tisdag 1 april 2008

Homo erectus och jag

Nej, jag tänker inte göra någon 1:a april-special. Jag är helt enkelt för bränd i hjärnan för att klara av något mer sofistikerat än "jag såg en elefant på rymmen". Min cykelkedja hoppade av på väg till jobbet och jag glömde matpåsen på cykeln och fick gå ned för att hämta den. Nu håller jag mig på mitt rum.

I förra veckan nåddes vi ju av den officiella nyheten att man hittat lämningar efter mycket gamla hominider i Atapuerca i Spanien. Runt 1.200.000 år gamla om man får tro de tre olika dateringsmetoder de använt (Guardian). Så gamla lämningar är alltid problematiska att datera och avgöra interna åldern i tjocka lager som spänner en miljon år. Upptäckarna vill med sedvanlig iver utropa en ny art, Homo antecessor, men i nuläget vet vi för lite både om dessa lämningar och tidigare fynd av den arkaiska människotyp som kallas Homo heidelbergensis. Den senare har hittats på ett antal platser i Europa daterade mellan 600.000-300.000 år, inklusive England som var mer av ett tropiskt paradis på den tiden (och kanske inom en snar framtid).

Det är möjligt att fynden av hominiderna i Spanien är förfäder till heidelbergensis, men huruvida de skiljer sig åt tillräckligt för att vara olika arter är osäkert. Liksom hur förhållandet mellan dessa båda arkaiska människor och neandertalarna är. Kanske är heidelberg förfader till neandertalarna, kanske inte. Kanske är antecessor del av en större population som gav upphov till de första Homo sapiens i Afrika för ca 200.000 år sedan, kanske inte. Det är otroligt mycket vi inte vet om denna tidsperiod och vårt intresse för Hominiderna går ned på en detaljnivå som inte riktigt förekommer för andra djurarter (av förklarliga skäl). Vi är otroligt beroende av bevaringsförhållanden som är sporadiska och fragmentariska - när de är som bäst.

En fyndort som diskuteras i samband med dessa fynd är Dmanisi i Georgien där man hittat riktigt rika och välbevarade skallar av Homo erectus (kanske, kanske inte ursprungsarten för antecessor), daterade till ca 1.700.000 år. Jag har inte många ess i rockarmen som arkeolog (har varken grävt ut Birka eller pyramider), men jag har Dmanisi!
Som osteologstudent 1997 gavs möjligheten att delta i tre veckors undersökning på denna plats där man hittills hittat en underkäke av erectus, förutsatt att man bekostade flyget själv. Efter att ha skrapat ihop lite sponsorpengar (tack mamma och pappa) tog jag mig dit i sällskap med kurskamraten Adam, en två meter lång dansk, och vår lärare som förmedlat kontakten via den tyska som just då ledde den tyskfinansierade utgrävningen i samarbete med georgierna.

Utgrävningen skedde i kanten av en medeltida befästning uppe på en höjdrygg, i en grop på 4x4 m som gick kanske 4 m ned i jorden hade man hittat lämningar av djur som var ungefär 1 miljon år gamla. Och så käken. Jag ska nog skrivamer om mina öden och äventyr i detta land någon annan gång, men för att göra historien kort så blev vi omedelbart indragna i en maktkamp mellan lokala arkeologer och de tyska, samt mellan olika faktioner inom den georgiska arkeologin. Paleolitisk fauna är kul, hominider är vetenskapligt guld. Hominider är National Geographic och säkrad försörjning i resten av ditt liv.

Den lilla tid jag spenderade i schaktet gick ut på att försiktigt, försiktigt rensa fram ett välbevarat hjortdjurshorn, som när den var nästan framme annekterades av en besökande paleontolog som täckte den med lack vilket fick den att falla sönder i sina beståndsdelar. En underbar rovdjurstand från ett stort kattdjur hittade jag också, jag påstår att den var från en sabeltandad tiger, för ingen här kan motbevisa det nu. Sista veckan blev vi förvisade som del i maktkampen och fick roa oss med exkursioner istället.

Jag hör till de något pessimistiska (realistiska) arkeologer som aldrig förväntar sig att det stora fyndet ska falla i min händer, så jag var mer än nöjd med grävningen. Tills jag två år senare fick reda på att ca 10cm under just det hörn där jag stått och grävt, där jag borde grävt vidare om de inte käbblat så mycket internt, så hittades det första Homo erectus-kraniet.

Ja ä int bitter

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

kai sa...

Vi älskar dig ändå. :-)