lördag 21 maj 2011

Nya upptäckter och politiskt blåsväder

Det var ganska mycket på gång förra veckan. Dels den sista hektiska veckans förundersökningar i Gamla Uppsala då nyheten om de imponerande stenfundament på rad som hittats där kablades ut. Det går att läsa mer om detta på både SAU-bloggen och UV-bloggen. Det har varit ett riktigt roligt och genuint samarbete mellan arkeologerna på SAU, UV Mitt och Upplandsmuseet och nu är de flesta inne på kontoren för att skriva ihop rapporten tillsammans.

Den andra stora händelsen var naturligtvis att de var deadline för inlämnande av remissvar på promemoria 2011:6 för "ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin". Samtliga inskickade svar finns att ladda ned på denna sida. Den överväldigande majoriteten, och inte bara de som representerar kulturminnesvårdande instanser utan även Trafikverket som nog är den enskilt största finansiären av undersökningar, finner stora problem med förslagets huvudidé: att exploatörer ska få sköta upphandling av arkeologiska undersökningar istället för som i nuläget länsstyrelserna. Intressekonflikten är uppenbar, särskilt i avsaknad av tydliga kvalitetskriterier och kontrollinsatser.

Den andra stora förändringen skulle vara att införa LOU-regler för uppdragsarkeologi. Redan nu fördelas alla underökningar som kostar över ca 800.000 kr via en anbudsprocess av länsstyrelsen, och alla undersökningar mellan ca 2-800.000 kr genomgår anbudsprocess om exploatören så önskar. Förslaget från regeringen är dock att allt ska skötas enligt samma regler som gäller för upphandling av post- och teletjänster. Även här är de flesta remissinstanser negativa, då arkeologi snarare borde falla under beteckningen forskningsuppdrag (det är dokumentation av fornlämningen som upphandlas), vilket är undantaget regler för LOU eftersom kvalitetsaspekten är minst lika viktigt som kostnaden. Vi får se hur det Kulturdepartementet väljer att gå vidare med förslaget.

Den övergripande nationella myndigheten för arkeologi i Sverige är Riksantikvarieämbetet och deras remissyttrande var ungefär 10 ggr så långt som de övrigas, av förklarliga skäl. RAÄ är kritiska till många av promemorians förslag. I fredags utlyste regeringen posten som Riksantikvarie - chef för RAÄ. Jag tror nog att dessa två händelser är kopplade till varandra. Hågade spekulanter på posten har till den 8:e juni på sig att finslipa sitt CV. Personligen undrar jag hur många stackars arbetslösa arkeologer som kommer tvingas söka tjänsten av sin handläggare på Arbetsförmedlingen.

Den som annars vill hjälpa RAÄ med något konkret, arkeolog eller ej, kan anmäla sig som testpilot för utvecklingen av söktjänsten Kringla. Alla intresserade är välkomna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: