tisdag 25 mars 2008

Uppror bland historiker

I helgen snubblade jag över bloggen LOKE och hans inlägg om en konflikt mellan den statliga myndigheten Forum för Levande Historia och en växande skara historiker. FFLH har i grunden ett uppdrag att upplysa och informera om folkmord och förintelse i framförallt modern historia. De producerar läromedel för skolor och materialet ligger även ute på nätet för nedladdning. Även om hemsidan mest innehåller en hel del vackert klingande meningar utan specifikt innehåll, så verkar materialet i sig vara gediget och faktaspäckat, vilket är lovvärt i dessa tider av pamflettskrifter. Vad som skapat en hel del ilska hos en växande skara historiker är att den senaste kampanjen helt och hållet är inriktiad på "brott mot mänskliga rättigheter under kommunistiska regimer".

De har nu startat Historikeruppropet, med en lista med underskrifter motsätter sig inte att liknande upplysningskampanjer förs, men de uttrycker stor oro för vad de ser som ett tecken på att FFLH är på väg att bli ett vapen i händerna på den politiska makten och dess särintressen:

Som professionella forskare med historien som arbetsfält känner vi en växande
oro över att historieämnet görs till slagfält för ideologiska regeringskampanjer
och att den öppenhet, kritiska hållning och tolerans som Forum för Levande
Historia var avsett att stimulera hotas.
De går vidare med att säga:

”Genom att belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill vi påverka
framtiden”, skriver Forum för Levande Historia på sin hemsida. Men varför
tillkommer makten att peka ut vilka som är ”de mörkaste delarna” den för
tillfället sittande regeringen?


De noterar att det finns många mörka aspekter av vår historia att lyfta fram och belysa, som t ex folkmorden och förtrycken i Afrika och Asien under de europeiska kolonialmakterna. Handlingar som än i dag finns kvar som djupa sår och som förklarar många av de problem dessa länder fortfarande bär med sig. Ett antal historiker, ekonomhistoriker, idéhistoriker och sociologer har hittills skrivit under uppropet, från doktorander till professorer. De uppmanar alla inom humaniora och samhällsvetenskaperna som instämmer med dem att också skriva under.

Jag håller med om att det finns en tydlig trend idag att politiker blandar sig i humaniora och samhällsvetenskaperna allt mer, och att det finns starka påtryckningar att passa in sin forskning i det som för stunden anses politiskt korrekt. Att FFLH är statligt finansierad gör dom också potentiellt känsliga för påtryckningar av ett slag som universiteten inte behöver uppleva, för regeringen kan dra tillbaka anslag eller omfördela dom till andra om de så önskar. Jag finner det märkligt på gränsen till oroande att hemsidan inte innehåller någon som helst information om exakt vilka som arbetar på forumet. Under länken "om oss" ges inga namn annat än vem som är ansvarig för webbplatsen. Det är säkerligen tänkt som någon sorts skydd för de inblandade, men jag är tveksam till att acceptera det som en ursäkt. Om dessa personer är ansvariga för kampanjer i skolorna så vill jag veta vilka de är.

De hjälper inte särskilt mycket att kolla igenom materialet som är tillgängligt. Överintendenten skriver förordet, men information om vem som skrivit vad finns längst bak i liten stil. Tanken är väl att det ska vara forumet som ska vara huvudansvarigt, inte enskilda forskare. Att det då inte på hemsidan finns tydligare information och länkar om pågående projekt, inblandade forskare och syften, är besvärande i in mening. Vem är det egentligen som bestämmer om vilka projekt som ska dras igång? Hur sker beslutsgången i FFLH? Därom hittar jag ingen tydlig information.

Samtidigt är jag inte helt säker på att uppropet är helt berättigat i nuläget. Enorma brott begicks mot människor under diktaturerna och dessa ska definitivt tas upp och diskuteras. På materialsidan så är det tydligt att nazism, rasism och intolerans har genererat mer skrifter än det senaste projektet om kommunismen (fast frågan är under vilken regering de producerades...). Homofobi har 7 skrifter mot kommunistiska brott som har 8. Hittills.

Så frågan just nu är väl snarare: vad försiggår bakom kulisserna på FFLH? Planerar de mer läromaterial om just kommunistiska regimer, eller har de nya projekt på gång? Kommer de ta upp kolonialismens mörka arv i Afrika och Asien? Militärjuntorna i Sydamerika? Man kan kanske se Historikeruppropet som en förebyggande insats, att visa politikerna att man har ögonen på myndigheten inför framtiden. Det är en bra insats isåfall och säkerligen välbehövlig. Enligt min erfarenhet har politiker svårt att hålla fingrarna i styr - oberoende av partifärg.

Uppdatering 080402: Nu har de gått ut officiellt med sitt upprop på DN Debatt

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

25 kommentarer:

Martin sa...

Jag har vänsteråsikter, men jag tycker det är helt OK att FFLH behandlar de kommunistiska folkmorden. De borde faktiskt ha börjat med dem eftersom de är de största hittills mätt i antal döda. Stalin och Mao mördade den egna majoritetsbefolkningen, medan Hitlers judehat och tysksvärmeri innebar en irrationell begränsning av vilka han kunde mörda.

De har redan behandlat nazismen. Tacka fan för att de måste säga något om stalinismen och maoismen!

tingotankar sa...

Ja jag tycker också det är mer än okej att göra skolmaterial om de övergreppen. Det är självklart att det ska tas upp.

Vad jag undrar över är just vilka som utgör kärnan i FFLH, hur de fattar beslut om vilka projekt de ska ta upp och hur pass fria och självständiga de känner sig från regeringen, som verkar bestämma över deras budget. Det är potentiellt besvärande att en regering - till skillnad från riksdag eller högskoleverket - finansierar läromedelspublicering. Vare sig det är en vänster- eller högerregering.

Anonym sa...

Riksdagen finansierar ingenting i Sverige utan slla pengar som går till myndigheter och andra offentliga institutioner kommer från regeringen (vars budget iofs beslutas i riksdagen).

Inriktningen för varje myndighet styrs i det regleringsbrev som de ges av regeringen varje år. Regleringsbrevs detaljeringsgrad skiljer sig från välidgt övergipande formuleringar som en myndighet kan passa in nästan vad som helst inom till mycket specifika inriktningar som t.ex. FFLH:s uppdrag att driva projekt kring massmord inom ramen för kommunistiska regimer. Regleringsbrev publiceras nästan alltid på en myndighets webbplats.

Min egen åsikt är att FFLH bör läggas ner och istället bör samma peng gå t.ex. till Vetenskapsrådet eller annan källa till bidrag för historisk forskning. De som skriver på uppropet nu men tyckte det var helt ok med FFLH så längte det inriktade sig enbart mot nazism är IMO hycklare.

Martin sa...

Den största kritiken är väl mot avsnittet om sk. "nykommunism".

Under denna rubrik sorteras ungefär alla politiskta rörelser i spektrat Vänsterpartiet - Yttersta extremvänstern. Dessa beskrivs som "nykommunism" och på olika sätt ett hot mot demokratin.

På vilket sätt har den delen av sidan något med historia att göra? Det är ren och skär smutskastning av alla partier, organisationer och personer som hyser åsikter längre vänsterut än mitten (sossarna).

Läs mer här: http://alliansfrittsverige.blogspot.com/2008/03/mars-19-2008-principiellt-inlgg-om.html

Anonym sa...

Åsa, du skriver att akademikerna som undertecknat uppropet noterar att det finns många mörka aspekter av vår historia att lyfta fram och belysa, som t ex folkmorden och förtrycken i Afrika och Asien under de europeiska kolonialmakterna. Men det är ju saker som Forum för levande historia har tagit upp.

Jag blir också lite förvånad över att du skriver att det faktum att Forum för levande historia är statligt finansierad ”gör dom också potentiellt känsliga för påtryckningar av ett slag som universiteten inte behöver uppleva”. Men universitet och högskolor i Sverige är ju också per definition statliga myndigheter, som regeringen kan dra tillbaka anslag från eller omfördela till andra om de så önskar.

Sedan är det sant att det på deras hemsida saknas information om vilka som jobbar där. Så är det dock på ganska många statliga institutioner. Och för en verksamhet som Forum för levande historia, som rimligen har utsatts för ganska mycket hot och andra otrevligheter från nynazister, rasister och Förintelseförnekare genom åren, så tycker jag inte alls att det är så märkligt att man vill skydda sina anställda.

/Observer

tingotankar sa...

Observer/
Universitet och Högskolor har garanterade inkomster baserat på antal examinerade studenter, det är inte möjligt för regering eller riksdag att lägga sig i inriktningar inom enskilda ämnen. Det finns hela lagbalkar som skyddar från statlig detaljstyrning. En lärostolsprofessor sitter som urberget och att rucka på den positionen utifrån politisk ideologi är i det närmsta omöjligt. Detta just för att den politiska makten inte ska kunna bestraffa ovälkomna forskningsresultat.

Tillsättningen av professorer och lektorer går via fakulteterna, och på inga plan är politiskt tillsatta ombud inblandade - externa sakkunniga har tyngsta ordet. Regering och riksdag kan påverka tillsättningen av universitetskansler och till viss mån rektor, men dessa har i sin tur mycket litet att säga till om rörande forskning och tjänstetillsättning på institutionerna. Så länge en institution har studenter och får projektpengar från stiftelser så sitter de anställda säkert och ingen kan säga åt dem exakt vad de ska forska om.

Regeringen kan lägga ned hela myndigheter (och denna regering har lagt ned åtskilliga), men de har ingen rätt att lägga ned högskolor och universitet så länge som kvalitetskraven uppfylls. Än mindre rätt har de att pilla på institutioner eller enskilda forskare. Inget sådant skydd gäller för FFLH och dess anställda.

Att skydda identiteterna i FFLH är ett svagt argument för den oinformativa hemsidan. Det märkligaste är att det inte går att hitta information om organisationens uppbyggnad. Hur är styrelsen sammansatt - hur många forskare resp politiska ombud, vem styr över FFLH, var får de sina uppdrag ifrån, hur ofta kan dessa ändras, vem har beslutsrätten, hur sker utlysning av projekt och anställning?

Jmf med andra myndigheter som Riksantikvarieämbetet. Där ligger regeringsbrev och årsredovisning ute. Det finns även en beskrivning av organisationens uppbyggnad. Man behöver inte ange specifika namn för att redovisa detta.

Anonym sa...

"Hur är styrelsen sammansatt - hur många forskare resp politiska ombud, vem styr över FFLH, var får de sina uppdrag ifrån, hur ofta kan dessa ändras, vem har beslutsrätten, hur sker utlysning av projekt och anställning?"

En del av svaren till de frågorna är givna eftersom FFLH är en myndighet.

FFLH sorterar under regeringens Kultur- eller Utbildningsdepartement (jag kommer inte ihåg vilket av dem) och regeringen utser generaldirektören. På en myndighet utgår all beslutsrätt från GD:n som iofs kan delegera beslutsrätt till andra anställda - det gäller t.ex. vilka projekt som startas eller vem som anställs. Det sistnämnda är ock ovanligt att en GD involverar sig i såvida det inte rör nyckelpositioner. En myndighet får sitt uppdrag från regeringen. FFLH är inget institut el. dyl. som utför uppdragsforskning.

Att de inte redovisar sin organisation, vem som är GD eller styrelsens sammansättning (om de har en styrelse, det är inte säkert) är udda men inget formellt fel svåitt jag vet efter att jobbat på myndighet i för många år.

Anonym sa...

Här har vi en myndighet vars syfte är att lära ut det perspektiv på historia som regeringen beordrat dem att göra.

Vänsterpartiet har sedan första början motsatt sig denna vansinniga institution varför jag, för en gång skull, är rätt stolt över mitt eget parti.

Anonym sa...

David:

Du kommer med lite diffusa beskyllningar. Kan du precisera vilka det är som skriver på uppropet nu men tyckte det var helt ok med FFLH så länge det inriktade sig enbart mot nazism.

Sedan så är det väl inte så underligt om folk inte inser det dåliga med en institution förrän efter en tid, eller när den på ett eller annat sätt drabbar en själv.

Med samma sätt att tänka så är alla de svenskar som röstade för EG-inträde, men som idag är för ett utträde, att betrakta som hycklare.

tingotankar sa...

Anonym = Drivativratt-bloggen.
Jag har raderat ditt inlägg eftersom du där gick till angrepp mot en person som vad jag förstår inte alls berörs av ämnet på mitt inlägg. Vänligen håll sådant till ditt eget forum.

Om du vill skriva en sansad kommentar på min blogg som berör ämnen eller händelser jag diskuterar är du välkommen.

Anonym sa...

Nu måste jag kommentera sign. Vidugavias inlägg:
Vänsterpartiet har sedan första början motsatt sig denna vansinniga institution varför jag, för en gång skull, är rätt stolt över mitt eget parti.

Det är inte första gången som kommunister mosätter sig upplysningen om nazismens brott.
1940 Sveriges Kommunistiska Parti stöder Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark. (Hitler och Stalin är ännu allierade.) Dagen efter Tysklands invasion av Norge och Danmark skriver partiorganet Ny Dag:
"Det är de små staternas beskyddare England och Frankrike, som med sin flagranta kränkning av Norges suveränitet framkallar detta läge."
Jag är inte historier men växte upp under kommunismen och en del av min släkt gick under national socialismen.

LubbeF

Anonym sa...

Vidugavia: Jag har inte intervjuat samtliga människor som skrivit på uppropet och kan således inte veta om alla som skrivit på var emot FFLH redan från början. Heder till de som var det, men ja, jag tycker att de, om de finns, som vänder sig mot nu när det är just kommunistiska regimer som behandlas är hycklare alternativt ser nu att det är deras egenintresse som hotas. Det sistnämnda är lika förståeligt och nobelt som att vara mot värnskatt för att man är höginkomsttagare.

Jämförelsen mellan FFLH och EG är en falsk analogi - EG var en fråga som omfattade allt från miljö- till försvarspolitik och mer därtill. En komplex politisk frågeställning som det är mycket svårt att säga ja eller nej till till 100%.

FFLH handlar om en sak: Statlig officiell historieskrivning. Det spelar ingen roll om den behandlar nazism, kommunism eller vad än nästa regering finner politiskt korrekt för tillfället. Det är ett enkelt politiskt ställningstagande att säga ja eller nej till.

Anonym sa...

LubbeF:
Som jag nämnde ovan är jag inte nöjd med allt vänsterpartiet gjort och gör. Partiets, och främst då tidningen Ny Dags, agerande kring Molotov-Ribbentrop-pakten var mycket riktigt skamligt och ett mycket bra exempel på vänsterns mycket förvirrande och deprimerande 30-tal. Till skillnad från kampanjhistorikerna försöker jag dock dra lärdomar av historien som går bortom svartvita, statligt sanktionerade, pekpinnar.

Anonym sa...

David, vad är en hycklare enligt dig? Är det någon som agerar i sitt egenintresse? Är det hyckleri att byta åsikt när man ser effekterna av ett beslut?

Var Christopher Reeve en hycklare eftersom han började intressera sig för förlamades situation först när han själv blev förlamad?

EU-frågan kan också betraktas som väldigt enkel. Det hela handlar om huruvida man vill att sverige ska vara en suverän stat eller inte.

Anonym sa...

Kampanjorganisatinen Forum för Levande Historia har inte tagit upp ett ndaste amerikansk brott i historien. Efter att en miljon kommunister mördats i Indonesien åren 1965-1966 började Sverige exportera vapen till den efterföljande militärjuntan.
Men det tar aldrig FFLH upp eftersom det är att anklaga de sittande borgerliga och socialdemokratiska regeringarna här i landet för medhjälp till folkmord. Man biter inte den svans som föder en. Antkommunismen har dödat flest människor.

Anonym sa...

Ja, om man agerar i egenintrisse men vill få det att framstå som idealism så är det hyckleri. Att som vänsterradikal nu protestera mot FFLH när man tidigare tyckt att det var en helt OK myndighet ger bara intrycket att man har något att dölja.

Jag har svårt att se likheten mellan en myndighet på max 40-personer och en politisk konfederation om ca 25 länder, men visst om du säger det så. Fast säg mig, i konsekvensens namn, är medlemskap i FN också en fråga om nationell suveränitet? Säkerhetsrådets resplutioner är ju bindande och inskränker därmed Sveriges suveränitet.

Anonym sa...

David, EU-frågan är inte riktigt ämnet för denna diskussion. Det jag vill få fram är att få frågor har ett enkelt svar och att en fråga i regel blir exakt så krånglig som man gör den. Att frågan om värdet av FFLH, EU eller Stalins politiska arv kan synas enkel eller komplicerad beror helt på ur vilket perspektiv man ser det.

Jag ställer mig främst frågande till vad dina mycket lösa beskyllningar om hyckleri fyller för syfte? Är det dåligt om några personer nyligen har insett att FFLH är en rätt sunkig institution?
Ska de inte motsätta sig organisationen om de en gång stött den? Är jag en hycklare om jag inte kritiserar kronofogdens regelverk innan jag drabbas negativt av det?

Som vänsterradikal bryr jag mig i regel föga om någon är taskig mot nazister. Varför skulle jag bry mig om det inte riskerar att drabba mig själv? Ända från FFLH:s början har jag dock ställt mig kritisk till kampanjhistorians värde i att skapa ett sunt historiemedvetande hos människor.

När regeringen nu börjar propagera antikommunism med sin stympade historieskrivning som verktyg har jag dock mycket större anledning att motsätta mig den.

Du verkar dock mena att det hade varit bättre om jag hjälpte mina fiender snarare än mig själv. En konstig föreställning.

För övrigt litar jag inte på människor som säger sig agera utifrån "idealism", det tyder på att de har något att dölja.

Anonym sa...

http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1845

Niklas Kolhammar sa...

Vidugavia:
Om nu dessa (oftast kommunistiska) forskare hela tiden var så pass kritiska mot FFLH, varför startade de inte det här uppropet när FFLH körde sin kampanj om Förintelsen?
Och om det nu är ideologisk riktad forskning man är mot, och inte specifik upplysning om vad kommunismen ställt till med, varför tar inte nämnda forskare, eller Vänsterpartiet strid mot allahenda statliga riktlinjer eller forsking om Genusperspektiv, folkhälsoinstitutets riktade forskning för att bevisa systembolagets förträfflighet eller naturvårdsverkets kampanj om växthuseffekten?
Och varför hymlar många av de nämnda forskarna om sin egen politiska åskådning?

Jag har svårt att se på det här uppropet som något annat än rent hyckleri.

Anonym sa...

Niclas Lindgren,
jag är forskare
jag skrevpå listan
jag är inte kommunist
jag är för fri forskning
jag anser att medlen som gått till FFLH hade gjort betydligt större nytta inom utbildnings- och forskningsinstitutionerna, och man hade låtit bli att kommunalisera och nedgradera skolorna och deras verksamhet, liksom läraryrket istort.
att sitta och gissa vad undertecknarna av listan röstar på eller är med i för politiska rörelser är löjligt. du vet inte vad du snackar om.
Hade listan kommit tidigare hade jag skrivit på den tidigare. det handlar om principer, det handlar om att stå för den fria forskningens principer.
MJV, forskare, inte kommunist

Niklas Kolhammar sa...

Jaha MJV du är inte kommunist.
Tänk, men du väljer att skriva på ett upprop mot just en upplysningskampanj mot kommunism
• trots initiativtagarna till uppropet är hängivna marxister.
• trots att nämnda initiativtagarna tidigare inte klagat över en identisk upplysningskampanj mot nazism.
• trots att nämnda initiativtagare i andra fall AKTIVT stödjer statligt styrd ideologisk forskning (som tex genusvetenskap etc)
• trots att uppropet är formulerat på ett sätt att man knappast kan missa initiativtagarnas politiska slagsida (tex att bunta ihop ”kolonialism” med ”borgerliga regeringar”)
Jag som trodde att den där gamla sovjetiska taktiken att bedriva opinionsbildning i skydd av en ”Popular Front” där ansiktena utåt är lättledda demokrater, på något sätt omöjliggjordes i och med att Sovjetunionens kollaps. Men tydligen finns där, för att citera Lenin” fortfarande några ”nyttiga idioter” så att man i alla fall kan samla ihop 300-400 namn för att kritisera att kommunismens illdåd belyses.
Känns det inte lite pinsamt att vara en bunt antidemokraters politiska alibi?

Anonym sa...

Niklas Lingren:
- jag känner personligen flera av undertecknarna och vet att de varken är kommunister, naiva, lättledda eller idioter
- det är ett påhopp på en hel yrkeskår och smutskastning av professionellt arbetande forskare som hela tiden måste slåss för att få stå fria från ideologiskt inflytande och påverkan
- nej, det är inte ett dugg pinsamt att stå med på denna lista - inte heller att en del av de andra som skrivit under är "kommunister" - eftersom jag även stöder demokratiska, yttrandefrihetens och organisationsfrihetens principer.
En fråga till dig: är det inte lite jobbigt att se världen så otroligt tvådimensionellt som du tycks göra?

Niklas Kolhammar sa...

Tsss det är inget ” påhopp på en hel yrkeskår”, det är kritik mot ca 300 forskare som har varit så pass naiva och lättledda att de skrivit under detta upprop. Och naiviteten ligger i att ni just gett ert eget namn på detta direkt pinsamt ideologiskt vinklade upprop.
Och det är ju synnerligen talande att du egentlig mening inte har något att säga om min a invändningar:
Varför kom det uppror nu och inte när FFLH informerade om nazismen?
Kan det ha att göra med att ÅTMINSTONE 10 av de 18 initiativtagarna till uppropet är politiskt aktiva marxister/kommunister/socialister?
Om det nu är statligt styrd ideologisk forskning som uppropet är emot, hur kommer det sig att uppropet inte nämner andra områden där sådan ideologisk riktad åsiktsprodukten grasserar?
Ja, hur kommer det sig att flera av dessa initiativtagare är kända (exempelvis GENUS-forskarna i uppropet) för att faktiskt stödja statlig styrd ideologiproduktion när det är deras egna åsikter som tutas i folk?
Begrundade du det när du skrev under uppropet MJV? Ja var tog den där skepsisen vägen som varje forskare måste ha när de ställs inför ett påstående eller en källa?
Nej, om något är ett hån mot forskningen så är det underskrifterna på detta upprop, vilket utan tvekan är ett av de pinsammaste akademiska momenten i svensk historia.

tingotankar sa...

