fredag 5 september 2008

Offrade krukor och offrade kroppar

Detta är inte allmänt känt inom arkeologi-sverige, men Fredrik Hallgren är inte bara far till mina barn, han är också disputerad inom arkeologi. I våras kom hans avhandling om Trattbägarkulturen: den första jordbrukar-kulturen i södra Sverige och den första gången keramik börjar tillverkas i stor och bred skala i denna del av världen. Titeln på avhandlingen är Identitet i praktik. Lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur.

Trattbägarkulturen, TRB som den internationella beteckningen är, förekom i varianter i stora delar av norra Europa under perioden 4000-3000 f.Kr. (+/- 100 år). Dess nordligaste utpost är Sverige-Norge, men det har generellt varit svårt att få utomskandinaviska arkeologer att förstå att den förekommer norr om Skåne. Spridningskartor i flera av dessa europeiska volymer är allt annat än tillitliga. Fredrik har gjort en sammanställning av vad vi i nuläget vet om TRB i framförallt östra Mellansverige, samt relationen mellan denna region och övriga i Sverige, Norge och på kontinenten. Han utgår dels från en sammanställning av både lösfynd och nyligen undersökta platser, och mer specifikt från en lokal han själv var grävledare för på 90-talet, Skogsmossen, mellan Örebro-Arboga.

På denna plats fanns förutom en lämning av ett hus, eldstäder, yxtillverkningsplatser och mer malstenar än de flesta får se på en och samma grävning, dessutom ett litet kärr. I det kärret, som Fredrik insisterade på att putta ned sina medarbetare i, hittades rikliga mängder välbevarad keramik som visar att kärlen satts ned hela och troligen med innehåll i fom av deponeringar och offer. I kärret fanns även brända flintyxor, och flinta är ett material som kräver import från södra eller västra Sverige. Gunlög Graner vid UV Bergslagen har ritat extremt fina rekonstruktioner av flera av dessa kärl, som ofta var rikt dekorerade med snöre, tvärsnodd eller andra intryck.

Av flera anledningar valde Fredrik att skriva sin avhandling på svenska, men med den intentionen att publicera delar av resultaten på engelska för att sprida kunskapen om svensk TRB till de arkeologer som är verksamma utanför Sverige. Igårkväll registrerade han sin egen domän och har nu laddat upp sin första egenhändigt tillverkade hemsida som presenterar hans forskning, samt hans nya projekt.
Hemsidan är på engelska: Identity in Practice - the Early Neolithic TRB of Central Sweden.
Den är under uppbyggnad, så en hel del ska till och fixas - men det är en start.

Efter stenåldern gick det bara utför, det vet alla som läst arkeologi. När vi väl kommer in i järnåldern var det mest vapen och stackars människor som proppades ned i våtmarkerna (och en och annan häst). Om denna sed, som var spridd över stora delar av norra Europa, berättar Anne Monikander på söndag för allmänheten och alla som kan ha ett intresse:
Mosslik & Människooffer. Rester av järnåldersmänniskor i nordeuropeiska våtmarker.

Det är den första föreläsningen i stockholmsinstitutionens berömvärda initiativ att ha populära föredrag av verksamma doktorander och forskare vid institutionen under hösten:
Tid för Forntid heter serien.
Andra ämnen under hösten rör diet under stenåldern, runinskrifter på tidigkristna gravmonument och sedelärande historier om järnåldersmänniskornas bristande munhygien... Rekommenderas varmt för alla som vill ha något kul att göra under kulna höstdagar - arkeologer såväl som allmänintresserade.Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för fin reklam Åsa!

Anonym sa...

För vår institutions föredragsserie alltså, Fredrik får tacka själv ;)

Fredrik sa...

Nä...jag är inte far till dina barn:) Fint namn dock...