måndag 21 april 2008

Månadens ros till digitala bibliotek

Man ska vara konstruktiv i sin kritik - det får man lära sig på pedagogiska kurser. Därför ska jag i detta inlägg inte ösa sedvanlig galla över den snikna, unkna och destruktiva inställningen hos förlag och lagstiftare som under de senaste åren i stadig takt underminerat forskning och vetenskap genom att förbjuda tillgång till illustrationer och forskningsresultat. Om man inte betalar för sig. Även om det gäller illustrationer du själv skapat och sedan tvingats lämna ifrån dig rättigheterna till som "tack" för privilegiet att få det publicerat.

Istället överlämnar jag månadens rosor till Harvard och Cambridge som två representanter av allt fler universitet som aktivt gör sin del i att motverka sådana dunkla strömningar:

Cambridge University Library håller just nu på med att göra tillgängligt för alla hela sin imponerande samling av Darwins arbetspapper, bilder och noteringar, inklusive angränsande forskningspapper som kommenterar hans verk: Darwin Online. Projektet gör nu att forskare över hela världen kan studera och analysera det arbetsmaterial som ledde fram till vad som troligen är den mest omvälvande publikationen i vetenskapshistorien. Mest makalösa är nog de inscannade illustrationerna och avbildningarna av allt från finkar till flodhästsskelett.

Harvard University Library har ett annat open source projekt: Open Collections Program. Under detta samlas ett antal projekt som syftar till att tillgängliggöra via nätet bibliotekets historiska samlingar och arkiv. Women Working, 1800-1930, Immigration to the United States, 1789-1930, Contagion: Historical Views of Diseases and Epidemics, och Islamic Heritage Project.

Detta är del i det större Google-projektet som inkluderar ett antal universitet och digitalisering av deras samlingar.

Tillgängligheten gäller framförallt för eget bruk, och all sorts reproduktion kräver naturligtvis tillstånd. Men bara genom att göra det möjligt för alla som är intresserade att kolla upp dessa arkivskatter, oberoende av var i världen de arbetar, bara de har tillgång till Internet - det är värt en stor eloge.
Kampen för det sunda förnuftet fortsätter...

Inga kommentarer: