fredag 9 november 2007

Lögn, förbannad lögn och vetenskapliga tester

Jag har en stark tro på kognitionsstudier som visar att våra föreställningar, fördomar och beteenden mycket tidigt sätter sig i både sinne och kropp på neurologisk nivå. Det betyder inte att vi är ohjälpligt fast i vissa mönster och beteenden resten av våra liv, bara att det krävs mer än en vag vilja att ändra sig - det krävs ansträngning och ibland räcker inte ens det. Jag ÄR fördomsfull - jag tenderar att behandla män och kvinnor olika, jag faller lätt in i vissa könsmönster när det gäller barn, jag blir småstressad i möte med människor från andra kulturer, med annan hudfärg och annat språk (vilket delvis bottnar i den "svenska" rädslan för konflikt och att göra bort sig). Jag är också medveten om att de flesta av dessa föreställningar i mitt huvud är helt och hållet fel och ovidkommande. Problemet ligger med mig, inte med de jag möter. Jag nöter sakta, sakta på mina fördomar, lyfter fram dom för mig själv och påpekar om och om igen att det här är en reaktion som grundas i mig, inte i en 'verklighet'. Jag hoppas att det i förlängningen kan göra mig till en lite bättre människa.

Så när forskare vid Harvard designar test (IAT)som syftar till att påvisa våra underliggande fördomar, under den yta av våra uttalade åsikter, då tycker jag det kan vara både intressant och givande. Tills jag provade ett av dem - det om fördomar att naturvetenskap är manligt och humaniora kvinnligt. Testet på nätet är upplagt så att man sorterar uttryck, saker och företeelser med hjälp av snabba tangentklickningar till höger respektive vänster. Tanken är att motoriken i snabba situationer tar över och avslöjar våra underliggande föreställningar innan det intellektuella hinner reagera. Helt okej, och helt korrekt i grund och botten. Så länge som man inte påstår att dessa undermedvetna reaktioner automatiskt grundas i biologi, eftersom det är minst lika troligt (mer?) att det grundas i kognitiva kulturella mönster i hjärnan som etablerats där sedan barnsben. Kultur sitter inte bara i sinnet, det sitter minst lika mycket i kroppen.

Problemet med testet jag tog var att det var organiserat så att utgången nästan bara kunde bli en enda - att associera NV med män och Hum med kvinnor. Med fingret på E- och I-tangenterna delar man först upp ord som har klara associationer med män eller kvinnor (far, dotter, syster, bror etc). Sedan samma sak med ord som hör till naturvetenskap resp humaniora (fysik, litteratur, astronomi, historia etc). Noteras bör att i dessa två omgångar så har testskaparna valt att placera först Män och sedan Naturvetenskap till vänster. Man får alltså snabbt in ett rörelsemönster som associerar båda dessa huvudkategorier till vänster och de andra (kvinna, humaniora) till höger. Att man sedan efter detta vänder på det hjälper föga, eftersom den första automatiken blir den främsta. Så inte märkligt att det går snabbare att klara av att klicka begrepp som medicin, far, matematik, bror till vänster när slutligen de båda huvudkategorierna dyker upp tillsammans till vänster, medan det går långsammare att sortera när man till slut byter och har Naturvetenskap och Kvinna tillsammans till vänster. Vid det laget har hjärnan "lärt" sig ett sätt att sortera som då måste brytas.

Mitt resultat? Något starkare association mellan män och naturvetenskap än kvinnor och naturvetenskap. Såklart. Jag hade blivit mer imponerad av studiens resultat om de hade ändrat turordningen på kategorierna och inlett med både kvinna och naturvetenskap till vänster. Då hade man verkligen haft potential att påvisa underliggande fördomar, om det gick lika snabbt eller snabbare att associera män med NV ändå. I nuläget är det här testet som ett skolboksexempel på hur man INTE kan bygga upp ett test som man hävdar ger vetenskapliga resultat. Det var bergis män som gjorde det...

Som nån man sa nån gång (troligen Disraeli): Det finns lögn, förbannad lögn och statistik.


Andra bloggar om: , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ordningen på momenten är inte densamma rakt igenom utan slumpmässig. Det får man veta om man tar sig tiden att läsa bakgrundsinformationen om testet (se vanliga frågor) innan man börjar slänga ur sig massa "kloka reflektioner".. Jag tycker också att testet har sina brister, men till skillnad från dessa grötmyndiga kommentarer som man hittar här samt i läsarkommentarerna till SvD så har jag valt att kollu upp hur det ligger till innan jag öppnar munnen..

tingotankar sa...

Kära anonym (ett alias hade du väl iallafall ha kunnat hitta på...).
Tack för detta påpekande. Det ändrar dock inget egentligen, för min poäng är att testet ger en troligtvis ganska annorlunda utgång beroende just på i vilken ordning frågorna genereras. Eftersom det är allmänt så att naturvetenskap associeras med det manliga i vår kultur, så vore det kanske lika bra att helt enkelt börja med det motsatta och se i vilken mån testtagarna kan omforma sin motorik enligt detta. Min poäng är att jag vet att jag ÄR fördomsfull, mot bättre vetande, men jag tvivlar på att testet är uppbyggt på ett givande sätt för att utreda detta.

Jag skulle t ex uppsakatta om sluttabellen, där man får se procent av testtagares fördomsprofiler, också visade i vilken ordning frågorna ställts. Först efter att ha visat att detta INTE påverkar resultatet skulle jag bli övertygad.

Jag uppskattar kritik och klarspråk, men skulle uppskatta att du uttryckte dig lite mindre plumpt. Det går att diskutera detta på ett mer givande sätt. Varför har du egentligen satt "kloka reflektioner" inom citattecken? Det ser ut som du citerar nåt jag angett om mig själv - vad jag än gör har jag aldrig kallat mina personliga reflektioner kloka...

Pierre sa...

Varöfr är humanism kvinligt? Om man frågar mitt undermedvetna så skulle dem spntana rektionen med säkerhet vara att associera hum med en man. Jag tror - utan att ha några vetenskapliga belägg för det - att man sen barnsben sett en man i rollen som humanist. I serier, äventyrsböcker och filmer var arkeologen, historikern, mseiarbetare osv nästan alltid en man. "Förr i tiden" var det ju dessutom fler män än kvinnor som fick skaffa akademsik utbildning. Borde det då inte falla sig mer "naturligt" att man har fördomen att humanism är förknippat med det manliga? Eller handlar det om att humanism enligt fördomen är "mjukare" (mer feminint) än naturvetenskap?

tingotankar sa...

Det handlar väl i slutändan inte om huruvida något ÄR manligt eler kvinnligt,bara vad vi oftast associerar det med - och vissa associerar olika än andra naturligtvis. Jag tror det beror på vad man använder som motsatspar. Det är inte så mycket det att humaniora ses som kvinnligt uteslutande, som att naturvetenskap har en tydligare kulturell/medial koppling till män. Som att det alltid är en mans röst som förklarar för hemmafrun i reklamen om alla de tester som bevisar att just denna hudkräm/tvättmedel etc är absolut bäst...

Ställer man upp humaniora och naturvetenskap som motsatspar - och där har man direkt gjort ett subjektivt val - och väljer manligt - kvinnligt som det andra motsatsparet...som man frågar får man svar.

Om man istället valde titlarna professor - städare, då skulle svaret bli lite annorlunda. Naturligtvis finns det mängder med män inom humaniora - och på de höga posterna dominerar de fortfarande över kvinnorna. Testet går ut på våra associationsbanor, inte någon beskrivning av verkliga förhållanden. Och nog måste vi erkänna att humaniora lätt ses som mer "flummigt" än naturvetenskap.

Retar min lillasyster mig med iallafall, med sin examen som civilingenjör i datavetenskap, inriktning nanoteknik... ^_^

Anonym sa...

Hej igen, (ska ge dig ett alias denna gång)

Det erkänns öppet i informationen om testet att ordningen kan ha betydelse för den ENSKILDA deltagaren så där har du helt rätt. MEN det betyder väl inte att testet är värdelöst, de generella tendenserna som är intressanta för en forskare är oberoende av detta på grund av att slumpen avgör ordningen...

Jag invänder inte mot vad du skriver om ditt eget resultat utan om testet i sin helhet. Du skriver:

"I nuläget är det här testet som ett skolboksexempel på hur man INTE kan bygga upp ett test som man hävdar ger vetenskapliga resultat. Det var bergis män som gjorde det..."

Den första meningen är ju inte sann och det som irriterar mig är ju att du påstår detta utan att orka kolla upp saker ordentligt först. Det var hela poängen med mitt inlägg. Den sista biten är ju dessutom otroligt provocerande och inte lite fördomsfullt..

Ber om ursäkt för mina ironiska citationstecken, kan hålla med om att den tonen är onödig.

Jag håller också gärna en diskussion om vetenskaplig metodik eftersom det är något som intresserar mig mycket. Men en sådan diskussion blir ju inte så intressant om den ena parten inte ens har tagit reda på grundläggande uppgifter..

/metod-nissen

tingotankar sa...

Okej, du har goda poänger. Vill bara påpeka att mitt "...det var säkert män som gjorde det" var ett försök till ironisk och lättsam slutknorr. Vilket man kanske ska hålla sig ifrån när man diskuterar forskning...

Men jag är mycket hård förespråkare av att man aldrig kan vara för försiktig när man framförallt sprider tester till allmänheten och media. Faktum är att det är oerhört lätt att det blir en medial brasklapp. Att i det läget skydda sig bakom en sorts sköld av vetenskaplig neutralitet går inte i mitt tycke. Som arkeolog ser jag ofta hur våra teorier och sammanfattningar och grävningsresultat snabbt utnyttjas för diverse mer eller mindre acceptabla syften. Att som här lägga ut ett lätt och tillgängligt test kan ha sina poänger, men som forskare kan man inte avsvära sig ansvar för vad resultatet blir och hur det framställs. Det finns få saker som är svårare än att skapa bra tester för människor. Som jag sa inledningsvis så tror jag ändå på denna typ av forskningsmetod, där det motoriska jämförs det uttalade.

Men jag är fortfarande starkt tveksam till upplägget och utformningen av detta test, framförallt som jag faktiskt var helt beredd på att få mina halvt omedvetna fördomar ordentligt testade.