torsdag 28 augusti 2008

Barnsligt, manligt och dödligt

I förmiddags höll Lotta Mejsholm ett slutseminarium kring sitt avhandlingsprojekt rörande förändringar i begavningssederna kring barn vid övergången till kristendomen i södra Sverige. Slutseminarium hålls vanligen när en doktorand börjar stappla sig igenom slutsträckan och upplägget i Uppsala är helt och hållet upp till doktoranden. En del väljer ett regelrätt föredrag med diskussioner, en del delar ut olika kapitel i förväg till de som kan tänkas delta. Lotta valde skuggopponering, en seriös men mindre definitiv opponering på avhandlingstexten av en utsedd opponent.


Lotta Mejsholm, Anne-Sofie Gräslund och Cecilia Lidström-Holmberg på seminariet. Daniel Löwenborg och C-G Ojala håller sig i bakgrunden. (Foto: Åsa M. Larsson)

I detta fall Susanne Thedéen, forskare vid Stockholms universitet, som skrivit mycket om identitet, genus och gravritualer under brons- och järnålder. Fördelen med denna form av genrep är att det sker på en text som inte är helt färdig, vilket ger doktoranden en möjlighet att justera upplägget och klargöra sina argument. Nackdelen är att man måste våga lämna från sig något som inte är helt färdigt - en upplevelse så traumatisk för de flesta akademiker att det kan orsaka panikångest. Om Lotta hade upplevt det så syntes det iallafall inte på henne under seminariet som blev välbesökt och intressant.Kjel Knutsson, Thomas Eriksson och Susanne Thedéen (Foto: Åsa M. Larsson)

Susanne gjorde ett mycket bra jobb med att å ena sidan vara tydlig med vad som var bra med texten, å andra sidan diskutera ingående de val, upplägg och argument Lotta har gjort. Lotta utgår främst från två gravfält i Skåne, Fjälkinge och Kattesundskyrkogården, den ena i övergången från hednisk tid, den andra mer solitt kristen miljö. Det är framförallt de allra yngsta barn-skeletten hon intresserat sig för, liksom diskussioner kring i vilken utsträckning materiella lämningar respektive skriftliga källor kan belysa detta skede. Manuset är inte helt färdigt, men vi håller tummarna för en disputation inom det närmsta halvåret åtminstone.Fler åhörare. Till vänster en historiker och en runvetare jag missde namnen på. Svante Norr, Anna Gatti och Anne Ingvarsson Sundström. (Foto: Åsa M. Larsson)

Dagens lästips är Malin Sandströms Vetenskapsnytt där hon redogör för en intressant ny internationell studie om vad män egentligen anser vara viktigast för ett bra och lyckligt liv. Och det är inte massor av sex, lyxjobb, häftiga prylar eller att vara attraktiv! Det är uppenbart att Zandén och Gyllenhammar gravt underskattat problemen macho-manligheten står inför...tackolov!


Helena Victor informerar om en kommande seminariedag på institutionen om folkvandringstiden. Man kan läsa mer om projektet på institutionens hemsida och de som är intresserade av att delta på seminariet får gärna höra av sig till Helena Victor.

Preliminary Program – The 1st LEO Seminar – October 25th, 2008.

Hosted by the research project Death’s Snug Chamber,
Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University

The purpose of this first in a series of seminars is to begin discussions related to the computer base LEO, which has been constructed by Svante Fischer and Helena Victor in the research project ”Death’s Snug Chamber”. The computer base LEO aims to gather all Roman gold coinage in Scandinavia and the Baltic countries, c. 250-565 AD, but has its main focus on the mid- to the late 5th century AD. LEO is an acronym for Liber Excelsior Obryzium (The elevated book of pure gold). The name is directly related to the 18-year long reign of the eastern emperor Leo I (457-474 AD), since fragmented into intervals by means of correspondence analysis.

LEO has been conceived in order to provide an empirical backbone to an array of new theories regarding the shift from Late Antiquity to the Migration Period, a shift that is also reflected in the chamber graves in Middle Scandinavia. LEO will also be one of the founding elements for an absolute chronology of the Middle Scandinavian Migration Period. A further aim which will be the subject of the future second LEO seminar is to relate the Scandinavian solidus horizon of LEO to that of the gold bracteates and gold collars.

Morning Session
Moderator: Dr. Lennart Lind
Pr. Frands Herschend: Introduction.
Dr. Ragnar Hedlund: The Iconography of the late 3rd Century Aurei.
Dr. Svante Fischer, Dr. Helena Victor: The Impact of Ravenna and Constantinople in LEO.
Afternoon Session
Moderator: Pr. Ola Kyhlberg
Pr. Ulf Näsman: Scandinavia and the Huns.
Dr. Svante Fischer, Dr. Helena Victor: Scandinavian Regionalism in LEO.
Dr. Fernando Lopez Sanchez: The Sovana Hoard and the Schola palatina of Ricimer.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Pierre sa...

Vad kul att ni har uppkallat ett seminarium efter min son, vi känner oss mycket hedrade! =)

Malin Sandström sa...

Slutseminarium hade jag aldrig hört talas om tidigare. Det verkar vara en riktigt bra idé. Vi har tyvärr inget liknande.

Speciellt att man får välja formen själv. Möjligheten till skuggopponering verkar ju jättebra, men om det vore tvingande skulle det inte alls kännas så positivt.

tingotankar sa...

Jag tycker själv det är en bra idé, ger doktoranden lite av en morot/piska och ger intresserade en möjlighet att höra lite vad resultaten är i förväg (vilket kanske är mer problematiskt för naturvetare...?).

Själv kommer jag nog satsa på en form av textseminarium hellre, med kapitel utdelade till stackars kollegor som avtvingas en åsikt.

Jag tycker att även sammanläggningsavhandlingar kan ha en del att vinna på att kappan diskuteras av en samling kollegor innan den går i tryck - stöder de enskilda analyserna verkligen den slutgiltiga tolkningen?