måndag 1 september 2008

Förhistoriska byar i amazonas ger huvudvärk

Skeptiker och cyniker som jag är (för att inte tala om inbiten pessimist) är min första reaktion på dagens nyhet om upptäckta gömda och glömda städer i Amazonas djungler minst sagt avvaktande. Kahkiklädda, solbrända, svettiga arkeologer som hugger sig igenom buskage för att plötsligt beskåda uråldriga ruiner från en sägenomspunnen förlorad civilisation är kul på bio, men inte precis en normal vardag... Ser man bortom rubrikerna och ingresserna (och när det gäller vetenskapsnyheter ska man ALLTID se bortom dessa), så framträder en komplex och intressant nyhet om publicering av ett arkeologiskt teams mångåriga projekt, inventeringar och undersökningar i delar av regnskogen. Jag noterar även att Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion har en ansvarsfull rubriksättare - veckans ros utan tvekan.

För det första är det inte städer i den bemärkelse som man lätt tänker sig: marmorpelare och jättelika pyramidtempel. Snarare verkar det handla om delvis befästa storbyar, möjligen med en form av centraliserad maktstruktur - Mike Heckenberger använder begreppet "mega-villages". Vill man ha en mer korrekt parallell än Rom och Tenochtitlán vore möjligen de keltiska fort som byggdes längs floder och åsryggar i Europa under äldre järnåldern. Det sagt utan att jag själv tagit del av vad undersökningarna resulterat i. Enligt e! Science News sker publiceringen först nu på fredag i Science.

Undersökningarna är extremt intressanta. Det är extremt lite vi verkligen känner till om Sydamerika innan ett gäng plåtklädda profitörer började sprida sjukdomar som drabbade lokalbefolkningen minst lika illa som alla de stora pest-epidemierna som tidigare decimerade Europa - fast under en kortare och mer intensiv period. Kunskaper om vilka kulturer som fanns här, hur kontakterna mellan dem fungerade och deras inbördes förhållanden försvåras ytterligare av att regnskog ungefär är det mest förödande ur arkeologisk synpunkt - varmt, fuktigt, bevuxet...om det inte redan brutits ned till mull är det täckt under lager av växtlighet. En klar avsaknad av bönder som plöjer upp intressanta prylar i åkern är också en huvudvärk - stora skogsbolag saknar visst intresse i att upplysa myndigheterna om intressanta fynd. Om de ens ser dom från sina monstermaskiner. Tät skog är inte det bästa vid landskapsstudier från flygplan. Så även om man inte hittat mystiska tempel så är nog bilden av solbrända och svettiga arkeologer med en desperat glimt i blicken inte helt fel kanske.

Det stora problemet som jag ser det, är att detta snabbt kommer bli en politisk het potatis av globala mått. Å ena sidan är det hett stoff att en eller flera av de i området levande indianstammarna innan koloniseringen kan ha haft en annan mer sedentär och i våra ögon mätt, mer 'utvecklad' livsstil. Vad säger det om förhållandet mellan dessa grupper idag och de statsstater de numera lever inom? Å andra sidan kan bevis för en större mänsklig påverkan av den 'orörda' regnskogen fungera som ett argument bland exploatörer att inte skydda och bevara dessa områden. Som om ett samhälle på några tusen människor utan industrialisering eller maskiner drivna på fossilt bränsle, eller enorma hjordar med nötkreatur, på något vis är jämförbart med vårt moderna.

Jag ser också med mitt pessimistiska och cyniska sinnelag att detta bara är början på en infekterad konflikt mellan olika grupper av ursprungsinnevånare som nu behöver hävda koppling och nedkomst från dessa bosättningar för att få ha ett ord med i laget om vad som ska hända med deras omgivningar.

Må så vara. Hellre en het potatis i luften än kallt potatismos under skogsmaskinernas larvfötter...


Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: