onsdag 25 augusti 2010

8000 år gamla kranier hittade i Motala

Två mesolitiska kranier funna vid Kanaljorden, Motala. Den till höger har drag som tyder på att det kan röra sig om en kvinna. Till vänster, mellan två stenar, syns ett mindre välbevarat kranium som har mer maskulina drag. (Foto: Fredrik Hallgren)

Förra veckan fick jag ett mejl av sambon. I mejlet fanns ett foto från hans grävning vid Kanaljorden i Motala. Det var en bild av ett människokranium, fantastiskt välbevarat för att röra sig om en individ som levt för nästan 8000 år sedan. Vi arkeologer är inte precis bortskämda med välbevarade skelett från mesolitikum norr om Skåne, så det var stor glädje redan förra hösten när gänget från Kulturmiljö Mälardalen hittade bland annat ett lårben av människa i de leriga lager som under stenåldern var sjöbotten.

Kranier är ännu bättre att hitta, inte bara för att de är mer fotogeniska, utan för att de innehåller potentiellt mer information om ålder och biologiskt kön. Om tänderna dessutom finns kvar finns det möjligheter att utföra isotop-analyser på dem. Tänder bildas vid olika åldrar och behåller information inte bara om vilken generell diet en person hade vid den tiden, utan även information om vilket område han/hon bodde analyserat utifrån bakgrundsstrålningen. Sen är det ju det där att kranier är mycket häftigare än de övriga benslagen och gör sig bättre på bild - det ska inte förnekas.

Tove Björk lyfter varsamt upp en av skallarna. Tack vare att de har legat i en blöt och syrefattig miljö i leran så har de bevarats. Men de kommer därför kräva viss konservering och omvårdnad för att inte falla sönder nu när de kommit fram i solskenet igen efter ca 7700 år. (Foto: Fredrik Hallgren)

Även om skallen var välbehållen krävdes ändå stor försiktighet vid framrensningen. Och på fredagen visade det sig dessutom att det kom ett till kranium alldeles intill! Projektet fick avbrytas för helgen och jag fick hem en projektledare som tillbringade helgen med att oroa sig för att något hemskt skulle hända dyrgriparna innan de kom tillbaka på måndag. Allt gick väl tack o lov och idag sändes det officiella pressmeddelandet ut till allehanda media och tidningar som plockat upp nyheten:

Skallfynd från äldre stenålder i Motala
Under sommaren har Motala återigen placerat sig på den arkeologiska kartan som en av landets mest spännande fyndplatser från äldre stenålder. Det senaste fyndet utgörs av två kranier hittade alldeles invid varandra på botten av en gammal sjö.
Vid Kanaljorden i Motala undersöker arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen en mycket speciell grav- och offerplats från äldre stenålder. På botten av en forntida sjö har människor för snart 8 000 år sedan lagt ned sina döda och deponerat olika typer av föremål.

Redan hösten 2009 hittades ett lårben i den före detta sjön. Nu har fler människoben grävts fram, bland annat två kranier som låg alldeles invid varandra i en stensatt grop. Gropen har i sin tur ingått i en större stenpackning av uppemot halvmeterstora stenar, som burits ut och placerats på botten av sjön. Människoben har även påträffats under stenarna och i gyttjan invid stenpackningen. Än så länge har inte någon hel människokropp påträffats. Snarare förefaller det som om utvalda ben från döda anförvanter hanterats och deponerats som del av olika ceremonier.
Vid sidan av människobenen hittas även föremål av trä, ben och sten, bland annat stenyxor, pilspetsar av ben, en harpun av horn, en hornpuns (ett redskap som användes i stensmidet), snidade träföremål och fragment av korgar eller mattor flätade av tvinnade växtfibrer.

Kolfjortondateringar visar att depositionen av människor och föremål utfördes omkring 5800–5700 f.Kr. Den ceremoniella miljön vid Kanaljorden i Motala ska ses i samband med de delvis samtida boplatslämningarna vid Strandvägen och Verkstadsvägen vid stränderna vid Motala ström, som undersöks av Riksantikvarieämbetet UV Öst i samarbete med Arkeologikonsult AB.
För intresserad allmänhet som vill besöka de arkeologiska undersökningarna och höra mer om resultaten från Kanaljorden, Strandvägen och Verkstadsvägen, så är det öppet hus på alla tre grävningar under Arkeologidagen den 29 augusti 2010.

Den arkeologiska utgrävningen vid Kanaljorden utförs med anledning av den järnvägsbro över Motala ström och Göta Kanal som Trafikverket planerar. Beslut om den arkeologiska undersökningen har fattats av Länsstyrelsen i Östergötland och undersökningen bekostas av Trafikverket. Utgrävningen på Kanaljorden utförs av Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, en organisation med bas i Västerås.

Kontaktpersoner för massmedia
Arkeolog Fredrik Hallgren, projektledare
Arkeolog Anna Arnberg, informationsansvarig


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Martin sa...

Cooligt!

Vadå för snidade träföremål? Träfragment med snittmärken?