onsdag 17 december 2008

Gör en god gärning för fri forskning

En underskrift kostar dig inget mer än lite tid, men kan i det långa loppet ge en avkastning som är enormt värdefull. Det finns upprop organiserade av bibliotek, universitet och forskningsinstitut som syftar till att uppmärksamma politiker och beslutsfattare på vikten av en fri forskning, och framförallt fri spridning av de reulstat som forskningen frambringar. I de allra flesta fall är det nationerna som bekostar denna forskning helt eller delvis, och forskarna själva vill inget hellre än att få ut sina resultat. En lavinartad ökning av upphovsrättsskydd inom publiceringsmarknaden har dock medfört att information som tidigare spreds och delades och diskuterades mellan olika forskare, numera är avgiftsbelagd, sekretess-stämplad och otillgänglig under hot av juridiska processer.

Gör en god gärning innan julen står för dörren. Skriv på ett upprop som syftar till att få EU att ställa sig bakom ett direktiv för garanterad fri spridning av all forskning som bekostats av allmänna medel:

Petition for guaranteed public access to publicly-funded research
results
In January 2006 the European Commission published the Study on the Economic
and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets of Europe. The
Study resulted from a detailed analysis of the current scholarly journal
publication market, together with extensive consultation with all the major
stakeholders within the scholarly communication process (researchers, funders,
publishers, librarians, research policymakers, etc.). The Study noted that
'dissemination and access to research results is a pillar in the development of
the European Research Area' and it made a number of balanced and reasonable
recommendations to improve the visibility and usefulness of European research
outputs.

Research funding agencies have a central role in determining researchers' publishing practices. Following the lead of the NIH and other institutions, they should promote and support the archiving of publications in open repositories, after a (possibly domain-specific) time period to be discussed with publishers. This archiving could become a condition for funding.


Uppropet lades ut 2007 och i nuläget har över 27.000 medborgare, studenter, forskare och officiella representanter för forskningsenheter skrivit under den.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: