onsdag 2 april 2008

Spadtag i Stone Henge


För första gången på ett halvsekel eller så kommer det ske utgrävningar inuti Europas mest kända stenålderslämning (vågar jag påstå): Stone Henge (c 2600-1900 f.Kr). Geoffrey Wainwright och Timothy Darvill, arkeolog-professorer verksamma i Society of Antiquaries of London, har getts det extremt känsliga och unika tillståndet att lyfta på grästuvorna på en liten del av fornlämningen för att se om man kan lära sig mer om den långa process som ligger bakom uppbyggnaden. Stone Henge började som en häftig stor stencirkel-palissad med stenar importerade från Wales, innan man efter ett par faser byggde om och satte upp de jättelika stenstoder som delvis finns kvar idag.

Wainwright och Darvill har gjort sig mest kända genom att framföra en tes att strukturen ska uppfattas som en helig och helande struktur för dåtidens människor. De har pekat på att flera av de som begravts intill och i närheten av stencirkeln har haft rejält dålig hälsa och deras tes är att de walesiska stenarna (blue stones) uppfattades som innehavande en stark läkande magi - som ibland inte räckte till tydligen. Jag har tidigare skrivit om en av dessa gravar. Som ni lätt förstår är denna tolkning av Stone Henge inte mindre kontroversiell än alla de andra, särskilt inte inom arkeologiska kretsar. Man bör nog påpeka att i den mån Stone Henge verkligen ska uppfattas som en plats man kommer till för att läkas så måste det förstås i långt vidare religiösa termer, liksom katolska pilgrimsorter som Lourdes. En koppling Guardian gör när de skriver om den pågående grävningen.

Efter att ha fått någon sorts rituell välsignelse av dagens druider i området (troligen nödvändigt för att förhindra mer sekulära sabotageförsök under gång), så satte man igång i måndags. Naturligtvis kommer denna lilla grävning som varar några veckor att generera mer mediahysteri än nästan allt annat inom arkeologi i Storbritannien, så BBC's Timewatch filmar under gång och varje dag läggs videosnuttar ut på hemsidan för Englands främsta kulturmiljö-myndighet: English Heritage. I skrivande stund finns tre videos ute för beskådning som mest visar bakgrunden till projektet och korta intervjuer med de ansvariga. men även en trevlig liten datoranimerad sekvens som visar hur man i nuläget tror att de hudsakliga byggnadsfaserna i Stone Henge såg ut. Ganska kul att kunna följa med i utvecklingen.

Det finns många tankar och teorier om byggnationen som sagt, och landskapsstudier är STORT i England just nu. The Stonehenge Riverside Project är ett annat projekt som pågår, som fokuserar på floden Avons del i förbindelsen mellan Stonehenge och andra monumentala samtida konstruktioner som Durrington Walls t ex. Inom detta projekt diskuteras Stone Henge mer som en slutstation för de döda som förs från träpallissaderna vid Durrington nedför floden och uppför en processionsväg som man hittat mellan floden och stenmonumentet. Det ena behöver ju inte uteluta det andra, men jag ser framför mig många hetsiga diskussioner i framtiden. Inte minst eftersom några nu fått gräva inuti jättemonumentet, och därmed säkrat sin plats i historien och diverse extremt lukrativ föreläsningskontrakt och bokkontrakt...

Inga kommentarer: