på dem. Motsvarande siffra för disputerade forskare/lärare är 25%. 2007 när studien genomfördes var det faktiskt 10% av de tillfrågade som själva hade en blogg och här är humanisterna de mest aktiva. Intressant med tanke på den diskussion som förts på senaste tiden bland vetenskapsbloggare om varför inte fler naturvetare tar chansen att förmedla sin forskning via bloggar. Humanister har ju lite närmare till hands att använda det skrivna ordet och det har tydligen spillt över på internet (intet sagt om kvalitén på sagda humanisters bloggar...).

Undersökningens publikationer finns att ladda ned på NITAs hemsida. Ett annat resultat man kommit fram till är att fildelning och avancerad internet-användning går hand i hand. Föga förvånande, men det är tydlig statistik på att denna problematik är starkt förknippad med hur dagens användare ser på internet och samverkar med andra användare. Veckans krönika på NITA skrivs av Mats Edenius som ger sin syn på debatten om FRA-lagen och den större frågan hur vi i den globala världen måste börja diskutera hur dessa nya förutsättningar att sprida information, bilder och material över hela vår jord. Vad ska vara tillåtet, vilka moraliska respektive juridiska krav kan och ska man ställa, hur långt kan man gå innan integritetsskyddet respektive det fria ordet helt förlorat sin innebörd? Krönikan är ingen blogg och ger inte utrymme för kommentarer intressant nog, men den har en stor samling intressanta länkar och lästips.

Den stora nyheten idag var annars lanseringen av Googles egna webbläsare, Google Chrome, som ska ta upp konkurrensen med Explorer, Opera och Firefox. Argumentet är att man nu byggt upp en läsare helt från skratch med mäjlighet att fungera effektivt med alla nya funktioner och tillbehör som finns att tillgå. Vi får väl se om företaget lyckas skapa en ny världsdominans... För att verkligen visa allt nytt man hittat på har man valt ett märkligt gammaldags medium: en 38-sidig serietidning . Släppet ska tydligen ske ikväll (kl 21) på nätet.

Själv börjar mitt beroende av Google nå oroväckande mått. Jag har min iGoogle startsida med utvalda applikationer och feeds. Jag har min Google kalender där jag för in alla möten och deadlines. Jag använder Google Sites för att dela dokument med kollegor, Google Scholar för att leta vetenskaplig litteratur, Google mail, Jag bloggar via Google... Nu behöver jag bara hitta avvänjningsgruppen Googlers Anonymous...

UPPDATERING: Man kan ladda ned Google Chrome på denna länk.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: