onsdag 22 augusti 2007

Ända sen stenåldern...

En sak som fortsatt irritera mig med artikeln om mäns och kvinnors färgpreferenser, är slutklämmen. Man anser att resultaten visa (på inga vis övertygande i min mening) att kvinnor har en viss preferens för rödtoner jämfört med män. Så hur förklarar man detta? Med biologernas vanliga knäreflex - måste vara nåt med jagande/samlande. Att våra miljoner år som hominider som levde av jakt, insamling och sno kadaver från andra rovdjur fortfarande kan spår i vår biologi och neurologi är jag helt överens om.

Det frustrerande är att mycket få biologer har ens den mest grundläggande kunskapen om modern forskning och resultat inom paleoantropologin och arkeologin - för att inte tala om antropologin. Är det så att bara honor samlade grödor och bär under denna period? Det vet vi inte, men det är högst osäkert att människoaporna kunde ha överlevt med en sådan extrem könssegregering. Så när biologerna använder ett sådant resonemang för tolkning av resultaten - och man ska aldrig förväxla resultat med tolkningen, det är två skilda saker - så framstår det lätt som om tolkningen styrkts. Men det gäller bara om den "fakta" de lyft fram stämmer till att börja med.

Naturvetare kritiserar ofta och gärna arkeologer för att begagna sig av deras forskning utan att vara tillräckligt insatta i problematiken. Jag skulle gärna vända den släggan mot dom själva - få om någon har bättre kollpaleolitikum än vad de fått till livs i nån populärvetenskaplig bok från 1987 eller en artikel i National Geographic.

Men så är ju inte arkeologi "Vetenskap" och inte berättigat den respekt De förtjänar...


Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

Malin Sandström sa...

Som naturvetare retar jag mig oerhört på det där (speciellt när folk "vet" att alla stenåldersmän var jägare och alla stenålderskvinnor var samlare och vårdare av barn och gamla, för att det är så etablerat vid det här laget). Det stör mig att folk (både forskare och andra) som ofta har rätt höga krav på att saker ska hänga ihop logiskt och kunskapsmässigt i deras eget fält glatt hugger illa underbyggda "fakta" från något annat fält för att underbygga sina argument eller göra sina egna resultat mer intressanta.

tingotankar sa...

Tack för det Malin. Som du säger är det en liten allmän sjuka bland alla forskare (humanister lika väl som naturvetare) att kräva helt annan standard och kritiskt tänkande när det gäller ens eget forskningsfält.

Jag tycker definitivt att man måste vara tvärvetenskaplig, men det uräktar inte att man rakt av snor någon populistisk idé och framställer det som hugget i sten.

Bra blogg har du också