onsdag 20 augusti 2008

Rekonstruera en rekonstruktion

För nästan exakt 110 år sedan byggde man i samband med Stockholmsutsällningen upp en liten version av Helgeandsholmens bebyggelse under 1500-talet, på en liten konstgjord ö vid södra Djurgården. Husen byggdes i halva storleken och aktörer i tidstypiska kläder bjöd besökarna på en intressant upplevelse. När allt var över flyttades en del, och en del togs helt sonika bort. Men så grundlig var man inte att man förstörde alla spår i marken av detta. Under denna och kommande vecka gräver Historiska museet nu ut delar av denna plats för att studera vad man kan hitta för rester, hur de 110 åren som förflutit påverkat det som finns kvar.


Såsom det såg ut sommaren 1897. Klicka på bilden för mer information och fler bilder.

Utgrävningen satte igång i måndags och från och med lördag kan även intresserade besökare få en chans att gräva i marken och få en insyn i lite arkeologisk metod. Grävledare är Katty Hauptman Wahlgren som tidigare skrivit en avhandling om bronsåldern: Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland.

På en video berättar Katty lite om projektet och visar platsen.

Läs mer på Historiskas hemsida, eller på Newsdesk.


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: