onsdag 17 februari 2010

Bronsåldersbåtar, spökskepp och kringlor

Dykare har påträffat ett förhistoriskt vrak utanför den engelska kusten som innehöll guldringar, koppartenar och tenn. Men det är inte det mest fantastiska med det här fyndet, utan det är åldern: 3000 år. Det rör sig om en liten farkost som gått under vid Devon någon gång mellan 1200-900 f.Kr., dvs bronsåldern. Brons är ju en legering av koppar och tenn, och arkeologerna har länge vetat att det förekommit en hel del handel och utbyte av metaller och föremål i Europa vid denna tid och även långt tidigare inom Klockbägarkulturen för 4500 år sedan. Men att hitta rester av en farkost från denna tid och tydliga bevis på hur organiserad denna handel var är ändå helt underbart. På bilden ses ett bronssvärd som också påträffades i vraket. Mycket snarlika svärd fanns även i Sverige vid denna tid.

Det allra mesta vi hittar från förhistorien är rester efter medveten deponering, i gravar såväl som skräphögar. Eller rester av boplatser som kan innehålla generationers amlade och kringrörda lämningar. Att hitta ögonblicksbilder av denna typ, något som bevarats oplanerat och oförutsett, är bland det bästa vi arkeologer vet. Så nära vi kan komma en stillbild. Pressmeddelandet på BBC fokuserar helt på fynden så det framgår inte om de kommer kunna någorlunda rekonstruera farkosten, vilket vore än mer fantastiskt än ädelmetallfynden.

Apropå marinarkeologi meddelades nyligen att Södertörns Högskola instiftar ett marinarkeologiskt forskningsinstitut, MARIS, vilket var en mycket glädjande nyhet. Södertörn har sedan länge haft den enda formella utbildningen i just marinarkeologi och Johan Rönnby kommer att vara chef för det nya institutet som har fått medel från KK-stiftelsen att underöka det 1600-talsvrak som ligger på 130 m djup utanför Gotska Sandön, kallad spökskeppet. En TV-dokumentär kommer göras av det projektet, som innebär testandet av en del ny teknik, och National Geographic är en av medproducenterna. Wow, inte dålig start precis.

...och på temat fornlämningar och start så har Riksantikvarieämbetet formellt lanserat sökportalen Kringla idag, där flera museers och arkivs samlingar, dokument, fotografier och databaser finns samlade i kombination med Google Maps. En helt makalöst bra satsning.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: