lördag 12 april 2008

Bloggosocialisering - kön och nätverk på nätet

Har nu bloggat i snart ett år och upptäcker hela tiden intressanta oanade aspekter av detta tidsfördriv, såsom att plötsligt störtas huvudstupa in i debatter och diskussioner jag inte kände till. Via en widget jag installerat från Knuff.se kan jag numera följa de minst sagt sporadiska länkarna till mina egna inlägg, en smått surrealistisk, men ofta extremt givande upplevelse. Nu senast en länk från bloggen "99,our68" som jag naturligtvis kollade upp. Det visade sig vara ett inlägg som en del i den pågående diskussionen om just vilka det är som bloggar mest och bloggar om vad. Tidigare artiklar i dagspressen har ju lyft fram den relativt imponerande dominansen av kvinnor bland bloggarna, en dominans som förlorar lite av sin lyster när det visar sig gälla tjejer mellan 16-26 som bloggar om mode och dessutom är mer eller mindre köpta av konsumtionsindustrin. Inom ämnen som samhälle, vetenskap och politik ska det tydligen finnas en tydlig manlig dominans.

Mothugg skrev för ett tag sedan ett intressant inlägg om "den akademiska bastuklubbens bloggande". Heja Världen hakade på med egna insikter och Evelina Wahlqvist har skrivit ett tänkvärt inlägg om detta utifrån sina egna erfarenheter att penetrera (ursäkta ordvitsen) det manliga nätverket - gubbslemmet som hon med viss ironisk humor valt att kalla motparten till tjejstimmet. Hon har själv noterat sin ganska ensamma könsstatus i det blog-nätverk hon ingår i. 99,our68 har tydligen tagit fasta på detta och utfört ett extremt intressant experiment av "the phlegm's" spridning utifrån kön - där jag alltså dök upp.

Nätverk är alfa och omega. Det avgör ofta om du får ett jobb efter din examen, iallafall om det är ett karriärsmässigt lovande jobb. Inom den akademiska världen avgör den 90% av din framtid. Många saker inverkar på nätverken, teoretisk profil, släktskap med människor på insidan, rätt kompiskrets osv. men homosocialiseringen är en inte så lite avgörande del: den påverkar i många fall vem som rekommenderas för små uppdrag, inbjuds till konferenser, efterfrågas på seminarier etc. Sammantaget kan alla dessa bäckar små avgöra om du har ett välkänt namn och en imponerande CV när du ansöker om vidare anställning.

Inom bloggosfären (som de ovan nämnda bloggarna påpekar mer rätteligen borde anges i plural), är nätverk helt avgörande för din listning och genomslagskraft. Vem länkar till dig, vem kommenterar på din blogg, vem rekommenderar dig på topplistor? Det är snöbollen som genom sin tillväxttakt avgör ditt öde. Jag hade förmånen att ha ett par goda kollegor och kamrater (manliga) som redan var etablerade bloggare och som hjälpte mig på traven. Eftersom jag bloggar som arkeolog kan det faktum att mitt yrke är en sorts skrå ha varit en rejäl hjälp - vi tenderar att söka upp varandra oavsett kön, och är dessutom en ovanligt jämlikt fördelad yrkesgrupp.

Jag tror ingen medvetet länkar till en bloggare baserat på kön, annat än i extrema undantagsfall, men jag vet med mig att jag reagerar när jag hittar bra vetenskapsbloggar o dyl som har kvinnor som skribenter - och gärna länkar till dom. MEN, och här har vi en avgörande skillnad, jag har ibland noterat att jag kan vara mer avvaktande och kritisk i början och länkar först efter att verkligen ha blivit imponerad. Jag bedömer kvinnliga bloggare mer än manliga - eftersom de pga att de utmärker sig mer hålls till en för mig högre standard.

När det gäller könsdominansen bland "tunga" ämnen respektive "lätta" ämnen tror jag man delvis måste bedöma dessa utifrån sina egna förutsättningar. Överlag uppmuntras det verbala uttryckssättet mer hos tjejer än hos killar, att tjejer i tonåren och 20-årsåldern, den mest självmedvetna, pinsamma och förvirrade perioden i våra liv är bättre på att ta plats på en verbal arena känner vi till från många andra håll. Mode dominerar den publika sfären även i pappersmedia, så att den tar en stor del av utrymmet i bloggandet är knappast märkligt, bara zeitgeist. Tjejer köper tidningarna, tjejer kollar upp vad andra tjejer tycker på nätet.

Det ojämlika förhållandet i den samhälleliga/vetenskapliga/politiska bloggosfären är svårare att förklara. Dels tror jag Evelina och liksinnade har rätt - vi har alla en tendens att söka oss de som påminner om oss själva, de som vi känner att vi har lätt att snacka med, umgås med. Och bloggandet är en social arena, först och främst. Dels vet jag inte om det är så att kvinnor i mindre utsträckning bloggar om de tunga ämnena, särskilt som det kan finnas en felkälla i det att barn och familjefrågor av gamla välkända anledningar klassificeras som privata sociala ämnen, medan inlägg om kollektivtrafik och bensinskatt klassas som samhälle - större och mer viktigt. En viktig fråga man måste lyfta i alla framtida studier av könsförhållanden i bloggosfären berör just varför vi konstant nedvärderar kategorin "vardagsbetraktelser" och högaktar "politik och samhälle". De förra bloggarna är lika troliga att skriva om aktuella politiska beslut, de senare är lika troliga att skriva om personliga våndor. Kanske kvinnliga bloggare är mer ödmjuka, manliga mer självsäkra?

Själv har jag ända sedan dagis upplevt det som enklare att umgås med killar än bilda varaktiga vänskapsband med tjejer. Vet inte om det är relevant i det hela... ?


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: