tisdag 29 september 2009

Doktorera Mera - utlysta tjänster

Med risk för att begå en smått omoralisk handling tänker jag nu informera om att det finns sammanlagt minst 11 nya doktorandtjänster utlysta som är sökbara av arkeologer/antikare. Vid Stockholms universitet ska det startas en forskarskola i kulturhistoriska studier vid Humanistiska fakulteten. I dess regi utlyses alltså 8-10 doktorandtjänster, och lika många till kommer utlysas nästa år.

Sista ansökningsdag är den 29:e oktober. Temat är tvärvetenskapligt och syftet med forskarskolan kan man läsa på utlysningens sida:

  • förnya perspektiven på relationen mellan nutid och dåtid, genom att kritiskt granska frågor som kulturarv, historiebruk och autenticitet. Det gäller också utmaningar som att vitalisera och reaktivera det insamlade kulturarvet i kulturhistorisk forskning.
  • befrämja forskning kring kulturella kategorier (tid, rum, individ, kollektiv, identitet etc.) i det mer eller mindre avlägset förflutna, genom att använda materiell kultur, bilder, muntlig kultur och text.

De områden som primärt berörs av den nya forskarskolan är historiska ämnen och kulturämnen samt kulturhistoriska inriktningar inom estetiska ämnen, liksom medie-, religions- och språkämnen. Sökande med avhandlingsämnen som teoretiskt, metodiskt och empiriskt anknyter till forskarskolans inriktning kommer särskilt att beaktas. Det är därför viktigt att den sökande tar del av programmet för forskarskolan som finns på hemsidan: www.fokult.su.se.

Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala å sin sida utlyser ett mer blygsamt antal doktorandtjänster - tre stycken närmare bestämt. Liksom förra året gäller det en tjänst i nordisk arkeologi, en i antikens kultur och samhällsliv, samt en i afrikansk och jämförande arkeologi. Sista ansökningsdag är 19:e oktober.

Som sagt, ska man verkligen medverka till att dra ned fler i träsket? Samtidigt kan jag i nuläget inte riktigt klaga eftersom jag faktiskt lyckades knipa åt mig ett jobb (om än tillfälligt såsom vikarie),  där det kanske inte riktigt ingår att försöka skrämma bort folk från forskarutbildningen. Apropå alternativa karriärer för disputerade förutom den gamla beprövade forskarassistent-lektor-professor som nästan aldrig inträffar numera för 95% av de disputerade. Jag har nyligen stött på ett par gamla kollegor och överlevare från just Uppsalas arkeologi-institution:   Forskarsekreteraren för Forskarskolan jag nämnde ovan är Anna Källén, som tidigare innehade just det skrivbord på institutionen i Uppsala där jag nyligen sammanställde min avhandling. Utbildningsledaren på Samhällsvetenskapliga fakulteten i Stockholm är Felicia Markus som t.o.m. delade handledare med mig när hon för många år sedan disputerade i arkeologi, men hon har även en bakgrund som kulturgeograf - därav den fortsatta karriären. Och Susanne Thedéen, arkeolog från Stockholms institution är utbildningsledare vid Humanistiska fakulteten.

Arkeologer måste helt enkelt vara enormt begåvade människor...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Martin sa...

förnya perspektiven på relationen mellan nutid och dåtid, genom att kritiskt granska frågor som kulturarv, historiebruk och autenticitet. Det gäller också utmaningar som att vitalisera och reaktivera det insamlade kulturarvet i kulturhistorisk forskning.

Pardon my French, men vilket djävla dravel.