fredag 18 april 2008

Doktorandtjänster utlysta i Uppsala

Så är de då äntligen här: utlysningen av de nya doktorandtjänsterna på institutionen för arkeologi och antik historia. Alla goda ting är tre, och det är även utlysningarna. Lite av en ketchupeffekt efter flera år av ingen intagning alls.

Det gäller dock tre tjänster inom lite olika grenar av arkeologin:

1. Doktorandtjänst inom arkeologi. Med detta menas främst nordisk arkeologi i vid bemärkelse (från materialstudier till filosofiska spörsmål om förhistoria i allmänhet).

2. Doktorandtjänst i afrikansk och jämförande arkeologi. En vanlig examen inom arkeologi är giltig behörighet, men ämnet man valt att forska på ska vara inriktad på mer globala frågor som berör förhistorien och/eller kulturarvsforskningen.

3. Doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv. Examen i antika kulturer krävs för att söka denna.

Instruktioner för hur ansökan ska se ut och vilka man kan kontakta vid institutionen för att reda ut frågor och oklarheter finns i utlysningarna som nås via länkarna. Bedömningen av ansökningarna kommer delvis ske med hjälp av en utomstående sakkunnig, som utses efter det att man ser vilka som sökt (för att motverka alltför tydliga jävsituationer).

Sista ansökningsdag är den 12:e maj.


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: