tisdag 29 juni 2010

Norrlands äldsta daterade boplatser

Måste tipsa om det här intressanta programmet på Vetenskapsradion som sändes i midsommar. Det handlar om ett par stenålderslokaler upptäckta i Norrland, nära Pajala, där arkeologerna nu fått resultaten av C14-dateringar av brända ben. De är runt 11.000 år gamla vilket pressar tillbaka den äldsta bosättningen i norra Sverige ytterligare 1000-2000 år. Extra intressant är att det dessutom visar att inlandsisen uppenbarligen har hunnit smälta undan i dessa trakter vilket är långt tidigare än vad kvartärgeologerna känt till. En sak som är viktigt att veta är att processerna som styrde inlandsisens försvinnande är komplexa och inbegriper både avsmältning och tillväxt, isfria områden och småglaciärer som ligger kvar i dalgångar och på bergshöjder. Kvartärgeologi och arkeologi har ända från 1800-talet hjälpt varandra mycket genom att den förra kan bidra med de stora ekologiska och klimatologiska perspektiven och arkeologin bidrar med detaljerna och det mer detaljerade perspektivet.

Reportaget är föredömligt långt och detaljerat med flera intervjuer, t.ex. med arkeologen Ingela Bergman som berättar om forskningsläget och ekologen Greger Hörnberg som berättar om hur naturen såg ut. Man kan också läsa mer om de daterade boplatserna på Norrbottens Museums hemsida. Som påpekas är denna datering inte nödvändigtvis den äldsta vi kan hitta, det är mycket möjligt att vi kommer finna ännu äldre - vi vet att det finns äldre bosättningar i Nordnorge och Finland där isen försvann än tidigare.

En anledning till att vi vetat så lite om Norrlands förhistoria har varit svårigheterna att hitta daterbart material, eftersom allt organiskt förstörs och inga trevliga vulkaniska material överlagrar lämningarna. I början av 1990-talet kom man dock på att det går att utföra C14-dateringar även på brända ben, eftersom en del av kolet har bundits i kristallstrukturen. Detta har varit ett enormt viktigt genombrott för stenåldersforskningen i allmänhet i Skandinavien. Innan dess hade vi visserligen kunnat hitta stenåldersboplatser som Aareavaara men vi hade bara kunnat spekulera kring om de varit strandbundna eller ej och vilken tidsperiod de tillhör.

Hemskt kul, och det kommer säkerligen komma fler intressanta resultat från Norrland framöver.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

På tal om dateringar: Kol-fjortonkurvan kalibreras ytterligare:

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121018141834.htm

mvh

Lars