måndag 23 november 2009

Tre notiser: Klimat, samtidsarkeologi och jobb utlyst

Tre korta noteringar:

Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorand i medeltidshistoria vid Stockholms universitet, gav i höst ut en bok om klimatförändringar de senaste 10.000 åren: Global nedkylning - Klimatet och människan under 10 000 år . Han håller ett föredrag nu på torsdagen den 26:e november på Historiska museet kl 18. Föredraget är gratis, men man ska anmäla sig i förväg för att vara säker på att få biljett.

Riksbankens Jubileumsfond har pungat ut 35 miljoner till en forskargrupp ledd av Hans Ruin vid Södertörns Högskola: Tid, minne, representation. Projektet syftar till att ge perspektiv på hur historieberättandet har förändrats över tid och påverkats av olika strömningar. Mats Burström, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, medverkar i gruppen med ett forskningsprojekt; "Det recenta som arkeologisk kategori, problem och möjlighet"

Fredrik Svanberg vid Historiska museet har också fått bidrag beviljat av Jubileumsfonden för sitt projekt Huvudjägarna, Museum Anatomicum och samlandets sociala dynamik


Slutligen söker Regionmuseet i Kristianstad efter en VD till ett nystartat bolag för uppdragsarkeologi. Sista ansökningsdag är den 6.e januari och man kan läsa mer här.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: