fredag 13 februari 2009

Smörgåsbord med vetenskapsnyheter

Jag vet inte om det är medvetet eller av en slump, men årets AAAS (American Association for the Advancement of Science) hålls denna vecka då vi firar Darwins 200-årsjubileum. Så förvänta er en mindre störtflod av vetenskapsnyheter de närmaste dagarna. DN satsade trevligt nog på att sända både Karin Bojs och Annika Nilsson dit i år och de publicerar dagligen små godbitar från konferensen. De senaste inläggen handlar om den enorma Titanoboan som levde för 58 miljoner år sedan och vars kroppshydda troligen indikerar att det var långt varmare under denna tid än vi tidigare insett. Karin förklarar varför denna insikt har konsekvenser för klimatforskningen idag.

Annika redogör för forskningsresultat som visar att gestikulerandet är ett viktigt kommunikationsmedel för små barn och användandet av kroppen i tidig ålder förmodligen leder till ett bättre ordförråd längre fram. En preliminär studie, och det skulle vara intressant att se om resultatetn blir desamma om man stiderar barn från en annan del av världen än Chicago, men jag är benägen att tro att det stämmer. Mycken kognitiv forskning de senaste åren har visat hur intimt förbunden kroppen är med vår mentala kapacitet, och utvecklandet av densamma. I Västvärlden har vi under alltför långt tid levt i någon sorts föreställning om att kropp och sinne är två olika saker, med totalt fokus på antingen sinnet eller kroppen. Att förstå hur de påverkar varandra - åt båda hållen - kommer nog bli en extremt viktig del av vetenskapen framöver.

En av de mer uppmärksammade presentationerna är föga förvånande Svante Pääbos av neanderthal-projektet, Annika rapporterade om detta. Tidskriften Wired har också en artikel om detta . Kommande analyser kommer utföras på nyupptäckta skelett i Spanien, där arkeologerna kan ta direkta steg att förhindra kontamination av benen.

Vill ni läsa mer om Darwin har Guardian en fantastisk samling artiklar och dessutom en video av David Attenborough som berättar om vad Darwin betytt för honom. Forskning och Framsteg har ett specialnummer om Darwin och Uppsalas studenttidning Ergo har också en hel del artiklar som dessutom finns online. I månadens nummer finns dessutom en intressant artikel av Gwendolyn Haevens, doktorand vid Engelska institutionen här i Uppsala, om den tidiga europeiska litteraturen om de urbefolkningar kolonisatörerna stötte på och hur de utmålades.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: