måndag 5 oktober 2009

Mesolitiskt lårben i Motala

Inte nog med att vänner skickar knäckande meddelande om allt kul de hittar på utgrävningar, jag måste dessutom stå ut med att min sambo ringer hem och skryter. Han är under hösten projektledare på en utgrävning av en mesolitisk lokal i Motala. Lämningarna ligger i våtmark och den syrefria gyttja har bidragit till arkeologins verkligt heliga graal - bevarandet av riktigt gammalt organiskt material. Mesolitikum, eller jägarstenåldern som den också kallas, räknas som tiden från det att inlandsisen smält bort till jordbrukets introduktion i södra Sverige runt 6000 år sedan. Att hitta ben, horn och trä från den perioden är mycket ovanligt, det mesta vi kan hoppas på i vanliga fall är lite slagen sten. Undantag finns i Skåne och i vissa delar av Västkusten. Och så Motala, närmast unik i östra Sverige.
Det har varit flertalet undersökningar i Motala det senaste decenniet som givit hemskt intressanta resultat. Den nuvarande utgrävningen sköts av KMMD och höstens undersökningar är inledningen på en större undersökning till våren. Man har börjat med att gräva i ett område som var våtmark, möjligen sjö vid tiden för bosättningen för 9000 år sedan. För ett par veckor sedan hittade de ett stort parti av ett lårben som man genast misstänkte var människa, men man väntade på att Ylva Telldahl vid osteologen i Stockholm skulle få konfirmera det först (björnar har liknande lårben som människor eftersom de också kan gå nästan upprätt ibland). Idag släppte de pressmeddelandet och Östnytt har gjort ett mycket kort inslag som kan ses på SVT Play (2:58 in i sändningen). P4 intervjuar Fredrik, men man kan också läsa mer på KM:s grävblogg.

3 kommentarer:

Kurt sa...

Benet har väl inte formellt åldersbestämts?

tingotankar sa...

Som Fredrik berättar i intervjun kommer den i lager som innehåller mesolitiska föremål och som är relativt säkra och orörda eftersom det rör sig om en igenvuxen våtmark. Helt säkra kan man bara vara efter C14, vilket just nu analyseras, men indikationerna i det arkeologiska materialet (mikrospån o dyl) pekar på ca 7000 f. Kr.

Unknown sa...

Det finns också en preliminär pollenanalys som pekar på att det aktuella lagret härör från sen boreal tid eller möjligen tidig atlantisk tid, vilket översatt till kalenderår blir omkring 7000 f.Kr.