Niklas: FFLH skapades under en kritisk tid på 90-talet med extrema högerorganisationer och nynazism som låg bakom allt mer grova attacker på invandrare och judar. Att under ett sådant läge protestera med ett allmänt upprop mot FFLH var knappast möjligt eller ens önskvärt. Även om det redan då fanns kritiska röster mot själva upplägget av myndigheten - det var ingalunda tyst om detta.

Om 10 av 18 som står bakom uppropet är öppet vänster - betyder inte det då att 8 av 10 inte är det... Jag vet att flera av professorerna och forskarna som skrivit under säkerligen röstade på ett av allians-partierna i senaste valet.

Till alla som väljer att avläsa uppropet genom extremt politiskt färgade glasögon undrar jag bara: om nu sossarna kommer tillbaka till makten efter nästa val och ger FFLH i uppdrag att göra undervisningsmaterial om hur kapitalismen via kolonialisering och utsugning av tredje världen lagt grunden för folkmord och massmord och förtryck - är det okej med er?

Jag menar, har man ångat upp sig så till försvar för FFLH så har man inte mycket grund att stå på om nästa regering ger nya politiskt färgade direktiv för deras verksamhet...

Jag är inte så programmerad att jag inte kan godta bra argument som råkar komma från en som inte delar mina politiska åsikter. Fokusera på argumenten, inte politisk åsikt, och betänk de långsiktiga konsekvenserna av att ha kvar FFLH i den utformning den har nu.

Niklas Kolhammar sa...

ArchAsa:
Okej om vi nu går på rena argument, så har du i flera inlägg påstått dig vara emot ideologisk riktad upplysning från staten. Men nu skriver du att det alltså var helt ok att staten gav ett uppdrag att informera om nazismens konsekvenser. Därmed kan du ju rent principiellt inte vara emot denna typ av ideologisk riktad information. Förstår du möjligen bristen på trovärdighet i en sådan ståndpunkt?
Sedan är det rätt fascinerande hur det nu dyker upp påståenden om att kritik mot FFLH inte är ny. För det finns ju faktiskt inget som tyder på att det var något större principiellt missnöje hos upproparna under Förintelse-upplysningen. Det enda jag har hittat är en artikel av Åsa Lindeborg i Ordfront där hon klagar på att upplysningskampanjen om Förintelsen inte innefattar hennes egen leninistiska analys av Tredje riket. Det är inte en principiell kritik mot ideologisk riktad information från staten, utan samma partsinlaga med en avsändare som står otroligt långt till vänster, som uppropet.
Vidare undrar jag om du eller någon annan kritiker av FFLH har analyserat materialet som FFLH släpper? I kampanjen om brott mot mänskligheten i kommunistiska diktaturer så finns det knappt någon ideologisk analys av kommunism alls. Det är i princip en enkel uppräkning av de illdåd som vi vet har begåtts i Sovjet, Kina och Kambodja. På vilket sätt är det särskilt ideologiskt eller spektakulärt? För att ha invändningar så måste man ju ha ståndpunkten att Stalins utrensningar inte förekom och att Pol Pott inte gjorde en fluga förnär. Det är ju i rent forskningsmässiga termer lika mycket nys som David Irvings Förintelseförnekande. Däremot borde det gå alldeles utmärkt att ta till sig materialet från FFLH, och samtidigt som många här, försöka bortförklara det hela med ”historisk kontext”.
Angående initiativtagarna till uppropet så är alltså 10 av 18 öppet politiskt aktiva inom rörelser som står till vänster om sossarna, två till tre är högprofilerande genus-forskare (som knappast skulle rösta borgerligt). Vad resten är vet vi inte, för att vi tack och lov inte behöver berätta det i Sverige. Men ingen av dem är mig veterligen politiskt aktiva i något borgerligt parti. Min gissning är att även de röstar på något som står till vänster om SAP. Att skriva under ett sådant upprop, riktat mot en upplysningskampanj om brott i kommunistiska länder, anser jag vara rent politiskt lättsinne.