tisdag 3 maj 2011

Forskare + Journalister = Sant?

Tillbringade tisdagen i ett rum med utsikt över ett råkallt Stockholm där vi som var samlade diskuterade hur jordbruk och stadsbildning kan ha påverkat mänskligheten och huruvida krig är en ofrånkomlig konsekvens av dessa eller ej. Mötet hade organiserats av Jonas Förare, då forskningsrådet FORMAS fått in en ansökan från Deep Sea Production som önskar göra ett TV-program utifrån dessa frågeställningar. Martin Widman (själv i grunden arkeolog) hade redan dragit upp ett ramverk och de hade hunnit göra en del intressanta intervjuer med internationella forskare. Rådet ville dock att journalisterna och filmaren i projektet skulle träffa lite forskningsföreträdare för att diskutera igenom hur en så känslig fråga som krigens uppkomst skulle kunna framställas på TV utan att vetenskapen runt detta framställdes missvisande. Deltagare var förutom undertecknad arkeolog-kollegan Kristina Josephsson Hesse, kulturgeografen Mats Widgren och biologen Patrik Lindenfors

Det var en intressant dag och jag hoppas att journalisterna fick något konkret ut av det hela som är till hjälp när de gör sitt program och inte bara till hinder. Visserligen har forskare och journalister ibland svårt att kommunicera med varandra och förhållandet oss emellan präglas inte sällan av misstänksamhet och frustration - från båda parter. Men samtidigt finns nog mer god vilja också än respektive part kanske är beredd att se. Vetenskapsjournalister har ett genuint intresse av att förmedla ny forskning och forskare är i grunden ofta själva storkonsumenter av populärvetenskap i olika former. Vi delar också snarlika utmaningar i våra yrkesroller: extrem tidspress, hård konkurrens och osäkra anställningsförhållanden. Alltför sällan sammanstrålar vi och tillbringar flera timmar med att faktiskt prata med varandra, hjärnstormar om vad som kan berättas och hur. Och alltför sällan kommer vi från olika forskningsämnen samman i ett rum och diskuterar förutsättningslöst kring ett problem.

En chans att få ta del av vad journalister som Karin Bojs och Cilla Benkö tycker och tänker om vetenskapsjournalistikens framtid, samt även vad olika forskare tycker och tänker om detsamma ges på tisdag i nästa vecka. Då startar nämligen Vetenskapsfestivalen i Göteborg och Svenska Föreningen för Vetenskapsjournalistik och FORMAS har initierat en heldag: The Future of Science Journalism. Av någon för mig knappt begriplig anledning med tanke på kvalitén på de inbjudna föredragshållarna och paneldeltagarna, så har jag själv blivit inbjuden att hålla en presentation om vetenskapsförmedling och social media ur ett forskarperspektiv. Jag vet inte om jag ska tacka Henrik Brändén eller stämma honom - jag tror jag beslutar mig på tisdag kväll när allt är över...

Hursomhelst - det verkar bli en riktigt intressant och givande dag, så om ni har vägarna förbi hoppas jag att ni tar tillfället i akt och anmäler er. 

Preliminary programme Gothenburg 10 May 2011
Session 1: State-of-the-art, journalism, communication, new media
10:00-10:15 Introductions by Jonas Förare, FORMAS, Katarina Thorstensson, International Science Festival Gothenburg, and Erika Ingvald, Swedish Association for Science Journalism
10:15-11:30 Karin Bojs, science journalist, Dagens Nyheter, Sweden John Burklow, Communications director, National Institutes of Health, USA
Åsa Larsson, vetenskapsbloggare, Societas Archaelogica Upsaliensis, Sweden
Session 2: What should science journalism be like? Context, moving images, critical views
11.45-14.15, including lunch break Harald Eia, actor/comedian, NRK, Norway Alok Jha, The Guardian, UK (to be confirmed)
Christi Cooper-Kuhn, Montana State University
Session 3: The European Dimension
14:45-15:15 Patrick Vittet-Philippe, Media and Information Advisor, DG Research, European Commission, Brussels
Session 4: The Future - Panel Discussion
15:30-17:00 Introduction by Anna Ledin, professor, Formas Tina Zethraeus, Communications Director, SLU, Sweden
Mats Svegfors/Cilla Benkö, SR, Sweden
Karin Markides, Rector, Chalmers, Sweden
Mille Millnert, Director General, Swedish Research Council
Morten Garly Andersen, Science Editor, Politiken, Denmark (to be confirmed)
Moderator: Jan-Olov Johansson 


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: