söndag 22 november 2009

Det Gamla Uppsala avhandlat och klart

Disputationen skedde i universitetshuset. I betygsnämnden satt Birgit Arrhenius (laborativ arkeologi), Jan Lindegren (historia) och Frands Herschend (arkeologi). Stig Welinder var opponent.

I lördags disputerade Magnus Alkarp på sin avhandling Det Gamla Uppsala: Berättelser & metamorfoser. Magnus har själv grävt och undersökt delar av platsen, men avhandlingen är framförallt en studie av hur platsens politiska, religiösa och ideologiska betydelse växt fram och förändrats under historisk tid. Han har främst valt ut personer och händelser under 1600-talet, 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Det rör sig inte bara om "the usual suspects" som Olof Rudbeck och Sune Lindqvist, utan ett imponerande galleri av präster, ambassadörer, myndighetspersoner, bönder, lurendrejare och brunskjortor och många, många fler som på ett eller annat sätt skapat och påverkat bilden av Gamla Uppsala. I förlängningen handlar avhandlingen till stor del om hur skapandet av nationsbilden och arkeologin som forskningsämne gick hand i hand.

Magnus arbete inbegriper en hel del ordentligt grävande i arkiven (kanske mer så än i jorden) och det finns flera justeringar och tillrättaläggande av vad vi tidigare trott om hur teorierna kring hednatemplet kom till. Magnus är sedan tidigare författare med god vana av att skriva skönlitterärt så boken är til skillnad från de flesta akademiska alster av motsvarande dignitet mycket läsbar även för de som inte är inskolade sedan tidigare.

Opponent var Stig Welinder som uttryckte glädje och fröjd över boken både i termer av dess gedigenhet och vetenskapliga tyngd, och i termer av hur välskriven den är. Invändningarna hade mest att göra med att det skönlitterära ibland tog över lite väl mycket, vilket kunde innebära lite färre referenser och tydliga källhänvisningar än vad en akademiker skulle kunna önska. Kommateringen var han å andra sidan nöjd med - och det händer inte ofta!

Else Nordahl, hedersdoktor vid Uppsala universitet, överlämnar en bukett till Magnus Alkarp. Handledaren professor Anne-Sofie Gräslund syns till höger.
Kartmaterialet var alldeles för omfattande för att allt skulle kunna få plats i den redan ganska tjocka boken, och dessutom hade priset för tryckning blivit alldeles för högt. Magnus jobbar med att så snart som möjligt kunna lägga ut en hel del på en hemsida som ska ses som ett komplement till texten.

1 kommentar:

medundersåte sa...

Jag bläddrade lite i avhandlingen på mitt universitetsbibliotek, ska se om jag får mer tid till den. Som intresserad av tidigmodern historia så är jag särskilt intresserad av delen om Rudbeck, inledningen av det kapitlet var riktigt bra skrivet. Tyvärr hann jag inte läsa hela kapitlet, men det ska jag rätta till.